Vimpelin talous kohentui viime vuonna

Vimpelin kunnanvaltuusto hyväksyi plusmerkkisen tilinpäätöksen vuodelta 2021. Sivistystoimeen ja etenkin Aapiskujan koulun väistötila nousi esille
Mainos[adrotate banner="3"]

Vimpelin kunnanvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan viime vuoden tilinpäätöksen, joka on 971 742,04 euroa positiivinen. Talouden vahvistumisesta, positiivisesta tuloksesta, kasvaneista verotuloista ja katetusta alijäämästä huolimatta kunnassa aiotaan jatkaa tarkkaa taloudenpitoa.

Vimpelin saamat verotulot olivat viime vuonna 10860520 euroa, joka on vuoteen 2020 verrattuna lähes 713000 euroa enemmän. Verotulojen noin seitsemän prosentin kasvun lisäksi talouden vahvistumiseen on syynä kunnan saama, 510000 euron suuruinen harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

MAINOS

Taseessa ollut 165830,07 euron alijäämä pystyttiin kattamaan viime vuonna kokonaisuudessaan. Toimintakate oli -18249794, 68 euroa, vuosikatteen ollessa 2039458,19 euroa.

– Tilikauden tulos oli positiivinen yllätys kahden sekavan koronavuoden jälkeen. Tulos on positiivinen asia, mutta ei anna syytä suurempiin fanfaareihin vaan perustellun talouskurin tulee edelleenkin jatkua ja rahankäytön – ja kaiken muun mitä tehdään – tulee olla taloudellisesti perusteltua, linjasi kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli.

Moduuleja Rantakylälle

Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen totesi hyväksyttävänä ollutta tilinpäätöstä esitellessään, että talouden tasapainottamista tulee jatkaa.

Vimpelin kohdalla kriisikuntakriteerit täyttyvät edelleen tuloveroprosentin ja suhteellisen velkaantumisen osalta. Verotulojen kertymää esitellessään Kinnunen huomioi, että Etelä-Pohjanmaalla ainoastaan Seinäjoella on suuremmat verotulot kuin Vimpelillä.

Kunnan toimintakulut kasvoivat viime vuonna. Merkittävin lisäys johtuu palveluiden oston kasvusta, joka oli reilut 679 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Toissa vuonna palveluiden ostoon vaikutti erityisesti koronapandemia etenkin sivistyspalveluissa.

Viime vuoden tilinpäätöksen lisäksi valtuusto siunasi muiden muassa henkilöstötilinpäätöksen ja 500 000 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan.

Kunta on hankkimassa siirrettäviä lisärakennuksia Aapiskujan koulun väistötilaa varten. Valtuusto linjasi toukokuun lopussa pitämässään iltakoulussa, että esiopetuksen ja perusopetuksen 1.–3. luokkien koulunkäynti järjestetään parhaillaan kunnostettavana olevalla Rantakylän koululla. Uusi lukuvuosi Aapiskujalla ja tilojen valmistuttua 0–3 luokkien opetus siirtyy Rantakylälle.

Kunta hankkii moduuleja, jotka voidaan myöhemmin muuntaa asuinkäyttöön. Myöhempi käyttö huomioidaan jo moduulien suunnitteluvaiheessa. Lisäksi valtuusto hyväksyi Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistykselle myönnettävän 100 000 euron suuruisen lainan väliaikaisrahoituksena tekojääratahanketta varten.

Kyläyhdistys on ottanut vetovastuun tekojääradan rakentamisesta Aapiskujan koulun välittömässä läheisyydessä olevan kaukalon tilalle. Hankkeen kustannusarvio on 378 500 euroa. Kyläyhdistys on saanut tukea Ely-keskukselta ja pohtii yhdessä kunnan kanssa yksityisrahoitukseen liittyviä asioita ennen rakennustöiden aloittamista.

Muut asiat -pykälässä Tero Lassila (Haloo Vimpeli) otti esille Ähtärin tekemän päätöksen Kraatterijärvi Geopark -hankkeesta luopumisessa.

Kunnanjohtaja Leijonanmieli kertoi, että asiasta on keskusteltu ja että kuntarahoitusmallin tullessa tiensä päähän. Nyt selvitetään yritys- ja yhdistyspohjaista mallia ja pohditaan, mikä on Unescon Geoparkin tulevaisuus alueella.

Virpi Poikelin

MAINOS
Edellinen artikkeliLions Club Alajärvi-Järviseutu jakoi stipendejä ja avustuksia
Seuraava artikkeliMaksuton varhaiskasvatus puree Soinissa