25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Metsäammattilaisista on pulaa – nuoria osaajia tarvitaan

Metsäalan työvoimatarve kasvaa tulevaisuudessa. Nykyiset ammattilaiset eläköityvät eikä nuoria osaajia saada alalle riittävästi. Tulevaisuuden osaajaksi metsäalalle-hanke hakee ratkaisuja näihin ongelmiin lisäämällä nuorten tietoisuutta metsäalan työ- ja opiskelumahdollisuuksista.

Metsäalan osaajista on pulaa ja tilanne pahenee lähivuosina. Syyt ovat samat kuin kaikilla muillakin osaajapulasta kärsivillä aloilla: nykyiset ammattilaiset eläköityvät kiihtyvään tahtiin, eikä nuoria osaajia saada alalle riittävästi heitä korvaamaan.

MAINOS

Myös puun käytön ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa, joten lisää työvoimaa tarvitaan turvaamaan raaka-aineen saanti metsästä puuta jalostavalle teollisuudelle. Pulaa on varsinkin ammattitaitoisista metsäkoneenkuljettajista, puutavara-autonkuljettajista ja metsureista, mutta myös metsätoimihenkilöistä ja -asiantuntijoista.

Metsätehon vuonna 2020 tekemän selvityksen mukaan vuoteen 2025 mennessä metsäalalle tarvittaisiin noin tuhat uutta työntekijää vuosittain.

– Metsäkeskuksen läntisellä alueella tehdyn metsäalan tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarveselvityksen tulokset olivat samansuuntaisia. Työvoimatarve kasvaa ja alalta poistuu alanvaihdon ja eläköitymisen vuoksi enenevä määrä ammattilaisia, sanoo yhteysjohtaja Helena Herttuainen Suomen metsäkeskuksesta.

Ratkaisuja osaajapulaan pilotoidaan läntisessä Suomessa

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa on tänä syksynä alkanut Tulevaisuuden osaajaksi metsäalalle-hanke, joka lisää nuorten tietoisuutta metsäalan työ- ja opiskelumahdollisuuksista.

Hankkeessa kootaan virtuaaliset metsäinfopaketit sekä yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajille että ammatinvalintaansa pohtiville nuorille. Infopaketeista opinto-ohjaajat ja nuoret saavat helposti ajantasaista tietoa metsäalan opinto- ja työmahdollisuuksista.

Hankkeessa ovat mukana myös läntisen Suomen metsäopetusta antavat oppilaitokset ja metsäalan toimijoita.

– Oppilaitokset suunnittelevat ja pilotoivat nuorille tutustumiskursseja, joilla alasta kiinnostuneet nuoret pääsevät konkreettisesti näkemään, millaista opiskelu metsäalalla on. Metsäalan eri toimijat tarjoavat nuorille tutustumista metsäalan moniin työtehtäviin, kertoo projektipäällikkö Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskuksesta.

Sekä metsäinfopaketit että metsäalan tutustumiskurssit suunnitellaan ja toteutetaan niin, että toimintamallit on otettavissa valtakunnallisesti käyttöön hankealueella tehdyn pilotoinnin jälkeen.

Tulevaisuuden osaajaksi metsäalalle-hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö ja toteutuksesta vastaa Suomen metsäkeskus. Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun. Lisätietoa hankkeesta on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät