3.1 C
Alajärvi
sunnuntai 26.5.2024
MAINOS

Eränkäynnistä lumovoimaa -hanke käynnistyy Soinissa ja lähialueella!

Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämishankehaku oli avoinna kesällä/syksyllä 2022. Hankehaun taustalla on harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän päätös kohdentaa rahoitusta näiden alueiden matkailun kehittämiseen yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Haku oli valtakunnallinen ja koski Suomen harvaan asuttuja alueita, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Hankehaun toimeenpanosta vastasi Lapin ELY-keskus. Hankerahoitusta myönnettiin hankkeille, joiden tavoitteena on rakentaa yhteistyöverkostoja, kehittää matkailutuotteita ja -palveluita tai edistää matkailun vastuullisuutta, laadun kehittämistä, saavutettavuutta tai ostettavuutta.

MAINOS

Soinin kunta oli mukana harvaan asutun maaseudun matkailuhankehaussa. Avustusta Eränkäynnistä lumovoimaa -hankkeelle on nyt myönnetty 88677,36 euroa. Lapin ELY-keskuksen rahoitusosuus on enintään 90 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 98530,40 euroa.

Soinin kunta on pitkäjänteisesti tehnyt yhteistyötä matkailu- ja palvelusektorin yritysten kanssa kunnan ja lähialueiden matkailupalveluiden kehittämiseksi. Soinin luontokohteita ei toistaiseksi ole hyödynnetty matkailullisesti läheskään potentiaalia vastaavalla tavalla.

Soinissa ja lähialueilla toimii aktiivisesti useita metsästysseuroja sekä pienyrityksiä, joilla matkailu on tärkeänä osana liiketoimintaa. Soinin alueella on luonnollisesti rikas lajikanta, vahvat perinteet metsästykseen ja luontoliikuntaan.

Alueella nähdään potentiaalia luontomatkailun ja metsästysmatkailun osalta yhteistyön tiivistämiseen, kumppaniverkoston kokoamiseen, uusien luonto- ja metsästysmatkailutuotteiden kehittämiseen sekä alueen tunnettuuden edistämiseen matkailukohteena.

Alueella on erityislaatuisia mahdollisuuksia tulla tunnetuksi nimenomaan luonto- ja metsästysmatkailukohteena monimuotoisen luonnon ja metsästysmaastojen, aktiivisen yhdistystoiminnan sekä pitkän metsästysperinteen ansiosta.

Hankkeessa kartoitetaan metsästys- ja luontomatkailutoimijat, luodaan alueelle uudentyyppinen yhteistyöverkosto harvaan asutun alueen ominaisuudet huomioiden, haetaan ja testataan parhaita käytäntöjä kansallisesti sekä mahdollisesti kansainvälisesti.

Alueella on tarve tunnistaa luonto- ja metsästysmatkailun mahdollisuudet, hyödyntää niitä paremmin ja rakentaa olemassa olevat mahdollisuudet myytäviksi tuotteiksi.

Soinissa järjestettävät Luonto- ja erämessut kokoavat yhteen luonnosta, metsästyksestä, kalastuksesta kiinnostuneita paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Tulevana kesänä 2023 tapahtumaa hyödynnetään yhteistyöverkoston osaamisen kehittämisessä, verkoston laajentamisessa kansallisella tasolla sekä hankkeessa kehitettävien tuotteiden testauksessa ja tunnetuksi tekemisessä. Erämessut järjestetään 10.6. Soinissa.

Hanke käynnistyy ensimmäisessä vaiheessa yhteistyöverkoston kokoamisella. Ensimmäinen tapaaminen hankkeen osalta on Soinissa kunnantalolla 7.12. kello 18. Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki luonto- ja metsästysmatkailusta kiinnostuneet yritykset ja yhdistykset, metsästysseurojen edustajat, ja kuka tahansa aiheesta kiinnostunut metsästys- tai luontoharrastaja.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät