Alajärvellä alkaa koulutus hoiva-avustajan ja lähihoitajan tehtäviin

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärvellä on toteutettu Sedun järjestämää hoitoalan koulutusta jo useamman vuoden ajan. Tänä keväänä valmistui yksi ryhmä ja valmistuneet työllistyivät jo opiskelujen aikana.

Alajärvellä alkaa jälleen syyskuussa sekä hoiva-avustaja- että lähihoitajakoulutus, joiden toivotaan tuovan helpotusta alueen työvoimavajeeseen.

MAINOS

Koulutukset antavat valmiudet avustaviin hoitoalan tehtäviin tai lähihoitajantehtäviin. Valmistuneet hoiva-avustajat eivät voi kuitenkaan toimia yksin vuorossa tai vastata lääkityksestä, toisin kuin lähihoitajat.

Koulutuksiin haku on meneillään ja se kestää 14.8. saakka. Koulutukset on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille. Lisäksi koulutuksiin voi hakeutua suorahakijana Sedun nettisivujen kautta, jos TE-toimiston hakukriteerit eivät täyty.

Molempiin koulutuksiin valitaan vähintään kymmenen opiskelijaa. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen, jotka järjestetään 25.8. Alajärvellä.

Opiskelu on päätoimista opiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.

Hoiva-avustajakoulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja), jotka yhteensä muodostavat 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden. Tutkinnon osat ovat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).

Lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutukseen valitut suorittavat nämä tutkinnon osat yhdessä, samassa ryhmässä. Lähihoitajakoulutukseen valitut jatkavat tämän jälkeen opintoja kahden muun tutkinnon osan parissa saavuttaakseen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja pätevyyden.

Hoiva-avustaja työskentelee hoitajan työparina välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä. Työtehtävät liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen: peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Hoiva-avustajan ja lähihoitajan työtehtävissä toimivan on kyettävä työryhmän jäsenenä ohjaamaan ja avustamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtimaan hänen hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.

Toiminta asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyvää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoa. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Lähihoitajan opinnot sisältävät lisäksi lääkehoidon osa-alueita.

Opintoihin sisältyy teoriatunteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotaitojen harjoittelua. Tutkinnon edellyttämä ammattitaito osoitetaan näytöillä, jotka suoritetaan työpaikoilla.

Opiskelu on päätoimista. Hoiva-avustaja koulutus kestää keskimäärin yhden vuoden. Lähihoitajakoulutuksen kesto on pidempi, noin kaksi vuotta.

Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opiskeluaika voi molemmissa koulutuksissa olla lyhyempi tai pidempi. Opintoja on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, etenkin opintojen loppuvaiheessa.

MAINOS
Edellinen artikkeliIloisia kohtaamisia Paalijärven tanssilavan kesäkahvilassa
Seuraava artikkeliMarkkinat on kesän huippujuttu