24.3 C
Alajärvi
tiistai 28.5.2024
MAINOS
MAINOS

Alajärven Graniitti Oy:n toiminnan käynnistyminen lähellä Möksyssä

Valitukset Alajärven kaupungin teknisen lautakunnan Alajärven Graniitti Oy:lle maaliskuussa 2021 myöntämästä yhteiskäsittelyluvasta maa-aineksen ottamiselle ja kallion louhinnalle Alajärven Möksyssä on ratkaistu Vaasan hallinto-oikeudessa. Yrityksen toiminta käynnistyy valitusajan päättymisen jälkeen.

Useiden vuosien ajan käsittelyssä ollut asia ratkaistiin hallinto-oikeudessa siten, että valitukset hylättiin enimmälti, mutta hallinto-oikeus muutti teknisen lautakunnan päätöstä lupamääräyksistä muutaman kohdan osalta.

MAINOS

Toiminnanharjoittajan tulee esimerkiksi mitata äänitasoja lähimmistä häiriintyvistä kohteista, asuintaloista piha-alueineen, sekä kuntoradan kohdalta heti toiminnan käynnistyttyä. Melumittaus on toistettava, kun toimintojen paikkaa muutetaan louhinta-alueen sisällä.

Mittaussuunnitelma on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen kunkin mittauksen toteuttamista.

Mittaustulokset on toimitettava Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta. Viranomainen antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä meluntorjunnasta mittaustulosten perusteella.

Toiminnasta ei saa aiheutua myöskään toiminta-alueen pohjoispuolella olevan kuntoradan käyttöä haittaavia pölypäästöjä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet on mitattava ensimmäisenä toimintavuotena kolmessa mittauspisteessä, joista kaksi sijaitsee lounaassa ja lännessä sijaitsevien häiriintyvien kohteiden läheisyydessä ja yksi kuntoradalla.

Mittaukset on tehtävä jatkuvatoimisena samanaikaisesti vähintään kahden viikon ajan. Hiukkasmittausten aikana kuntoradalla sekä ainakin toisella lounaassa ja lännessä sijaitsevalla mittauspisteellä tulee mitata myös tuulen suunta ja nopeus.

Mittausten on soveltuvin osin täytettävä ilmanlaatuasetuksen laatuvaatimukset ja tuloksia tulee verrata asetuksessa annettuun hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvoon.

Mittaustulokset on toimitettava Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä pölyntorjunnasta mittaustulosten perusteella.

Päätöksestä hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten mukaan kylän vakituisesta asutuksesta 15 omakotitaloa sijaitsee ottoalueen välittömässä läheisyydessä 300-600 metriä ottoalueesta ja asia koskee siten 38 kylän asukasta. Asunnoista viisi sijaitsee 300-400 metrin etäisyydellä ottopaikasta.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät