-7.3 C
Alajärvi
sunnuntai 21.4.2024
MAINOS

Vimpeli vaatii maantien 7421 lisäämistä väyläviraston investointiohjelmaan

Vimpelin kunnanhallitus antoi kokouksessaan lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmaan vuosille 2024-2031.

Vimpelin kunnan mielestä investointiohjelma kokonaisuutena ei vastaa tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti erityisesti peruskorjauskohteiden osalta olemassa oleviin tarpeisiin.

MAINOS

Vimpelin kunta on useissa eri yhteyksissä ottanut esille Maantie 7421 heikon kunnon. Tie yhdistää valtatien 16 Alajärven Höykkylän ja Vimpelin keskustan sekä kantatien 68. Tien kokonaispituus on noin 17 kilometriä. Tien keskivuorokausiliikenne on yli tuhat ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin yhdeksän prosenttia.

Maantie 7421 on kauttaaltaan kapea. Koska tie lyhentää ajomatkaa Alajärven Höykkylän ja Vimpelin keskustan välillä, se on erityisesti raskaan liikenteen suosiossa.

Vimpelissä toimivat yritykset ovat vedonneet maantie 7421 perusparannukseen, koska se on Vimpelissä toimiville yrityksille elinkeinoharjoittamisen kannalta elintärkeä logistinen väylä sekä etelään että pohjoiseen suuntautuvalle tuote- ja materiaalikuljetuksille.

Nykyinen tie on rungoltaan ja pinnoitteeltaan erittäin huonossa kunnossa sekä liian kapea nykyiselle logistiikalle ja ajoneuvokalustolle. Tien käyttämisestä on muodostunut todellinen uhka tiellä kulkevien turvallisuudelle, kuljetuskalustolle sekä yritysten kilpailukyvylle.

Vimpelin kunta tukee yrittäjien ja yritysten vetoomusta ja toteaa, että 30 prosenttia koko Etelä-Pohjanmaan ulkomaan viennistä lähtee Vimpeli-Alajärvi teollisuusmäeltä.

Maantie 7421 on merkitty Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa parannettavaksi tieksi. Tien varrella sijaitsee mm. suuri sahalaitos sekä Lakeaharju, jossa vierailee vuosittain noin 100000 kävijää. Lakeaharju on alueensa matkailukeskittymä, jossa on liikuntapaikkojen lisäksi runsaasti vapaa-ajan asutusta. Lakeaharju on yksi Sinisen tien matkailukohteista.

Vimpelin kunta vaatii lausunnossaan MT 7421 lisäämistä väyläviraston investointiohjelmaan ja painottaa, että tie on myös lyhin väylä Tampereelta pohjoiseen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät