24.7 C
Alajärvi
maanantai 27.5.2024
MAINOS

Alajärvellä tehtiin henkilövalintoja

Alajärven kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan valtuuston toimikauden kahdeksi viimeiseksi vuodeksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Antti Joensuun, I varapuheenjohtajaksi Jukka Joensuun, II varapuheenjohtajaksi Jukka Pekka Matintuvan, III varapuheenjohtajaksi Jari Hämeenniemen ja IV varapuheenjohtajaksi Kauko Ukonmäen.

Kaupunginhallituksen jäseniksi valtuuston toimikauden kahdeksi viimeiseksi vuodeksi valittiin Sari Palmu (henkilökohtainen varajäsen Siiri Ahopelto), Aino-Maija Ojala (Terho Mäkelä), Antti-Kalle Levijoki (Pentti Rentola), Kuisma Kujala (Liu Eteläaho), Esko Rintamäki (Martti Mäkitalo), Aino Kanervikkoaho-Kataja (Maria Kanervikkoaho), Turo Kalliomaa (Raimo Vistbacka), Pentti Joensuu (Jari Mäenpää), Anne Matokangas (Pirjo Kantokoski) ja Kari Korhonen (Jukka Kangastie).

MAINOS

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Rintamäki, I varapuheenjohtajaksi Turo Kalliomaa ja II varapuheenjohtajaksi Antti-Kalle Levijoki.

Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikauden 2021–2025 jäljellä olevaksi ajaksi paikkakunnalta poismuuttaneen Antti Kotilaisen tilalle jäseneksi valittiin Jaana Koivukoski ja hänen tilalleen varajäseneksi Maria Averjanov.

Valtuusto myönsi 26500 euron lisämäärärahan talousarvion investointiosaan Koulukeskuksen ulkoaluerakennelmien viimeistelyyn.

Hyväksyttiin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2023-2026. Suunnitelman tarkoitus on toimia työvälineenä ja ohjeistuksena kehitettäessä kaupungin palveluja ja toimintaa koskevaa yhdenvertaisuutta. Asian käsittelyn yhteydessä Jenni Kuisti esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Kuistin esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen vuosille 2024–2025. Uusi osakassopimus pohjautuu voimassa olevaan sopimukseen. Osakassopimuksessa on huomioitu Evijärven kunnan liittyminen mukaan JärviPohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkaaksi.

Vanhoja ja uusi aloite

Valtuusto merkitsi tiedokseen ison nipun valtuustoaloitteita ja niiden pohjalta tehdyt toimenpiteet. Valtaosin aloitteet todettiin loppuun käsitellyiksi.

Jukka Pekka Matintuvan esittämä sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän ja viiden muun valtuutetun aloite koski sitä, että Alajärven kaupunginhallituksen tulee laatia kannanotto, jossa Alajärven säännöstelyn haitoista nostetaan esille veden pinnan liian suuren vaihteluvälin sekä alimman tason vaikutukset järven ekologiseen tilaan, kalastoon ja lintujen pesintään sekä järven virkistyskäyttöön.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että aloite olisi loppuun käsitelty, mutta Jukka Pekka Matintupa esitti, että aloitteen käsittely on kesken. Pentti Joensuu kannatti Jukka Pekka Matintuvan esitystä. Äänestyksessä Matintuvan esitys voitti äänin 20-14 ja aloitteen todettiin olevan edelleen kesken.

Alajärven kristillisdemokraattien valtuustoryhmän aloite kotihoidontuen kuntalisästä alle 3-vuotiaiden lasten osalta todettiin niin ikään keskeneräiseksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Hallitus oli lisäksi oli esittänyt, että kuntalisää koskeva asia tulee käsitellä talousarviokäsittelyn yhteydessä, kun tiedetään kaupungin taloudellinen tilanne vuodelle 2024.

Valtuuston kokouksessa Sampo Latvala esitti, että aloitteen käsittelyä jatketaan siten, että kotihoidon kuntalisä otetaan käyttöön (1.9.2023–31.5.2025) ja valtuusto varaa tarvittavan lisämäärärahan. Pentti Joensuu kannatti Latvalan esitystä.

Äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 28-6.

Jenni Kuistin vihreiden valtuustoryhmän puolesta tekemästä aloitteesta, että Alajärven kaupunki liittyy eurooppalaiseen tasa-arvon peruskirjaan ja että Alajärvelle perustetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka ryhtyy valmistelemaan kaupungin toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, äänestettiin.

Kaupunginhallitus esitti, että aloite merkittäisiin loppuun käsitellyksi, mutta Jenni Kuisti esitti, että aloitteen käsittely on kesken. Jukka Pekka Matintupa kannatti Jenni Kuistin esitystä. Äänestyksessä aloite päätettiin todeta loppuun käsitellyksi äänin 30-4.

Vihreiden valtuustoryhmän ja Alajärven sosiaalidemokraattien aloitteen käsittely osallistavan budjetoinnin käyttöön ottamisesta Alajärven talouden suunnittelussa todettiin olevan kesken. Sampo Latvala esitti, että aloite on loppuun käsitelty, mutta Latvalan esitys raukesi kannattamattomana.

Keskustan valtuustoryhmän sekä viiden muun valtuustoryhmän aloite ruokahuollosta todettiin keskeneräiseksi, samoin Perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien aloitte vuokra-asuntojen saamisesta Alajärvelle.

Keskustan valtuustoryhmän aloite kiertävästä ennakkoäänestyspaikasta todettiin keskeneräiseksi hallituksen päinvastaisesta esityksestä huolimatta. Aasian käsittelyn yhteydessä Kuisma Kujala esitti, että aloitteen käsittely on kesken. Esko Rintamäki kannatti Kuisma Kujalan esitystä. Äänestyksessä Kujaölan esitys voitti äänin 26-8.

Keskustan valtuustoryhmän aloite koulujen ja päiväkotien hävikkiruuan myynnistä todettiin esityksen mukaan keskeneräiseksi.

Töysäntien asukkailta on syksyllä saapunut kuntalaisaloite Töysäntien katuvalaistuksen rakentamisesta 1,2 kilometrin matkalle nuorisoseurantalolta Töysäntien suuntaan, todettiin loppuun käsitellyksi. Aloitteen käsittelyn yhteydessä Jenni Kuisti esitti, että aloitteen käsittely on kesken ja asia käsitellään vuoden 2024 talousarvion yhteydessä. Kuistin esitys raukesi kannattamattomana.

Uutena aloitteena kokouksen lopussa Tapio Höykinpuro ja keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen toimiin ryhtymisestä ja keinojen etsimisestä väkiluvun saamiseksi kasvuun.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät