1.5 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Kraatterijärvi Unesco Global Geopark etenee – tule mukaan yhteiseen tekemiseen

Unesco on vuonna 1945 perustettu YK:n erityisjärjestö. Sen ydintehtävänä on ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta sekä edistää ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumista koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän kautta.

Unescon toiminta tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamista.

MAINOS

– Kulttuurin alalla yhtenä tavoitteena on maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä aineettoman kulttuuriperinnön suojelu. Tavoitteen toteuttamiseksi Unescolla on erilaisia kestävän kehityksen läpileikkaamia ohjelmia, kuten Maailmanperintökohteet, Biosfäärit ja Geoparkit, kertoo Kraatterijärvi Unesco Global Geopark -hankkeen vetäjä Heikki Mäkipää.

Unesco Global Geoparkit ovat alueita, joiden geologia ja maisemat ovat kansainvälisesti arvioiden harvinaisia ja arvokkaita.

Pyhävuori Lakeaharjun tornista katsottuna.

Geoparkeissa kulttuurin ja elollisen luonnon arvot yhdistyvät geologiseen perimään ja niitä käytetään yhdessä lisäämään ymmärrystä planeettamme toiminnasta. Keskeisessä roolissa on myös paikallisten asukkaiden huomioiminen sekä alueiden elinvoimaisuuden lisääminen erityisesti matkailun avulla.

– Geoparkien yhtenä päätehtävänä on aluetalouden kestävä kehittäminen ja kestävän taloudellisen kehityksen eteenpäin vieminen. Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta Geoparkit ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja Unescon maailmanperintökohteisiin. Unesco Global Geopark status ei kuitenkaan tuo alueelle uusia suojelumääräyksiä, Mäkipää muistuttaa.

Geoparkin yhteenä tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden paikallistuntemusta ja arvostusta. Perusasteen koulut ja muut oppilaitokset voivat hyödyntää geoparkin sisältöjä opetuksessa ja jo varhaiskasvatuksen yksiköissä leikin lomassa. – Alueellamme toimiikin jo ehkäpä maailman mittakaavassa harvinainen Geolukio.

Suomessa virallisia Geoparkeja ovat Rokua, Lauhanvuori-Hämeenkangas, Saimaa ja Salpausselkä. Kraatterijärvi Geopark on parhaillaan hakemassa Unescon Global Geopark statusta. Statuksen saaminen selviää vuoden 2024 aikana.

Mikä on Kraatterijärvi Geopark?

– Kaikki rakentuu Euroopan suurimman kraatterijärven, Lappajärven, tarinan ympärille. Kraatterijärvi Lappajärvi syntyi 78 miljoonaa vuotta sitten, kun noin kilometrin halkaisijaltaan ollut meteoriitti iskeytyi kosmisella nopeudella maahan, Mäkipää sanoo.

Tänäkin päivänä törmäyskraatterin reuna on edelleen nähtävissä ja koettavissa Vimpelin Lakeaharjulta Alajärven Pyhävuorelle, joista on korkeimmat ja upeimmat näkymät kraatterijärvelle.

Lisäksi tästä muinaisesta törmäyksestä on näkyvillä kraatterin keskuskohoumana Lappajärven suurin saari, Kärnänsaari.

– Haluamme alueelle Unesco Global Geopark -statusta, koska haluamme nostaa esille maailmanlaajuisesti ainutlaatuista geologista perintöämme ja säilyttää sen tuleville sukupolville. Kraatterijärvi on hyvin harvinainen ja kansainvälisesti kiinnostava kohde niin tutustumiseen kuin tutkimukseen.

Haluamme korostaa geologisen perinnön merkitystä koko yhteisöllemme yhdessä paikallisten kulttuuri- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa, edistää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ymmärrystä paikallisesti ja nostaa yhdessä alueemme arvostusta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Haluamme kehittää aluetaloutta yhteistyöllä ja luoda paikallistalouteemme lisää ansaintamahdollisuuksia sekä kehittää yritystoiminnan edellytyksiä. Geoturismi on kasvava osa luontomatkailua!

Tule mukaan osaksi tarinaa – Kraatterijärvi Geopark yhdistys

Kraatterijärvi Geoparkin hallinnoimiseksi, kehittämiseksi ja rakentamiseksi on perustettu yhdistys, Kraatterijärvi Geopark ry.

– Geopark tulee tekemään tunnetuksi aluettamme nostamalla paikallista kulttuuria ja osaamista keskiöön yhdessä geologisen perinnön kanssa. Alueemme on näin ollen ainutlaatuinen ja vetovoimainen, jollaisia nykypäivän matkailijat nimenomaan haluavat ja etsivät.

Kraatterijärvi Geoparkin alueen matkailutarjonta perustuu aitouteen sekä mahdollisimman pitkälle tällä seudulla tuotettuihin palveluihin ja tuotteisiin. Kehittämistä on siis hyvin laajasti ja se perustuu alueen omaleimaisuuteen ja vieraanvaraisuuteen, jota Geopark nostaa esille tulevissa kehittämishankkeissaan.

– Haluatko sinä, yrityksesi tai yhdistyksesi olla osa Kraatterijärvi Geopark tarinaa? Tule mukaan yhteiseen tekemiseen! Mukaan yhdistykseen voivat liittyä kaikki, joita tämä asia kiinnostaa tai koskettaa jollain tavalla; yksityishenkilötkin unohtamatta kuntia, yhdistyksiä ja yrityksiä.

– Pääset mukaan ottamalla yhteyttä Annie Yli-Leppälään – otathan myös yhteyttä, jos on mitä tahansa kysyttävää tai palautetta, Mäkipää kannustaa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät