Alajärvellä ja Vimpelissä tehdään kallio- ja maaperäalueiden luonto- ja maisemaselvityksiä

POSKI-päivityshankkeen alustavasti inventoitaviksi osoitetut alueet. Potentiaaliset kallioperäkohteet 2022 ovat uusia alustavia rajauksia, joilla voisi olla merkitystä maakuntien tulevaisuuden kiviaineshuollon kannalta. Huom. aluerajausmerkinnät kartassa ovat ylikorostettuja eivätkä vastaa niiden todellista pinta-alaa.
Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kallioperäalueilla tehdään luonto- ja maisemaselvityksiä kesän mittaan.

Maastotyöt ovat osa Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon (POSKI) yhteensovittamisen päivityshanketta, jossa tarkistetaan mahdolliset luonto- ja maisema-arvot alustavasti kallio- tai maa-ainesten ottoon soveltuvilta alueilta.

MAINOS

Keväällä 2021 aloitetun POSKI-päivityshankkeen yhteydessä tarkistetaan yleisluonteisesti luonto- ja maisema-arvot alueilta, joita ei ole tähän mennessä avattu laajemmin kallio- ja maa-ainesten ottamistoiminnalle.

Lisäksi kesällä 2023 käydään läpi uusia alueita, jotka on hankkeen erillisselvityksessä todettu kalliokiviominaisuuksiltaan sellaiseksi, että niillä voi olla merkitystä tulevaisuuden kiviaineshuollon kannalta.

Maastokaudella 2023 tarkoituksena on inventoida yhteensä n. 3000 hehtaaria. Töiden aikana liikutaan muun muassa Alajärvellä ja Vimpelissä.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tilannut selvitykset Maveplan Oy:ltä. Selvityksiä tekee yksi kartoittaja, joka liikkuu maastossa kesän aikana. Kartoituksissa selvitetään alueen lajistoa ja maisema-arvoja.

POSKI-päivityshanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyökumppaneinaan Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Luonto- ja maisemaselvityksiin on saatu rahoitus ympäristöministeriöltä. Selvityksen tulokset palvelevat osaltaan maakuntien aluesuunnittelua ja tuloksia tullaan hyödyntämään erityisesti maakuntakaavojen laadintatyössä.

MAINOS
Edellinen artikkeliKolmen kerroksen väkeä
Seuraava artikkeliEkopiste ei ole kaatopaikka!