25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Alajärvi hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen

Valtuusto merkitsi tiedokseen kaupunginhallituksen asettaneen Alajärven nuorisovaltuuston toimikaudelle 2023 seuraavasti. Kaapo Yli-Hemminki, puheenjohtaja, Ricardo Lindeman, varapuheenjohtaja, Ella Pesu, sihteeri ja jäsenet Onni Tallbacka, Lilja Lehtelä, Julia Juoperi, Ossi Ranta, Oona Maunuksela sekä Tony Lindeman.

Nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksissa toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja Kaapo Yli-Hemminki.

MAINOS

Hyväksyttiin 25600 euron lisämäärärahan myöntäminen elinvoimalautakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikalle kutsuohjatun palveluliikenteen järjestämistä varten vuoden 2023 loppuun saakka.

Valtuusto merkitsi tiedokseen Kurikan kaupunginhallituksen tekemän päätöksen erota Alajärven kaupungin järjestämästä musiikkiopistotoiminnasta, jos ja kun OKM myöntää Kurikan kaupungin osuuden valtionosuustunneista, sekä irtisanoa Alajärven kaupungin ja Kurikan kaupungin 2018 allekirjoittaman sopimuksen.

Päätös annetaan tiedoksi Alajärven kaupungille ja ilmoitetaan, että irtautuminen tulee tapahtumaan 1.1.2024 alkaen.  Päätöksen vuoksi Alajärvi käynnistää valmistelun koskien Alajärven musiikkiopiston järjestämistä sekä toiminnan siirtämistä sivistystoimialan alaisuudesta elinvoimatoimialan alaisuuteen 1.1.2024 alkaen.

Kurikan kaupungin päätöstä irtautumisesta harmiteltiin useissa puheenvuoroissa valtuustossa ja se nähtiin riskinä opetustuntien määrän supistumisesta molemmissa yksiköissä.

Vuoden 2022 investoinnissa nuorisotila Pysäkille oli varattu 130000 euron määräraha, josta käytettiin 122106 euroa. Investointi vuonna 2022 sijoittui sisätilojen saneeraamiseen, ulkopuoliset rakenteet jäivät toteuttamatta.

Suunnitelmien mukainen nuorisotila tulisi rakentaa valmiiksi 2023 aikana. Ulkopuolisia toimenpiteitä ovat maalaustyöt, sisäänkäyntikatos, valomainos ja terassi kalusteineen. Sisäpuolelle lisäksi asentaa ilmalämpöpumppu jäähdyttämiseen ja kaapistot varastotilaan. Toimenpiteiden hinta-arvio on 42000 euroa.

Valtuusto päätti varata kuluvan vuoden investointiosaan kiinteistön peruskorjausmenoihin kyseisen määrärahan.

Ostettiin noin 0,36 hehtaarin suuruinen Saariaho-niminen tila 5761 euron kauppahinnalla juurikaskydön alueelta. Tila sijaitsee Lapuantien eteläpuolella, rajoittuen itärajaltaan kaupungin omistamaan asemakaavoitettuun puistoalueeseen ja länsi- ja etelärajoiltaan kaupungin omistamaan kaavoittamattomaan maahan. Pohjoisraja rajoittuu Lapuantiehen.

Tila ei itsessään sovellu rakentamiseen palstan muodosta ja maantien suoja-alueesta johtuen, mutta huomioiden kaupungin maanomistus kaupan kohteen ympäristössä, kaupan kohde sopii hyvin kaupungin omistukseen.

Hyväksyttiin kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2022. Samoin hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös ja tilikauden 2022 ylijäämä 640199,15 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022, hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Valtuusto merkitsi myös arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedokseen ja lähetti sen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoitti kaupunginhallituksen tuomaan syyskuun 2023 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain mukaisen lausunnon.

Aloitteita

Kokouksen lopussa tehtiin valtuustoaloitteita. Kauko Ukonmäki esitti keskustan valtuustoryhmän aloitteena yksityisteiden avustusten korvausmäärän nostoa.

Jukka Joensuu esitti aloitteen, jonka oli allekirjoittanut myös 24 muuta valtuutettua, jossa esitetään että Alajärven kaupunki selvittää kuluvan vuoden aikana polkupyöräedun käyttöönoton vaihtoehdot ja tarjoaa työsuhdepolkupyöräedun mahdollisuutta koko vakituiselle henkilöstölle viimeistään 1.1.2024 alkaen.

Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti aloitteen, jonka mukaan kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ja seitsemän kokoomuksen valtuutettua esittävät, että Alajärven sivistystoimen alaisissa kouluissa kirjataan järjestyssääntöihin selkeät säännöt kännykän ja muiden älylaitteiden käytöstä.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät