-5.8 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Aapiskujalaiset väistöön Rantakylälle

Vimpeliläisten 1.–4.-luokkalaisten koulutyö alkaa ensi syksynä Rantakylän koululla.

Vimpelin tekninen lautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että 1.–4. luokkien koulutyö jatkuu ensi syksystä alkaen Rantakylän koululla. Osa opetustiloista tulee varsinaiseen koulurakennukseen, osa koulun pihalle rakentuviin moduuleihin.

MAINOS

Kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelevät väistötilojen määrärahan tarvetta vielä kevään aikana.

Teknisellä lautakunnalla oli pohdittavanaan kolme eri vaihtoehtoa 1.–4. luokkien opetuksen järjestämiseksi kolmen seuraavanlukuvuoden aikana. Ensimmäisessä ja myös sivistystoimen tekniselle lautakunnalle esittämässä vaihtoehdossa kaikki oppilaat olisivat siirtyneet yhteiskoululle.

Toisessa vaihtoehdossa lähdettiin siitä, että 1.–3. luokat siirtyisivät Rantakylän koululle ja nelosten opetus järjestettäisiin yhteiskoululla. Kolmantena vaihtoehtona oli, että esikoulu ja 1. luokka sekä tsemppiluokka opiskelisivat Rantakylällä ja 2. ja 3. luokat konttiluokissa yhteiskoululla.

Päätös äänestysten kautta

Sivistystoimi oli esittänyt toiminnalliset ja kokonaistaloudelliset seikat huomioiden, että kaikki 1.–4 oppilaat opiskelisivat yhteiskoululla.

Ratkaisu olisi tullut maksamaan 36 kuukaudelta eli kolmelta vuodelta tilapäisen tilojen tarpeineen ja tukipalveluineen 538 000 euroa. Sivistyslautakunta huomioi esityksessään muiden muassa, että henkilöstön yhteiskäyttö mahdollistuu ja tuntikehys toteutuu optimaalisesti.

Teknisen lautakunnan kokouksessa Jukka-Pekka Uusitupa esitti, että selviteltäisiin vaihtoehtona Sääksjärven koulua 3. ja 4. luokkien väistötilaksi ja että pienemmät opiskelisivat Rantakylällä. Esitystä ei kannatettu.

Timo Vesala esitti Rantakylän kouluun liittyvää kakkosvaihtoehtoa sillä ehdolla, että myös nelosluokkalaiset siirretään Rantakylälle. Ville Kärki ja Jyrki Niemi kannattivat Vesalan ehdotusta. Jarmo Arpala esitti puolestaan kakkosvaihtoehtoa, Anne Luhtalan kannattaessa.

Suoritetussa äänestyksessä Vesalan esitys sai neljä ääntä, Arpalan esitys kaksi ääntä, yhden äänestäessä tyhjää. T

oisessa äänestyksessä olivat vastakkain teknisen johtajan pohjaesitys ykkösvaihtoehdon puolesta ja Vesalan tekemä esitys. Teknisen johtajan esityksen kannalla oli Jarmo Arpala. Ville Kärki, Anne Luhtala, Jyrki Niemi, Susanna Moskajärvi ja Timo Vesala olivat Vesalan esityksen kannalla. Jukka-Pekka Uusitupa äänesti tyhjää ja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Väistötila-asiaa valmistellut sivistystoimen työryhmä oli nostanut esiin, että mikäli Rantakylän koulu valjastetaan väistötilaksi, että kuljetusoppilaiden määrä kasvaa. Samalla osa esikoululaisista ja pienistä oppilaista jää vaille koulukuljetusta.

Rantakylän koululle ei ole myöskään kevyen liikenteen väylää turvaamassa koulumatkaa. Teknisessä lautakunnassa esillä olleen laskelman mukaan ratkaisu, jossa 1.–3. luokat kävisivät koulua Rantakylän koululla ja neloset yhteiskoululla, maksaisi kolmessa vuodessa 716 400 euroa.

Teknisen lautakunnan tekemä päätös lisää kustannuksia, sillä neljän opetusryhmän sijaan Rantakylällä käy koulua syksystä alkaen viisi opetusryhmää.

Saneeraus jatkuu

Vimpelissä on jouduttu etsimään väistötila Aapiskujan 1.–3. luokan oppilaille terveystarkastajan ilmoitettua helmikuun lopussa, että koulutoiminta tulee siirtää pois koululta muihin tiloihin niin pian kuin mahdollista ja että koulutyö ei voi jatkua Aapiskujalla syyslukukaudella 2022. Neljännen luokan opetus siirrettiin yhteiskoululle maaliskuun alkupuolella.

Tekninen johtaja Ville Karjalainen kertoo, että teknisessä toimessa on valmisteltu moduulirakennusten hankkimiseen liittyvä tarveohjelma.

Kunnanhallitus ja -valtuusto päättävät investointi- ja käyttöpuolen määräraha-asioista kevään aikana. Rantakylän koulurakennuksessa on meneillään saneeraustyöt, joiden on tarkoitus olla tehtynä elokuun alkuun mennessä. Koulurakennukseen on tarkoitus tehdä tilat viidelle opetusryhmälle.

– Liikuntasalissa korjataan parhaillaan lattiaa. Luokka kunnostukseen siirrytään, kun ilmat lämpenevät ja voidaan ottaa rakennuksen lämmitys pois päältä. Korjaussuunnitelman on tehnyt Ideastructura.

Karjalaisen mukaan tavoitteena on saada moduulirakennukset mahtumaan Rantakylän koulun pihapiiriin ja tehdä piha-alue koulun toimintaan sopivaksi. Haasteita aiheutuu koulukuljetuksiin liittyvästä linja-autoliikenteestä. Mietinnässä on muiden muassa jättöpihaa koskeva ratkaisu.

Ville Karjalainen kertoo väistötila-asioita valmistellun hyvässä hengessä. Eri väistötilavaihtoehtoja puntaroitiin ja niistä käytiin paljon keskustelua.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät