3.9 C
Alajärvi
sunnuntai 26.5.2024
MAINOS

Alajärvi vaatii maanteiden 711 ja 7421 sisällyttämistä valtion väyläverkon investointiohjelmaan

Alajärven kaupunginhallitus antoi kokouksessaan lausuntonsa valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024–2031.

Kaupungin näkemyksen mukaan seutukuntia ja niiden teollisuuden tarpeita ei ole huomioitu ohjelmassa riittävästi. Lisäksi merkittävien pohjavesialueiden huomioiminen tiestön parantamisessa tulisi olla selkeämmin esillä.

MAINOS

Alajärven kaupunki haluaa nostaa esiin kaksi tärkeää kohdetta. Alajärven Kurejoen ja Kuortaneen Ruonan välinen maantie 711 on tärkeä yhteys pohjoiseteläsuuntaisessa liikenteessä niin elinkeinoelämän kuin muunkin liikkumisen kannalta.

Maantie kaipaa kuitenkin parantamista muun muassa kuntonsa ja mutkaisuutensa kannalta. Tieyhteys on saanut joulukuussa 2021 eduskunnan jakovaroista suunnittelurahaa 250000 euroa tiesuunnitelman tekemistä varten Ruona–Menkijärvi-osuudelle ja suunnittelu on käynnistynyt.

Muun muassa maantiellä sattuneet monet ulosajot kertovat tarpeesta ryhtyä nopeasti todellisiin suunnittelu- ja parantamistoimenpiteisiin tien kehittämiseksi, huomioiden erityisesti, että tieyhteys kulkee kahden maakunnallisesti vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen läpi.

Tie 711 kulkee lähes koko matkan kahden tärkeän pohjavesialueen läpi ja tieltä puuttuvat mm. pohjavesisuojaukset. Maantie on merkitty maakuntakaavaan merkittävästi parannettavaksi tieksi, ja tien parantaminen on huomioitu myös Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa edistettävissä olevana toimenpiteenä.

Alajärven kaupunki vaatii, että tieyhteyden Ruona–Kurejoki parantaminen tulee sisällyttää investointiohjelmakokonaisuuden maantiehankkeisiin. Perusteena tälle ovat niin lyhyen kuin pitkänkin matkan liikenteen sujuvuuden, saavutettavuuden ja liikenneturvallisuuden paraneminen sekä valtakunnallisestikin ajankohtaisen vesihuollon varautumisen edellytyksien turvaaminen.

Tien varrella olevista pohjavesialueista turvataan osin mm. Seinäjoen kaupungin vesihuolto. Kyseinen väylä ei palvele pelkästään yhtä kuntaa tai kaupunkia, vaan niiden kautta kulkevan liikenteen vaikutus tukee koko Etelä-Pohjanmaan teollisuutta ja elinkeinoelämää.

Alajärven ja Vimpelin alueella oleva teollisuuskeskittymä on ollut suurimmillaan jopa 40 prosenttia koko Etelä-Pohjanmaan ulkomaanviennistä. Tämä teollisuus käyttää kyseistä maantie 711:sta kuljetuksiinsa merkittävissä määrin muun raskaan liikenteen ohella.

Maantie 7421 yhdistää valtatien 16 Alajärven Höykkylän ja Vimpelin keskustan sekä kantatien 68. Tien kokonaispituus on noin 17 kilometriä. Tien keskivuorokausiliikenne on yli tuhat ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin yhdeksän prosenttia.

Maantie 7421 on kauttaaltaan kapea. Koska tie lyhentää ajomatkaa Alajärven Höykkylän ja Vimpelin keskustan välillä, se on erityisesti raskaan liikenteen suosiossa.

Alajärvellä ja Vimpelissä toimivat yritykset ovat vedonneet maantien 7421 perusparannukseen, koska se on yrityksille elinkeinoharjoittamisen kannalta elintärkeä logistinen väylä sekä etelään että pohjoiseen suuntautuvalle tuote- ja materiaalikuljetuksille.

Alajärven kaupunki vaatii MT 7421:en lisäämistä väyläviraston investointiohjelmaan. Mikäli maanteiden 711 ja 7421 parantamista ei sisällytettäisi investointiohjelmaan, tulisi niiden merkittävä parantaminen toteuttaa joka tapauksessa investointiohjelman ulkopuolisena kiireellisenä hankkeena.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät