24.7 C
Alajärvi
maanantai 27.5.2024
MAINOS

Alajärven yläkoulussa panostetaan oppilaiden hyvinvointiin

Alajärven yläkoulussa mennään eteenpäin ajan hengessä sen haasteet tunnustaen. Tämä näkyy monin eri tavoin koulun ilmapiirissä, jonka halutaan olevan sellainen, että siellä olisi jokaisen hyvä olla ja sinne olisi aamulla mukava tulla.

– Meillä on hyväksyvä ilmapiiri ja soudamme laivaa samaan suuntaan, kiittävät kuraattori Sanna Korjonen ja yhteisöllisen oppilashuollon puheenjohtaja, erityisopettaja Marianne Saarela.

MAINOS

Yksi tärkeä osa hyvinvoivaa koulua ja sen oppilaita on opiskeluhuolto, joka jakautuu yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltoon.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon kohteena on koko kouluyhteisö ja siinä on kyse koko toimintakulttuurista ja toimista, joilla edistetään oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Koululla myös kokoontuu yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä ja sen käsittelemät asiat viedään tiedoksi koko kouluyhteisölle. – Näissä kahdesti syksyn ja kevään aikana olevissa kokoontumisissa teemat nousevat koulun arjen tarpeista.

Viime vuonna nousi esille levotonta käytöstä välituntisin tietyssä osaa koulua. Ryhmän pohdittua asiaa vastaukseksi löydettiin se, että lisättiin aikuisia ja toimintaa. – Valvontaa tehostettiin ja välitunneille lisättiin toimintaa.

Kun koululla huomattiin, että oppilailla oli yhä useammin ahdistusta, etsittiin asiaan ratkaisuja. Avuksi pyydettiin perheneuvolan asiantuntija ja sen jälkeen laadittiin koululle toimintaohje, miten asiaan lähdetään puuttumaan.

Pienryhmiin haluavien nuorten syyt saadaan nykyisin seulottua tarkemmin. Osa nuorista tarvitsee syvempääkin apua, toiselle kyse voi olla vain siitä, että ei vain huvita mennä isoon ryhmään.

Etsivän harrastustoiminnan kautta pyritään vähentämään nuorten yksinäisyyttä.

Sosiaalinen jännittäminen yleistä

Koululla on noin 350 oppilasta ja yksilöllistä opiskeluhuoltoa tarvitsee yleensä muutama oppilas aina kultakin luokalta. Tällöin kyse on yksittäiselle oppilaalle annettavasta kouluterveydenhuollon palveluista, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita sekä monialaista oppilashuoltoa.

Laaja terveystarkastus tehdään kaikille 8. luokkalaisille, ja muutkin kouluterveydenhoitaja tapaa mahdollisuuksien mukaan.

Nuorten haasteet ovat hyvin moninaisia. Sanna kertoo, että kyseessä voi olla riita kaverin kanssa, jokin hankaluus luokassa tai toisessa ääripäässä syvät ja isot jaksamisen haasteet.

Moni syy näkyy poissaoloina, kuten mieliala, ahdistus, perheeseen liittyvät asiat tai oppimisen haasteet. Moni nuori jää pois koulusta sosiaalisen jännittämisen vuoksi. Isossa porukassa oleminen ei ole helppoa, jos jännittää.

Poissaoloja on saatu tämän vuoden aikana parempaan ryhtiin, sillä seuranta on ollut aktiivista ja niihin on puututtu napakasti.

Kiusaamistakin koululla esiintyy, valitettavasti. Viimeisimmän nuorille tehdyn kyselyn mukaan kiusaaminen on lisääntynyt hiukkasen, mutta varsinaisesti kiusaaminen ei korostu niissä syissä, miksi nuoret hakeutuvat kuraattorin juttusille.

Koululla on kolmen opettajan Koulurauha-työryhmä, jolle kiusaamistapaukset ilmoitetaan ja he käyvät asian läpi keskustellen eri osapuolten kanssa.

Somehäirintää nuoret kokevat enemmän kuin aikaisemmin, tämäkin selvisi oppilaille suunnatussa kyselyssä. Vastaava kysely on parhaillaan käynnissä oppilaiden vanhemmille ja keväällä tulee vastaan myös valtakunnallinen kouluterveyskysely, joten tietoa tilanteesta laajemmassa kuvassa on pian saatavilla.

Valtaosa nuorista voi hyvin

Vaikka monenlaisia asioita nuorten elämässä on paljon, niin valtaosa nuorista voi hyvin. Kasvava määrä nuoria kokee isoja haasteita ja erot ääripäiden välillä ovat selvät.

Positiivista on se, että nuoret puhuvat asioista avoimesti, eikä kuraattorilla käyntiä enää häpeillä.

Silloin kun aikuisilla herää huoli oppilaasta, kootaan moniammatillinen asiantuntijaryhmä tuen tarpeen selvittämiseksi. Kokoonpano perustuu yksilökohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ensin asiasta keskustellaan oppilaan kanssa, sitten ollaan yhteydessä vanhempiin.

Tässä yksilöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä nuori itse ja hänen vanhempansa ovat aina mukana. Nuori pääsee kertomaan ajatuksensa ja sen, mihin on valmis. – Näissä kohtaamisissa henki on ratkaisukeskeinen, Sanna ja Marianne kertovat.

– Opiskeluhuoltopalaveri ei ole rangaistus, vaan paikka, jossa puhutaan asiat läpi ja suunnitellaan, kuka voi tehdä ja mitä, asian ratkaisemiseksi. Keskustelut sujuvat hyvin, koska kaikki paikalla olevat haluavat kaikkea parasta nuorelle.

Tulijat ja lähtijät mielessä

Sen lisäksi, että opiskeluhuolto tekee työtä koulun oppilaiden kanssa, mielessä ovat myös koulusta lähtevät ja sinne saapuvat ikäluokat. Koululla on kolme erityisopettajaa, joista kukin kulkee oman ikäluokkansa rinnalla aina seiskasta ysille.

Mariannen oppilaat ovat nyt yhdeksännellä luokalla. Kun oppilaat olivat TET-jaksolla marraskuussa Marianne kiersi alakouluja tutustumassa tuleviin seiskaluokkalaisiin. Myös koulukuraattori vierailee opinto-ohjaajan kanssa alakouluilla ja näin pohjustetaan uuden ikäluokan tuloa kouluun.

Yhteistyötä tehdään ja ylläpidetään jatkuvasti lisäksi koulun ulkopuolisten muiden yhteistyötahojen kanssa. yhteistyö onkin aina ollut toimivaa ja sen toivotaan pysyvän sellaisena myös jatkossa.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät