Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä, eli kompostoinnista, kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Jätehuoltoviranomaisena toimii alueellamme Järviseudun jätelautakunta. Myös vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta kompostoinnista on myös tehtävä ilmoitus. Ilmoitus kompostoinnista pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

MAINOS

Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite ilmoittaa kompostoinnista astuu voimaan 1.1.2023. Ilmoitus tulisi tehdä mahdollisimman pian kompostoinnin aloittamisesta, eli noin kahden kuukauden kuluessa.

Olemassa olevat kompostit voi ilmoittaa jo nyt, mutta ne tulee ilmoittaa viimeistään vuoden 2023 alussa. Ilmoitukset olemassa olevista kompostoreista otetaan myös vastaan uusina kompostointi-ilmoituksina.

Jos et kompostoi, ilmoitusta ei tarvitse täyttää

Järviseudun jätelautakunta ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia tulostettavalla lomakkeella, jonka voi lähettää paperisena postitse tai skannattuna sähköpostitse.

Kompostointi-ilmoituksen tulostettava lomake on saatavilla Järviseudun jätelautakunnan kotisivuilla. Lähiaikoina saman linkin kautta kompostointi-ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella, joka vaatii vahvaa tunnistautumista.

Kompostointi-ilmoitus tulee toimittaa Järviseudun jätelautakunnalle.

Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltoviranomaisten vastuulla on ylläpitää kompostointirekisteriä, johon merkitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Kompostointirekisteriin merkitään kompostointi-ilmoitusten avulla kerätyt tiedot.

Kompostitietojen avulla arvioidaan Suomessa kotitalouksissa kierrätetyn biojätteen määrää, jotta se voidaan huomioida Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivin edellyttämällä tavalla.

MAINOS
Exit mobile version