8 C
Alajärvi
keskiviikko 29.5.2024
MAINOS
MAINOS

Uuden elinvoimajohtajan viran kelpoisuusvaatimus viritti vilkkaan keskustelun Alajärven valtuustossa

Alajärven kaupunginvaltuusto sai kokouksessaan eteensä suuren muutospaketin, joka koski kaupungin organisaatiota ensi vuoden alusta lukien.

Taustalla muutokselle on muun muassa se, että vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy Alajärven kaupungilta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi mm. kaupungin tehtäviin, talouteen ja henkilöstöön.

MAINOS

Kaupunginvaltuusto on lisäksi kaksi vuotta sitten hyväksymässään tasapainottamissuunnitelmassa linjannut tavoitteena järjestää kaupungin hallintoa taloudellisesti kestävällä ja tehokkaalla tavalla.

Lisäksi kaupungin tulevaisuuden roolia on määritelty valtuuston keväällä hyväksymässä uudessa strategiassa.

Etelä-Pohjanmaan väkiluvun on ennustettu laskevan edelleen ja syntyvyys laskee suurimmassa osassa kuntia kuolleisuutta pienemmäksi aiheuttaen asukasmäärien vähenemisen yhdessä negatiiviseen muuttoliikkeen kanssa. Tätä kehitystä vastaan seutukunnat Alajärvi mukaan lukien joutuvat panostamaan vahvasti elinvoimaansa, jotta saavat katkaistua kierteen tai ainakin hidastettua sitä.

Kaupungin toimintaympäristöön tulee vaikuttamaan myös TE-palvelut 2024-uudistus. Uudistuksessa valmistellaan TE-palvelujen siirtämistä kunnille tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2025 alkaen.

Edellä mainituista syistä sekä hallinto- ja talouspuolella lähitulevaisuudessa tapahtuvien eläköitymisien johdosta on suunniteltu muutoksia kaupungin organisaatiorakenteeseen.

Muutokset tullaan toteuttamaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen organisaatiomuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Toisessa vaiheessa tarkastellaan talousyksikön virkojen vähentämistä tulevien eläköitymisien myötä.

Muutokset ovat nostaneet esiin tarvetta perustaa elinvoima-asioista vastaavan toimialan, jonka tehtäviin kuuluvat elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, asuntopalvelut, työllisyyden edistäminen, markkinointi, matkailu ja tapahtumat, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut sekä museo.

Uudessa organisaatiomallissa elinvoiman toimialalle perustettaan elinvoimajohtajan virka, joka laitetaan haettavaksi loka-marraskuun aikana. Osa sivistystoimen alaisista työntekijöistä siirtyisi uuden lautakunnan alaisuuteen. Hallinnon ja talouden toimialalta uuden lautakunnan alaisuuteen siirtyisivät asuntopalvelut.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että se hyväksyy Alajärven kaupungin organisaatiorakenteen 1.1.2023 lukien, lakkauttaa hallintojohtajan viran 1.1.2023 alkaen ja perustaa elinvoimajohtajan viran 1.1.2023 alkaen ja päättää viran kelpoisuusvaatimukseksi ylemmän korkeakoulututkinnon. Ylempi korkeakoulututkinto oli noussut kelpoisuusvaatimukseksi kaupunginhallituksen äänestyksessä korkeakoulututkinnon sijasta.

Valtuusto hyväksyi päätösesityksen lukuisten puheenvuorojen ja yhden äänestyksen saattelemana. Jukka-Pekka Matintupa (SDP) esitti, että elinvoimajohtajan kelpoisuusvaatimukseksi palautettaisiin korkeakoulututkinto, koska työn kuva ei vaadi ylempää korkeakoulututkintoa. Esitystä kannatti mm. Pentti Joensuu (Kok) toivoen, että näin tehtävään saadaan enemmän hakijoita. Myös Kuisma Kujala (Kesk) ja Terho Mäkelä (Kesk) olivat samoilla linjoilla.

Raimo Vistbacka (Kok) kyseli JPYP:n roolista ja siitä, onko ajateltu, että myös kaupungilta tulisi olla taho, jolta saisi apua rahoitusanomusten täyttöön. Kaupunginjohtaja Vesa Koivusen mukaan tätä apua saa JPYP:ltä ja hanketoimintaa on suunniteltu kaupungilla nimenomaan elinvoimatoimialalle.

Jukka Joensuu (Kok) totesi, että JPYP:llä on osaamista viedä hankkeita eteenpäin. Ylemmän korkeakoulututkinnon vaatimuksesta hän ei ollut valmis tinkimään elinvoimajohtajan virkaa täytettäessä.

Aino Kanervikkoaho-Kataja (KD) piti kiinni vaatimuksesta ylemmästä korkeakoulututkinnosta elinvoimajohtajan virkaan, koska kyseessä on laaja-alaista osaamista vaativa tehtävä. Samaa mieltä oli Jenni Kuisti (Vihr) todeten, että tehtävä on paljon muutakin kuin yrittäjyyttä, joten ylempi korkeakoulututkinto antaa paremmat valmiudet laaja-alaisen tehtävän hoitamiseen.

Jari Mäenpää (Kok) muistutti, että elinvoimajohtajan alaisena tulee työskentelemään lukuisia ylemmän korkeakoulututkinnon omaavia henkilöitä, joten olisi ristiriitaista jos esimiehenä olisi alemman tutkinnon suorittanut henkilö.

Tapio Höykinpuro (Kesk) totesi, että matkailuja markkinointi ulospäin ei Alajärvellä toimi, sillä pelkästään Nelimarkalla ja Aallolla ei voida ratsastaa. Hän myös muistutti, että ammatillista koulutusta pitää markkinoida, nyt nuoret muuttavat kaupunkeihin. Edelleen hän painotti, että JPYP:n ja yrittäjien yhteistyön pitää olla saumatonta.

Antti-Kalle Levijoki (Kesk) kiinnitti huomion sisäiseen tarkastukseen ja siihen, miten sen riippumattomuus varmistetaan. Vesa Koivunen kertoi, ettei asiaa ole vielä päätetty. Myös Jaana Koivukoski (Kok) painotti sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden merkitystä.

Valtuusto hyväksyi kaupungin organisaatiorakenteen1.1.2023 lukien ja lakkautti hallintojohtajan viran 1.1.2023 alkaen yksimielisesti.  Äänestystuloksella 26-9 perustettiin elinvoimajohtajan virka 1.1.2023 alkaen ja päätettiin viran kelpoisuusvaatimukseksi esityksen mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto.

Kokouksen toisena asiana päätettiin jatkaa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimusta optiovuodella 1.1.–31.12.2023.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät