Maksuton varhaiskasvatus puree Soinissa

Maksuttoman varhaiskasvatuksen pariin on Soinissa tullut paikkakunnalle perheineen muuttaneita lapsia ja kunnan muuttotappio taittui viime vuonna ensimmäistä kertaa koko 2000 -luvulla.
Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vakavien puheiden saattelemana.

Talousarvio laadittiin alun perin 421172 euroa alijäämäiseksi. Vuoden aikana tehdyn määrärahamuutoksen jälkeen alijäämä kasvoi 811416 euroon. Lopullinen tulos vuodelta 2021 on 551998,60 euroa alijäämäinen. Vuosikate on 36637,34 euroa ylijäämäinen.

MAINOS

Vaikka tilinpäätöksen loppusumma oli näin paljon pakkasella, ei valtuustoryhmiltä tullut hallintokunnille ja viranhaltijoille risuja, vaan enemmänkin kiitosta, sillä negatiiviseen tulokseen oli selkeä syy, jolle kunnan toimin ei voitu tehdä mitään.

Maksettavaksi tuli liki 500000 euroa ennakoimattomia arvonlisäveroja perusturvasta, ilman niitä alijäämäiseksi laadittu budjetti olisi saatu likimain plus miinus nolla -tasolle.

Ensimmäisen puheenvuoron tilinpäätöksestä käyttänyt kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala kertoi verotulojen kasvaneen ennakoidusta ja lautakuntien toimineen hyvin budjeteissaan, mikä pelasti tilannetta. Perusturvan lisäksi tappiota kirjattiin sivukylien rivitalojen myynnistä, mikä kuitenkin pitkällä tähtäimellä oli hyvä ratkaisu.

– Nämä kaksi asiaa painoivat tuloksen miinukselle, mutta syy niihin ei löydy lautakunnista eikä viranhaltijoista. Onneksi kuluva vuosi näyttää jo erilaiselta, mutta tarkkana meidän täytyy olla.

Myös kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi oli samoilla linjoilla muistuttaen, että vuoteen lähdettiin yli 800000 euroa alijäämäisellä talousarviolla, mikä saatiin kurottua 552000 euroon. Tase on Soinissa edelleen ylijäämäinen. Lisäksi hän iloitsi siitä, että Soini sai viime viime vuonna käännettyä muuttotappion positiiviseksi seitsemän henkilön verran, ensimmäistä kertaa 2000 -luvulla.

Hallintojohtaja Jari Salonen kertoi toimintakatteen suunnittelutarkkuuden olleen erinomainen, mutta perusturvan yllättävä maksu söi muiden hallintokuntien tuotot ja säästöt.

Sivistys- ja henkilöstöjohtaja Kati Tiala kertoi sivistyspuolen budjetin pitäneen hyvin ja yhtenäiskoulun oppilasmäärän kasvaneen. Tähän vaikutti osaltaan se, että edellisenä lukuvuonna Lehtimäeltä oppilaita oli 29, nyt 40. Maksuton varhaiskasvatus lienee yhtenä syynä siihen, että Soiniin on muuttanut lapsiperheitä ja uusia lapsia tullut varhaiskasvatuksen pariin.

Tekninen johtaja Risto Rinne selvitteli hyvin sujunutta vuotta sektorillaan, jossa merkittäviä ylityksiä ei tullut ja suurimmat alitukset löytyivät rakennusvalvonnasta Korkeamaan rakennuslupamaksujen myötä.

Ryhmäpuheenvuoroissaan Keskustan Tapani Akonniemi, Kristillisdemokraattien Leila Peura, Perussuomalaisten Hilkka Raitanen, Kokoomuksen Rami Puro ja SDP:n Antti Piipponen kiittivät hallintokuntia ja viranhaltijoita hyvin tehdystä työstä, mutta kaikilla yhteisenä huolena oli se, että jatkossa tilinpäätösten lukemat eivät saa olla tällaisia.

Vuoden 2021 arviointikertomuksen esitteli tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Suvi Vuorenmaa nostaen positiivisina huomioina erityisesti maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutukset kuntaan, mutta toisaalta kriisikuntakriteerit muuttuivat vuoden alussa ja viime vuoden tilinpäätöksen myötä mentiin niiden valossa huonompaan suuntaan joka sektorilla.

Soinin tilanne on silti edelleen hyvä, mutta tarkkuutta vaaditaan jatkossakin.

Talouden toteutumista ensimmäisellä kvartaalilla esitellyt Jari Salonen kertoi hallintokuntien toimineen tarkasti ja verotulokertymän olleen ennustetta parempi.

Juha-Pekka Keisala muistutti, että ennakoitua suuremmat kunta-alan palkankorotukset tulevat vaikuttamaan budjettiin, mutta silti vuodesta voi tulla melko hyvä. Hän painotti, miten tärkeää olisi saada tuulivoimahankkeet etenemään aikataulussaan, sillä niiden merkitys kunnan talouteen olisi suuri. Yksin Korkeamaan rakennusluvista kunta sai 140000 euroa.

Maltilliset korotukset jätevesitaksaan

Kesäkioskin tontin kunnostukseen myönnettiin 30000 euron määrärahan lisäys. Tekninen toimi tilasi maisemasuunnitelman tontille keväällä. Tontin kunnostustyöt on tarkoitus tehdä elo-syyskuussa 2022.

Marjastiina Teixeiran tilalle paikkakunnalta poismuuton vuoksi valittiin henkilöstöjaostoon Aila Lepistö sekä Järvi-Pohjanmaan maaseutuelinkeinojen YT-ryhmään Terhi Tohni ja hänen varalleen Taru Mäkipelto.

Hyväksyttiin vuoden 2022 kaavoituskatsaus. Jätevesitaksoja korotettiin maltillisesti, käyttömaksua 0,2 euroa kuutiolta, sakokaivolietteen maksua 0,05 ja umpikaivolietteen maksua 0,1 euroa kuutiolta.

Korotus vähentää viemärilaitoksen negatiivista toimintakatetta 2021 vuoden laskutetun jätevesimäärän mukaan noin 8200 euroa vuodessa. Sako- ja umpikaivolietteen hinnankorotuksen vaikutus on noin 100 euroa.

Korotus ei nosta viemärilaitoksen toimintakatetta tavoitellulle tasolle, joten hinnankorotukselle on edelleen tarvetta. Tekemällä esimerkiksi 0,2 euron suuruinen korotus jätevesitaksaan muutamana peräkkäisenä vuotena, saadaan toimintakate lähelle nollaa ja korotuksen vaikutus kuluttajille jakaantuu pidemmälle ajalle.

Valtuusto hyväksyi alueellisen ehkäisevän päihdetyön suunnitelman, Soinin kunnan hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman, alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä Soinin kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman.

Hyväksyttiin määrärahavaraukset sivistystoimen hankkeille perustettaville kustannuspaikoille.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliVimpelin talous kohentui viime vuonna
Seuraava artikkeliKehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa perittävät ateriamaksut alkuvuoden 2019 tasolle