1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Kokemusasiantuntija auttaa ja kuuntelee – palveluja tarjolla Alajärvellä matalalla kynnyksellä

Kun tuntuu sille, että jonkin lomakkeen täyttäminen on haastavaa, tai kaipaat vain ihmistä, jonka kanssa jutella, on tarjolla matalan kynnyksen toimintaa, jonka saavuttaakseen ei tarvitse esittäytyä eikä kohtaamisen tietoja kirjata mihinkään kirjoihin eikä kansiin.

Alajärvellä tämä palvelu on nyt toukokuun loppuun saakka tarjolla niinkin vaivattomasti, kuin kirjastossa sekä sosiaali- ja perhekeskuksen aulapalvelussa. Kannattaakin tarttua tilaisuuteen, sillä kokeilun tuloksista riippuu varmasti myös sen jatko.

MAINOS

Projektityöntekijä Ulla Aninko-Rajala Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä vetää STM:n rahoittamaa Kokemusasiantuntijatoiminta osaksi kuntien peruspalveluita -hanketta. 

Hankkeen tavoitteena on tuoda kuntien peruspalveluihin kokemusasiantuntijatyöskentelyä.

– Suomen mittakaavassa EPSHP:n psykiatria on tehnyt varsin merkityksellistä työtä kouluttamalla kokemusasiantuntijoita jo vuodesta 2010 lähtien. Muutaman vuoden ajan on koulutettu myös somatiikan puolelta vastaavaa toimintaa.

Kokemusasiantuntijatoiminnalla halutaan lisätä mahdollisuuksia vertaistuelle, vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa ja lisätä opiskelijoiden mielenterveystaitoja Etelä-Pohjanmaan kunnissa ja kuntayhtymissä.

Koulutus kestää vajaan vuoden ja se on laajuudeltaan lähes 200 tuntia. Kyseessä on pitkä ja laadukas koulutus ja sairaanhoitopiirillä on tehtäväkohtainen työsopimus noin 60 henkilön kanssa.

– Alunperin kokemusasiantuntijat työskentelivät sairaalan osastoilla ja poliklinikalla. He ovatkin integroituneet hyvin sairaanhoitopiirin toimintaan.

Nyt hankkeen myötä kokemusasiantuntijat ovat tulossa mukaan myös kuntien peruspalveluihin ja oppilaitoksiin. – Kunnat hyötyvät kokemusasiantuntijoista paljon. He voivat olla mukana erilaisissa ryhmissä tai matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, joissa ihmisiä käy.

– Kokemusasiantuntija ei ole ammattilainen, vaan linkki ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Hän tuo asiakasnäkökulmaa ja kulkee asiakkaan rinnalla.

– Toisaalta myös vertaistukitapaamiset ovat erittäin tärkeitä, vaikka ammattilaista ei aina asiassa mukana olisikaan. Kokemustieto ja -osaaminen ammattitiedon rinnalla tuo asiakkaalle toivoa ja vertaistukea.

Kokemusasiantuntijuutta on hyödynnetty pisimpään päihdepuolella, jossa vaativassa työssä kokemusasiantuntijuuden hyöty on huomattu jo kauan sitten. Aivan samalla tavoin vertaistuki auttaa muitakin, sillä on voimaannuttavaa keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka oikeasti tietää, mitä toinen on käymässä läpi.

– Kaikkia eri toimijoita tarvitaan, sillä kokemusasiantuntijat eivät korvaa ammattilaista. He ovat siltä asiakkaan ja ammattilaisen välillä, Ulla toteaa.

Markku kohtaa ihmisiä Alajärvellä

Hankkeen yksi tavoite on perustaa matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja kuntiin. Ensimmäinen tällainen käynnistyi Alajärvellä maaliskuussa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikoilla ihminen otetaan vastaan ihmisenä elämäntilanteesta, iästä, sosiaalisesta statuksesta ja sukupuolesta riippumatta.

– Alun perin kokemusasiantuntijamme Markku Jämsä pestattiin pilottijaksolle Alajärven sosiaalitoimistoon aulapalveluun. Hän auttelee asiakkaita sähköisten hakemusten tekemisessä ja on muutenkin kohtaamassa ihmisiä.

Toimintaa laajennettiin myös kirjaston puolelle, jotta voisimme saavuttaa enemmän ihmisiä. Palvelua on tällä tavoin tarjolla keskiviikkoisin 25.5. saakka, ensin kirjaston ATK- luokassa kello 10.30-12.30 ja sitten kello 13-15 sosiaali- ja perhekeskuksen aulassa.

Kirjasto päätyi mukaan toimintaan, koska se on  on matalan kynnyksen paikka, jonne monet erilaisia lomakkeita täyttävät tulevat käyttämään tietokoneita ja tulostamaan papereita. – Näin oli luontevaa, että apukin löytyy täältä, kertoo kirjastotoimenjohtaja Maria Kanervikkoaho.

– Erityisen hyvä tämä on siksi, koska kirjaston henkilökunnalla ei ole aina tietoa ja kokemusta sähköisistä hakemuksista, vaikka parhaamme mukaan yritämmekin niissä auttaa. Siksi kirjaston oli helppo lähteä mukaan tällaiseen toimintaan tarjoamalla tilat kokemusasiantuntijalle!

Markku on toiminut kokemusasiantuntijana seitsemän vuotta. Hänen oma taustansa on päihdepuolella ja hän on raitistunut vuonna 2010. Omasta taustasta on kokemusasiantuntijalle suuri hyöty, mutta Alajärvellä olleista kohtaamisista valtaosa on liittynyt erilaisten avustusten kanssa auttamiseen. – Kelahakemuksia ja toimeentuloon liittyviä hakemuksia on täytetty yhdessä paljon, Markku kertoo.

Samalla kuitenkin jutellaan paljon muustakin ja Markku kertoo, että ihmisten yksinäisyys on asia, joka tulee vastaan aivan kaikkialla. Hän toivoo, että hänen luokseen tultaisiin myös ilman mitään asiaa jos tuntuu sille, että olisi mukava jutella jonkun kanssa. Monia kiinnostaa myös se, mitä kokemusasiantuntija tekee ja siitä aiheesta puhellaankin usein.

Yksi aihe, joka nousee paljon esiin keskusteluissa, on koulukiusaaminen. Se on valitettavan usein taustalla monissa myöhemmissä ongelmissa ja altistaa helposti syrjäytymiselle.

Yksi hankkeen tavoitteista onkin se, että kokemusasiantuntijat vierailevat oppilaitoksissa puhumassa mielenterveystaidoista ja -ongelmista positiivisella sävyllä. Ulla Aninko-Rajala iloitsee siitä, että oppilaitokset ovat tarttuneet mahdollisuuteen hyvin ja luentoja on pohjustettu niissä ennakkoon. Lisäksi jälkikäteen aiheesta jutellaan kertoen myös paikallisista palveluista.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät