Suomen metsäkeskus alkaa kartoittaa yksityisteiden ja siltojen kuntoa

Heikosti kantavalla yksityistiellä joudutaan rajoittamaan puunkuljetuksia kevät- ja syyskelirikkojen aikana. Kuva: Timo Pisto.
Mainos[adrotate banner="3"]

Suomen metsäkeskus on aloittanut mittavan työn, jossa kartoitetaan Suomen yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa, selvitetään energiapuuterminaalien tilanne ja tarve sekä kannustetaan tiekuntia teiden perusparannukseen ja kunnossapitoon. Tavoitteena on varmistaa yksityistieverkoston kunto ja toimiva puu- ja energiahuolto tulevina vuosina. 

Suomen metsäkeskuksen TIESIT-hankkeessa kartoitetaan seuraavan kahden vuoden aikana Suomen yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa.

MAINOS

Keskeisiä ja kartoitettavia yksityisteitä Suomessa on noin 200000 kilometrin verran ja siltoja noin 6500. Lisäksi tehdään selvitys energiapuuterminaalien nykytilanteesta ja niiden kehittämistarpeesta.  

Kartoitettua tietoa yksityisteiden ja siltojen kunnosta ja energiapuuterminaaleista kerätään sähköiseen palveluun. Tietoa voivat lähitulevaisuudessa hyödyntää muun muassa tienpitäjät, tienkäyttäjät, rahoittajat ja palveluntuottajat. 

Laajojen kuntokartoitusten lisäksi TIESIT-hankkeessa kannustetaan tiekuntia yksityisteiden perusparannukseen ja kunnossapitoon sekä tuotetaan tietoa koulutuksen ja neuvonnan tueksi. 

– Tiestön kunto on pitkään huolettanut kaikkia tienkäyttäjiä. Nyt tilanteeseen reagoidaan, ja se on saanut poikkeuksetta kiitosta tienkäyttäjien keskuudessa, sanoo ohjelmapäällikkö Markku Granander Suomen metsäkeskuksesta. 

Yksityistiet ovat merkittävä osa tieverkostoa

Yksityisteiden merkitys on erittäin suuri muun muassa puu- ja energiahuollon, vakituisen asutuksen, maa- ja metsätalouden ja muidenkin elinkeinojen turvaamisessa.  Sähköistä tietoa yksityisteiden ja siltojen kunnosta on tällä hetkellä kuitenkin vähäisesti saatavilla. 

Tiedon puute on tunnistettu jo vuosia sitten ja Metsäkeskus onkin valmistellut jo erilaisia toimenpiteitä asian korjaamiseksi yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. TIESIT-hankkeen käynnisti lopullisesti kevään aikana muuttunut tilanne maailmalla. 

– Raaka- ja energiapuutoimitusten loppuminen Venäjältä sekä muut kevään aikana tapahtuneet ratkaisut johtivat siihen, että tuli tarve ryhtyä selvittämään tärkeän yksityistieinfran kuntoa ja investointitarpeita.

– Metsäkeskukselle ja hankekumppaneille tehtävä on iso haaste, johon tartumme vastuullisesti ja hyödyntäen tehokkaasti toimialan palveluntarjoajien osaamista, sanoo erityisasiantuntija Timo Pisto Suomen metsäkeskuksesta. 

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Koko hankkeen budjetti on viisi miljoonaa euroa ja hankkeen toteuttamisaika on vuodet 2022-2024. 

MAINOS
Edellinen artikkeliLuottomies jatkaa Ankkureissa!
Seuraava artikkeliAivoterveyden asiaa jalkautetaan osaksi paikallisten yhdistysten toimintaa