Mäkelä Alu Oy:n tuotanto sähköistyy

Mainos[adrotate banner="3"]

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset energiainvestointitukipäätökset, joilla edistetään puhtaan energian ratkaisuja. Tukea myönnettiin kuudelle hankkeelle yhteensä 99,8 miljoonaa euroa.

Mäkelä Alu Oy:lle myönnettiin tukea 2858490 euroa tuotannon sähköistämiseen Alajärvellä ja Kouvolassa. Alumiiniprofiilien valmistuksessa käytettävä nestekaasu korvataan tuotannon sähköistämisellä.

MAINOS

Hankkeessa lisätään myös omaa sähköntuotantoa ja hukkalämmöntalteenottoa, jotka yhdessä vähentävät merkittävästi tuotannon hiilidioksidipäästöjä ja parantavat tuotannon energiatehokkuutta.

Hankkeessa nestekaasukäyttöistä aihiolämmitystä korvataan sähkökäyttöisellä induktioteknologialla ja lämpökäsittelyuunit korvataan sähkötoimisilla uuneilla.

Hankkeessa rakennetaan lisäksi 950 kilowattipiikin aurinkosähköjärjestelmä ja sähkövarasto, jonka kapasiteetti on yksi megawattitunti. Lämpöpumppujen ja lämmönvaihtimien avulla otetaan hukkalämpöä talteen noin 2300 megawattituntia.

Hankekokonaisuudessa korvataan vuositasolla noin 12021 megawattituntia nestekaasuun pohjautuvaa energiankulutusta siirtymällä sähkön käyttöön.

Yrityksen mukaan investointi vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 2800 tonnia vuodessa. Hankkeen seurauksena myös typenoksidipäästöt vähenevät merkittävästi.

Hankkeen rakennusaikainen työvoimatarve Suomessa on noin 15 henkilötyövuotta.

MAINOS
Edellinen artikkeliEepee tukee 100000 eurolla lasten ja nuorten urheilua
Seuraava artikkeliVeto vei jatkoaikatrillerin