24.7 C
Alajärvi
maanantai 27.5.2024
MAINOS

Aloite kehitysvammaisten ateriamaksuista loppuun käsitelty – uusi aloite vireille saman tien

Alajärven kaupunginvaltuusto sai maanantai-illan kokouksessaan päätökseen kolme vuotta valtuuston, hallituksen ja perusturvalautakunnan välillä kiertäneen aloitteen koskien Alajärven kehitysvammaisten asumisyksikössä ja toimintakeskuksessa perittävien ateriamaksujen palauttamista 1.6.2019 edeltäneelle tasolle.

Valtuusto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen jättää kaupunginvaltuuston 13.6. tekemät päätökset täytäntöön panematta ja totesi, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

MAINOS

Keskusteluitta päätös ei tälläkään kertaa syntynyt, vaan siihen tarvittiin lukuisia puheenvuoroja, kaksi äänestystä ja kokouksen lopussa tehtiin asiaan liittyvä uusi valtuustoaloite. Näin siitä huolimatta, että ensi vuoden alusta lukien maksut siirtyvät hyvinvointialueen päätettäväksi.

Keskustelun aiheesta avasi Sampo Latvala (KD) todeten, että jos ateriamaksun hinnankorotuksella on alun perin tavoiteltu säästöä, se on syöty nopeasti, mikäli sen vuoksi joudutaan turvautumaan toimeentulotukeen.

– Neljä eri valtuuston kokousta kahdella vaalikaudella on käsitellyt asiaa ja päätös on aina ollut selvä, epäkohta pitää korjata. Valtuuston tahtotilasta ei ole ollut epäselvyyttä. Nyt nuo päätökset ollaan kumoamassa, voimmeko hyväksyä sen, Latvala kyseli vedoten vielä kerran valtuutettuihin.

Latvala esitti, että aloitteen käsittelyn todetaan olevan edelleen kesken ja se palautetaan valmisteluun perusturvalautakunnalle saatteella, että ateriamaksut tulee palauttaa 1.6.2019 tasolle kehitysvammaisten, mielenterveys- ja päihdepuolen sekä ikäihmisten osalta koko Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueella.

Aino Kanervikkoaho-Kataja (KD) totesi, että koska maksujen palauttamisessa ennalleen pelkästään kehitysvammaisten osalta vedotaan positiivisen syrjintään, on Latvalan esitys kannatettava koska siinä huomioidaan myös muut ryhmät.

Tapio Höykinpuro (Kesk) taas näki, että asia on loppuun käsitelty, koska valtuusto ei voi kävellä perusturvalautakunnan päätöksen yli, koska se on päätäntävallan sille antanut.

Ensimmäinen äänestys käytiin sen osalta, onko aloite loppuun käsitelty, vai palautetaanko se valmisteluun. Aloite todettiin loppuun käsitellyksi äänin 22-11, yhden äänestäessä tyhjää ja yksi poissa.

Tämän jälkeen Pentti Joensuu (Kok) uudisti jo kaupunginhallituksessa tekemänsä esityksen, että päätökseen lisätään uusi kohta: Alajärven kaupunki tekee selvityksen, josta ilmenee ne toimet, joilla voidaan estää vammaisen henkilön toimeentulon vaarantuminen. Selvitys toimitetaan tiedoksi valtuustolle.

Jenni Kuisti (Vihr) muistutti, että hyvinvointialueen taksat tulevat olemaan yhteiset koko alueella vuoden alusta lukien. Jaakko Aho (Kesk) ihmetteli miksi asiaa ei ole hoidettu paremmin, perusturvan olisi tullut hoitaa tehtävä.

Sari Palmu (Kesk) totesi asian tärkeäksi, mutta että sille ei saada mitään enää tässä vaiheessa. Valtuustolla ei ole mahdollisuutta määritellä taksoja. Sen sijaan vammaisten oikeuksista tulisi jakaa enemmän tietoa.

Myös Jukka Pekka Matintupa (SDP) piti tärkeänä eri etuisuuksista tiedottamista edunvalvojille ja omaisille. Terho Mäkelä (Kesk.) piti Joensuun esitystä erinomaisena ja kyseli, mistä on kyse siinä, että toimintakeskuksella asiakkaille kaupataan kotiolopäiviä, vaikka laki velvoittaa siihen, että toimintaa pitää olla tarjolla viitenä päivänä viikossa?

Myös Kanervikkoaho-Kataja ja Antti-Kalle Levijoki (Kesk) kannattivat Joensuun esitystä. Turo Kalliomaa (Kok) muistutti, että päätösvalta taksoista on luovutettu perusturvalautakunnalle. Neuvonnan ja valistuksen osalta hän muistutti niiden olevan viranhaltijoiden lakisääteinen tehtävä, mitä mieltä oli myös Jenni Kuisti.

Suoritetussa äänestyksessä Joensuun esitys kaatui luvuin 24-10, yhden ollessa poissa.

Aloite saatiin näin kolmen vuoden käsittelyn jälkeen päätökseen, mutta kokouksen lopussa Sampo Latvala jätti aloitteen, jossa vaaditaan Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueella perittävien ateriamaksujen alentamista neljällä eurolla päivässä kehitysvammaisilta, mielenterveys- ja päihdekuntoutujilta sekä ikäihmisiltä. Aloitteen oli allekirjoittanut mm. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ja Kokoomuksen Pentti Joensuu ja Jorma Saarela.

Aloite kotihoidon kuntalisästä poiki uuden aloitteen

Valtuustolle tuotiin tiedoksi Aino Kanervikkoaho-Katajan 9.8.2021 tekemän aloitteen tilanne. Aloitteessa esitettiin, että Alajärvellä otettaisiin käyttöön kotihoidontuen kuntalisä alle kolmivuotiaiden lasten osalta.

Aloite palautettiin jo kesäkuussa uuteen käsittelyyn, mutta päätös syntyi tuolloin virheellisessä järjestyksessä. Siksi asia tuotiin valtuustolle nyt uudelleen tiedolla, että aloitteen käsittely on kesken ja valmistelussa verrataan kuntalisän ja kesäkuun kokouksessa esille nousseen maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannuksia ja vaikutuksia ja asia käsitellään tulevan talousarvion yhteydessä.

Aino Kanervikkoaho-Kataja huomautti, että hänen tekemänsä aloitteen sisältö on tässä tekstissä muuttunut, koska nyt se sisältää kotihoidontuelle vastakkaisen ajatuksen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Hän esitti, että alkuperäinen aloite ei ole loppuun käsitelty, ilman muita ohjeistuksia.

Pentti Joensuu oli Kanervikkoaho-Katajan kannalla muistuttaen, että aloitteen käsittelyssä tulisi kunnioittaa täsmällistä esitystä.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen huomautti, että hyvään virkamiestapaan kuuluu selvittää eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia.

Useita valtuutettuja yhtyi siihen ajatukseen, että tehty aloite tulee käsitellä sellaisenaan ja maksuton varhaiskasvatus voidaan käsitellä omana aloitteenaan.

Aloitteen käsittelyn todettiinkin olevan kesken ja se palautettiin uudelleen valmisteluun.

Kokouksen lopussa Turo Kalliomaa ja 28 muuta valtuutettua teki valtuustoaloitteen, jonka mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutukset tulee selvittää seuraavan talousarvion laadintaa varten.

Valtuustoaloite asianmukaisesta tiestä Pyhävuorelle todettiin olevan kesken.  Neuvotteluita jatketaan Isoniementieltä lähtevän metsäautotien (Kirkkotien) osalta tieosakkaiden kanssa kunnossa- ja ylläpitokustannuksista.

Valtuusto hyväksyi lisäselvityksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Selvitys koskee Järvi-Pohjanmaan perusturvan siirtyvää omaisuutta, siirtyviä sopimuksia, ICT-sopimuksista ja esityksen, että hyvinvointialueen omistukseen siirtyvään irtaimiston kunnossapidosta ja apuvälinekeskukselle kuuluvien asiakkaiden käytössä olevien apuvälineiden korjaus- ja kunnossapitotöistä sekä apuvälineiden kuljettamisesta asiakkaille solmitaan erillinen sopimus, mikäli näiden tehtävien hoito ei siirry hyvinvointialueen henkilöstön vastattavaksi.

Järvinet Oy:n osakassopimus hyväksyttiin sekä sitouduttiin Aisapari ry:n tekemään kuntarahan tarkistusesitykseen. Päätettiin liittyä Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi yhtiön yhteisösääntöjen edellyttämällä merkintäosuudella.

Kokouksen lopussa Pentti Joensuu jätti aloitteena Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien esityksen verkkokauppapalvelujen hankkimisesta kaupungille.

Jukka Joensuu (Kok) kyseli Jamin päätöksenteon avoimuuden perään ja Terho Mäkelä tiedusteli taustoja kaupunginjohtajan valtuutetuille lähettämästä ”paimenkirjeestä”. Sampo Latvala halusi tietää, milloin ja miksi koto-päivät ovat alkaneet Alajärven toimintakeskuksella.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät