13.8 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Huomio vesiympäristöön teemapäivänä

Maailman hukkumisten ehkäisyn päivää vietetään kansainvälisesti tiistaina 25.7. Tarkoituksena on tuoda esille tapaturmaisten hukkumisten ennaltaehkäisytyön tärkeyttä, nostaa esiin keinoja hukkumisten ehkäisemiseksi sekä viestiä siitä, että me voimme kaikki toimia, jotta yksikään ei huku. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) haastaa kaikki yhteiseen Maailman hukkumisten ehkäisyn päivän viestintään.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan noin 235 000 ihmistä hukkuu joka vuosi. Luku ei tosin pidä sisällään tulviin liittyviä tai vesiliikenneonnettomuuksien aiheuttamia hukkumisia, joten todellinen luku on jopa suurempi. Hukkumiset aiheuttavat enemmän kuolemia maailmanlaajuisesti kuin äitiyskuolleisuus tai aliravitsemus. Hukkuminen on yksi yleisimmistä 5–14-vuotiaiden lasten kuolinsyistä. Erityisesti hukkumiset koskettavat matalan- ja keskitulotason maissa asuvia, mutta ne aiheuttavat edelleen lukuisia ehkäistävissä olevia kuolemia myös korkean tulotason maissa, kuten Suomessa.

MAINOS

Määrä vähentynyt

Viiden viime vuosikymmenen aikana maassamme on hukkunut tapaturmaisesti 12 000 ihmistä. Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä, joista puolet kuolemista tapahtuu kesäaikaan. Hukkumisten määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt. Väkilukuun suhteutettuna hukkumisia tapahtuu Suomessa kuitenkin kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa. Hukkumisia tapahtuu kaikissa ikäryhmissä, mutta lapset ja ikääntyvät ovat Suomessa erityisiä riskiryhmiä. Hukkuneista yli 80 prosenttia on miehiä. Hukkumisriskiä kasvattavat heikko toimintakyky ja uimataito, perussairaudet, pelastusliivien käyttämättä jättäminen, päihteet, lasten jättäminen valvomatta, sääolosuhteet ja se, ettei tunneta vesiympäristöön liittyviä riskejä.

Suomen Hengenpelastus- ja uimaopetusliiton tavoitteena on, että mahdollisimman moni järjestö, viranomainen, yritys ja ihminen innostuu viestimään hukkumisten ennaltaehkäisyn puolesta omissa viestintäkanavissaan. WHO ja SUH ovat tuottaneet kaikille vapaasti käytössä olevaa materiaalia viestinnän tueksi. Lisäksi kukin toimija voi tuottaa omaa sisältöä aiheeseen liittyen.

Jokainen hukkunut on jonkun läheinen: lapsi, puoliso, sisarus, isovanhempi, ystävä. Maailman hukkumisten ehkäisyn päivän kunniaksi voimme kaikki sitoutua pitämään itsemme, perheemme ja ystävämme turvassa veden äärellä. Hukkumattomuudenlupaus on lupaus itsellemme ja lähimmäisellenne nauttia vesillä ja veden äärellä liikkumisesta turvallisesti.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät