Alajärvi uuteen aikaan vahvan talouden siivittämänä

Talousjohtaja Tapani Kotanen, valtuuston puheenjohtaja Antti Joensuu, hallituksen puheenjohtaja Sari Palmu ja kaupunginjohtaja Vesa Koivunen esittelivät tiistaiaamuna Alajärven kaupungin budjettiehdotusta, jonka valtuusto saa päätettäväkseen ensi viikolla.
Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungin talousarvion laadintaa ensi vuodelle on sävyttänyt, kuten muissakin kunnissa, hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen valmistelutyö ja muutokset kaupungin palvelutuotantoon sekä organisaation uudistaminen.

Talousjohtaja Tapani Kotanen toteaa, että hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä ensi vuonna Alajärven kaupungin budjetin toimintatuotot laskevat 42 miljoonasta reiluun 13 miljoonaan ja henkilöstökulut laskevat 45 miljoonasta 23 miljoonaan.

MAINOS

Tänä vuonna kaupungilla on yli tuhat työntekijää, ensi vuoden alusta enää vain 550. Ison henkilöstöjoukko jää sivistystoimen alaisuuteen ja koska siellä palkkataso on vahva, ei pudotus henkilöstökukuissa ole yhtä suuri kuin henkilöstömäärässä.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen ja kaupungin aikaisemmin järjestämisen palvelujen ja henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle näkyy myös muun muassa palvelujen ostomäärissä.

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa, koska tulevien vuosien tulojen ja menojen ennustaminen on tällä hetkellä epävarmaa.

Vastaavasti pudotusta on myös verotuloissa ja valtionosuuksissa. Verotuloiksi arvioidaan 18,2 miljoonaa ja valtionosuuksiksi 14,9 miljoonaa. Verotuloissa vähennys on yli 12 miljoonaa ja valtionosuuksissa yli 24 miljoonaa, mutta silti ensi vuoden budjettiesityksen vuosikate on paremmalla puolella näyttäen 7,8 miljoonaa ja tilikauden tulos 3,8 miljoonaa ylijäämää. Tämän vuoden talousarvioon ylijäämäksi arvioitin 2,8 miljoonaa.

– Verotuloja ja valtionosuuksia tulleen varmasti korjaamaan vielä ensi vuoden aikana, mutta kokonaisuus näyttää silti varsin hyvältä, Kotanen toteaa.

Investointien osalta vuosi 2023 on maltillinen ja keskittyy nykyisen infran parantamiseen. Kaupungin lainakanta on asukasta kohti ensi vuonna noin 2813 euroa per asukas, mikä on maakunnan ja koko maan tasoon nähden kohtuullinen.

Saukonkylän viemäröinnistä pitkä keskustelu

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Palmu kertoo, että budjettiesitystä valtuustolle väännettiin kaupunginhallituksessa eilen maanantaina reilun viiden tunnin ajan.

Keskustelu sujui hyvässä hengessä ratkaisuja etsien ja joitakin hankkeita aikaistettiin, joitain siirrettiin, jotta saataisiin kerralla tehtyä isompia kohteita.

Paavolan koulun rakentaminen alkaa näkyä budjetissa ensi vuodesta alkaen ainakin suunnittelun osalta ja Luoma-aholle haetaan lähiliikuntapaikkaa, koska esimerkiksi jääkiekkokaukalo siellä alkaa olla aikansa elänyt.

Puolisentoista tuntia keskustelusta käytettiin Saukonkylän viemäröinnin käsittelyyn, johon valtiolta ei tunnuta saavan rahaa ja tuntuu kohtuuttomalle, että ainoat maksajat olisivat kaupunki ja asukkaat.

Kaupunginhallitus oli Palmun mukaan päätynyt siihen ajatukseen, että nyt valjastetaan kaikki voimat siihen, että hankkeelle löydettäisiin ulkopuolista rahoitusta ja että hanke päästäisiin toteuttamaan vuonna -24.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen muistutti, että Saukonkylän lisäksi vastaava tilanne on Menkijärvellä, jossa jätevesihuolto pitäisi olla järjestettynä vuoden -25 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu sanoi budjettiesitystä tarkastellessaan, että talousarvio on laadittu varovasti ja huolellisesti ja sen lähtökohdat ovat hyvät. Se tosiasia, että kaupungin 110 miljoonan euron budjetti putoaa alle puoleen tarkoittaa samalla sitä, että tulevaisuudessa ei voida investoida enää samoin kuin ennen, koska entisenlaista maksukykyä ei enää ole.

Jos ensi vuoden budjetti toteutuu esitetyn kaltaisena, on taseessa kuitenkin ensi vuoden jälkeen yli 12 miljoonan puskuri, mutta vastaavasti valiolla on edessään iso urakka hyvinvointialueiden talouden kanssa ja myös kuntien on varauduttava sen seurauksiin.

Historiallinen budjetti

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen muistuttaa, että tulevan vuoden talousarvio on historiallinen, sillä siinä ei ole enää sosiaali- ja terveyspuolta, jotka ovat siirtyneet Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Tämän kautta yksi osin ennustamatonkin kokonaisuus poistui kuntien talousarvioista ja jatkossa talousarvion laadinta tulee olemaan tältä osin helpompaa.

– Alajärven taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä kaikilla mittareilla. Olemme saamassa päätökseen kymmenen vuoden mittavat investoinnit kaupungin palvelurakenteisiin niin vapaa-ajan kuin muunkin toiminnan osalta. Alajärvellä on tehty mittavia rakenteellisia ja osin toiminnallisia muutoksia organisaatioon kuluneen vuoden aikana.

– Vuoden 2023 alusta alkaen aloittaa toimintansa uusi elinvoimatoimiala, jonka keskeinen tehtävä on nyt omalta osaltaan tuoda esiin Alajärven mahdollisuudet. Täällä on erittäin hyvät palvelut, hyvä asua ja yrittää. Nyt on aika nauttia investointien tuomista erinomaisista palveluista ja saada muutkin huomaamaan ne. Alajärvi on varmasti näiltä osin huomattavasti kokoaan suurempi kaupunki.

– Näen vuoden 2023 sekä Alajärven tulevaisuuden tästäkin eteenpäin valoisana. Kunnat tulevat varmasti saamaan isoja haasteita tulevien valtion isojen säästötoimenpiteiden takia, jonka vuoksi näihin on syytä olla valmiina ja ennakoida joitakin vuosia eteenpäinkin tästä hetkestä. Kunnossa oleva talous mahdollistaa investoinnit ja toiminnan kehittämisen, kuten olemme nyt itse nähneet.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliInfluenssatapaukset jyrkässä nousussa Etelä-Pohjanmaalla
Seuraava artikkeliKotihoidon kuntalisän valmistelua jatkettaneen Alajärvellä