Tuulivoimasta 30 prosentin kasvu Soinin kiinteistöverokertymään

Soinissa säästetään energiaa mm. sammuttamalla katuvaloja yöaikaan sekä uusimalla valaistusta ledeiksi. Kuvituskuva.
Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanvaltuusto merkitsi tiedokseen talouden toteutumisen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta.  Hallintojohtaja Jari Salonen totesi tilanteen olevan hyvä. Toimintatuottojen toteuma on lähes 90 prosenttia, joka on reilusti suunniteltua parempi.

Myös vuokratulojen toteuma on arvioitua parempi ja toimintakulujen toteuma on 76 prosenttia, missä lievä ylitys johtuu monien menoerien painottumisesta alkuvuoteen.

MAINOS

Verotulokertymä on ennustetta parempi ja alkuvuonna ei ole otettu lisää lainaa. Vuosikate ja tulos ovat edelleen reilusti arvioitua paremmat.

Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa. Tämän mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Tuloveroprosentiksi päätettiin näin ollen 9,11 prosenttia.

Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen mukaan kiinteistöverokertymä Soinissa vuodelle 2023 on 722000 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen tuulivoiman ansiosta on noin 30 prosenttia. Kiinteistöveroprosenteiksi päätettiin entiset yleinen 1,10, vakituisen asunnon 0,60, muiden asuinrakennusten 1,45 prosenttia, rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta ei määrätty, voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 3,10 ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00 prosenttia.

Asian käsittelyn yhteydessä Mikko Källi esitti, että vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi määrättäisiin 0,41 prosenttia. Esitys ei saanut kannatusta. Källi ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteensä.

Soinin kunnan ja Kaisa Vuorenmaan välinen kauppakirja hyväksyttiin ja ostajaa pyydettiin huomioimaan lähialueen ajoittaiset meluhaitat ja yleisötapahtumat. Kauppa koskee Ahola tilaa, jolla sijaitsee 1930-luvulla rakennettu hirsitalo. Talon alla oleva perustus on todettu heikkokuntoiseksi ja rakennuksen korjaustarve suureksi, pois lukien hirsirunko.

Kunnanhallitus päätti syyskuussa, että talon peruslämpö katkaistaan ja rakennukset, hirsitalo ja -aitta, laitetaan myyntiin purettavaksi ja pois siirrettäväksi. Näin ollen maapohja jäisi edelleen kunnan omistukseen.  Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen kuntaan oli kuitenkin toimitettu ostotarjous koskien Ahola -tilan kahta rakennusta ja maapohjaa rakennusten pihapiiristä.

Valtuusto hyväksyi kaupat kun selvisi, että rakennuksia ei ehditty laittaa myyntiin pois purettaviksi, ennen kuin ostotarjous maapohjineen saatiin.

In-House yhtiön sopimusluonnokset hyväksyttiin

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä perustettaville hyvinvointialueelle.

Muutoksella on vaikutuksia myös kuntien tukipalvelujen tuottamiseen. Tekniset ja hallinnolliset tukipalvelut on järjesteltävä uudelleen, mikäli kuntayhtymät tai kunnat myyvät niitä hyvinvointialueelle tai päinvastoin.

Kuortaneen, Soinin ja Isojoen kuntien, sekä Ähtärin kaupungin ruokapalvelut toteutetaan tällä hetkellä keskuskeittiömallilla osana kuntien toimintaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen toteutuessa 1.1.2023, samasta keittiöstä ei ole käytännössä mahdollisuutta valmistaa ruokaa sotepalveluihin ja kuntien sivistystoimeen lainsäädännöllisten esteiden vuoksi. Mainittujen kuntien ei ole mahdollisuutta eriyttää ruokapalvelujen tuotantoa, esimerkiksi perustamalla kahden keittiön mallin, ilman mittavia ylimääräisiä investointeja.

Edellä mainitut kunnat ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ovat, vaihtoehtojen selvittelyn jälkeen, valmistelleet yhteisen In-House ruokapalveluyhtiön perustamista. Perustettava yhtiö vastaa ruokapalvelujen tuottamisesta kuntien toimialoille ja hyvinvointialueen sote-toimintoihin nykyisissä tiloissa ja nykyisellä henkilöstöllä. Yhtiö toimii samalla sidosyksikköasemassa osakkaisiin nähden ja varmistaa palveluiden jatkuvuuden. Perustettavan yhtiön osakkaina ovat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Isojoen kunta, Kuortaneen kunta, Soinin kunta ja Ähtärin kaupunki.

Soinin kunnanvaltuusto hyväksyi perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen liiketoiminnan kauppakirjan luonnokset sekä liiketoimintakauppaa koskevan velkakirjaluonnoksen. Edelleen hyväksyttiin luonnos sopimuksesta pääoman sijoittamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, panttaussopimuksen luonnoksen, luonnoksen sopimuksesta henkilöstön siirrosta ja liiketilan vuokrasopimuksen luonnoksen.

Kunnanhallitus oli nimennyt hallintojohtaja Jari Salosen (varalla kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi) Soinin kunnan edustajaksi yhtiön hallitukseen. valtuusto valtuutti kunnanhallituksen nimeämän edustajan päättämään yhtiön nimen ja kotipaikan.

Kunnanhallitus oli valtuuttanut yhtiön hallitukseen nimetyn kunnan edustajan neuvottelemaan, toteuttamaan ja hyväksymään tarvittavat perustamiseen sekä yhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien tarkennukset perustamisasiakirjoihin, kunnanhallituksen ja -valtuuston aiempien päätösten ja linjausten mukaisesti.

Muissa asioissa kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kertoi Kesäkioskin tontin kunnostuksen nyt valmistuneen ja sen nimikisa ja avajaiset pidetään keväällä. Erämessut Soinissa järjestetään kesäkuussa.

Tekninen johtaja Risto Rinne muistutti kunnan olevan mukana Astetta alemmas -kampanjassa energiansäästötalkoissa ja tämän vuoksi on tehty ja tehdään eräitä toimia. Katuvalot sammutetaan ydinkeskustan ulkopuolella kello 22-06 väliseksi ajaksi ja keskustassa kello 23-05 välillä. Huonelämpötiloja kunnan kiinteistössä tarkastetaan ja ilmalämpöpumput on kytketty pois, koska kiinteistöt lämpiävät kaukolämmöllä.

Energiatoimia on tehty katuvalaistusta päivittämällä lediin ja työtä jatketaan vielä syystalven aikana Parviainen-Vehu suunnassa sekä jääkiekkokaukalon valaistus uusimalla.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliReady 4 Life -messut avaavat näköaloja opiskeluun, työhön ja harrastuksiin!
Seuraava artikkeliAlajärven elinvoimajohtajan valinta etenee