0.9 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Vehkalampi–Koivumäki–Karstaperäntien kunnostukseen varattiin rahat Alajärvellä

Alajärven kaupunginvaltuusto varasi maanantai-illan kokouksessaan kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan 68750 euron lisämäärärahan Vehkalampi–Koivumäki–Karstaperäntien kunnostukseen. Kyseisillä tieosuuksilla on runkokelirikkokohtia noin 2,5 kilometrin matkalla.

ELY-keskus on ehdottanut, että runkokelirikkokohdat avataan ja rakennetaan uudet rakennekerrokset. Sen jälkeen tiestö läpisorastettaisiin noin kymmenen kilometrin matkalta. Kokonaiskustannusarvio em. rakennekorjauksille ja sorastuksille on 137500 euroa, josta ELY-keskus ehdotti kustannusjakoa 50/50.

MAINOS

Kaupungin tämän vuoden talousarvioon on varattuna Hoiskon koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen 135000 euron määräraha, joka sisältää 50 prosentin avustusehdon.

Investointiavustusta kohteeseen on haettu valtion liikuntapaikkarakentamisen ohjelmasta, avustuspäätös asiasta saadaan vasta toukokuun lopulla. Mikäli kohde halutaan toteuttaa kesän 2022 aikana liikuntapaikan välineiden, varusteiden ja muiden urakoitsijoiden työtilaus tulee tehdä mahdollisimman pian.

Valtion avustuspäätöstä ei voida kuitenkaan etukäteen arvioida ja kohteen toteutus vaatii lisämäärärahavarauksen. Valtuusto päätti, että se poistaa valtioapuehdon siltä varalta, ettei hanke saa avustusta ja hankkeen toteutus voidaan käynnistää varhaisessa vaiheessa.

Kouluruokaa Taimelan koululta

Valtuusto hyväksyi talousarvion investointiosaan lisättäväksi Taimelan koulun keittiön peruskorjaus ja sille määrärahat kalustaminen 17500, muutos- ja lisätyöt 11500 ja kiinteät kylmiöt 10000 euroa. Muutoksen myötä Taimelan koulun ja Käpälämäen päiväkodin ruoanvalmistus siirtyy Lehtimäen keskuskeittiöltä koululle.

Valtuusto päätti ostaa yhteensä noin 1601 neliön suuruisen määräalan Pöllölaakso-nimisestä tilasta 1090,50 euron kauppahinnalla. Kaupunki on suunnittelemassa kevyen liikenteen väylää Palosuvannon sillalta Suvantotien vartta pitkin Hirsikankaantielle. Väylä ei mahdu Suvantotien katualueelle, joten kaupungin on ostettava maata sen rakentamiseksi.

Päätettiin myydä yhteensä noin 25869 neliön suuruiset määräalat Raimonpalsta- ja Syväoja-nimisistä tiloista rakennuksineen ja liittymineen 340000 euron kauppahinnalla Al-Men Oy:lle Luoma.ahon teollisuusalueelta.

Valtuusto hyväksyi, että peruspalvelujohtajan virkaa ei julisteta haettavaksi, vaan avoinna oleva peruspalvelujohtajan virka täytetään määräaikaisesti 1.6.2022– 31.5.2023 ja vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttila, joka täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, siirretään suostumuksensa mukaisesti hoitamaan peruspalvelujohtajan virkaa.

Valtuustolle saatettiin tiedoksi vuoden 2021 henkilöstöraportti. Sen mukaan muun muassa kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot olivat kalenteripäivinä 17,5 päivää. Nousua edelliseen vuoteen oli 3,1 päivää. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan keskimääräiset sairauspoissaolot kunnissa olivat 16,5 kalenteripäivää.

Kevan ennusteen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana eläkkeelle jää 237 työntekijää (vanhuseläke 184, työkyvyttömyyseläke 27 ja osatyökyvyttömyyseläke 26). Lähivuosien haasteena on pätevien työntekijöiden rekrytoiminen varsinkin perusturvan yksiköihin.

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 60,5 vuotta. Eläketurvakeskuksen tilaston mukaan vastaava luku valtakunnallisesti oli 61,9 vuotta.

Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 858304,26 euroa ylijäämäinen. Merkittiin tiedoksi viime vuoden tilintarkastuskertomus, hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Hyväksyttiin myös tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät