-0.1 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Tuulivoima-alueille vaihtelevasti kannatusta Alajärven eri alueilla

Alajärven tekninen lautakunta teki kuntalaiskyselyn mahdollisista tuulivoima- ja voima johtoalueista Alajärven kaupungin alueella kahden viikon aikana tammi-helmikuun vaihteessa.

Kyselyyn saatiin peräti 436 vastausta. Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho pitää vastaajien määrää hyvänä, tosin vastauksia saatiin hyvin erilaisia määriä eri puolilta Alajärveä. Huomionarvoista ja yllättävää vastauksissa oli se, että noin viisi prosenttia vastanneista toivotti tuulivoiman tervetulleeksi kaikille esitellyille aluille. – Lisäksi yllätyimme siitä, miten asiantuntevia monet vastaukset olivat.

MAINOS

Vastaajista hyvänä pitämät tuulivoima-alueet sijaitsivat Möksystä pohjoiseen, joka oli sopiva alue joka viidennen vastaajan mielestä.

Pleunan ja Menkijärven välistä aluetta 16 ja Valkealammen aluetta 15 prosenttia vastaajista piti sopivina alueina tuulivoimalle.

Vastaajista 80 prosenttia koki, että tuulivoima-alueet tulisi sijoittaa etäälle asutuksesta, kylistä ja loma-asunnoista. Syiksi esitettiin melua, välkettä ja yleistä haittaa asukkaille ja ihmisille sekä järvinäköalan huonontumista.

Vastaajista noin kymmenen prosenttia kertoi perusteluikseen sille, mihin tuulivoimaa voidaan rakentaa, luonnon, maiseman, ulkoilureitit ja terveysvaikutukset. Sama määrä vastaajia perusteli valintaansa tuulivoiman läheisyydellä valtakunnan verkkoon ja siirtolinjoille sekä läheisyydellä muuntoasemaan.

Noin 15 prosenttia vastaajista ei halunnut tuulivoimaa paikkakunnalle lainkaan. Noin viisi prosenttia piti kaikkia alueita tuulivoimalle hyvinä.

Vastaajista huonoina pitämät tuulivoima-alueet sijaitsivat Iiruun ja Paalijärven välisellä alueella (21 prosenttia vastaajista), Kortekylästä pohjoiseen oleva alue (19 prosenttia) ja Iso-Räyringin pohjoispuolista aluetta (12 prosenttia).

Vastaajista yli puolet halusi tuulivoima-alueet etäälle itsestään ja asutuksesta, kylistä, asunnoista ja loma-asunnoista. Syiksi esitettiin melua, välkettä, haittaa terveydelle ja ihmisille sekä järvinäköalan huonontumista. Usea vastaaja myös perusteli vastaustaan luonnon, maiseman ja ulkoilureittien takia.

Vastauksena voimajohtolinjan linjaukseen tulokseksi saatiin, että vastaajien mielestä paras voimajohtolinja oli kaupungin esittämä vaihtoehto, joka noudattelee nykyistä voimajohtolinjausta Möksystä pohjoiseen haarautuen kohti Vimpeliä tai Porasta.

Iältään suurin vastaajaryhmä kyselyssä olivat 40–59-vuotiaat, eli melkein puolet kaikista vastanneista. Vastanneista suurin osa, enemmän kuin kolme neljästä, asui paikkakunnalla ja maata täällä omisti 35 prosenttia vastanneista. Ulkopaikkakuntalaisia vastaajista oli neljä prosenttia.

Kysyttäessä kiinteistön sijaintia alueella, niin 33 prosentilla kiinteistö sijaitsi Möksyn alueella (Iiruu, Uusikylä, Koivumäki, Karstaperä) ja toiseksi eniten 23 prosenttia Luoma-ahon alueelta (Paalijärvi, Teerineva, Isojoki, Ojajärvi, Kaartunen).

Runsaasti vastauksia tuli Alajärven keskustan alueen kiinteistöomistajilta, 20 prosenttia. Vähiten vastauksia saatiin Alajärvellä työskenteleviltä ja opiskelevilta.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät