6.9 C
Alajärvi
keskiviikko 29.5.2024
MAINOS
MAINOS

Älä käytä pistorasiaan kytkettävää aurinkopaneelia

Suomessa on markkinoilla aurinkopaneeleita, joita mainostetaan helposti käyttöönotettaviksi pistotulpan kautta. Aurinkopaneelien tuottama sähkö syötetään käyttöön suoraan asunnon tavanomaisen pistorasian kautta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tähdentää, että tällaista laitetta ei saa käyttää Suomessa. Se on laitonta ja käytöstä voi olla vaaraa.

Laitteita kaupataan Suomessa ja niitä saa tilattua myös ulkomailla toimivista verkkokaupoista. Ylitarkastaja Sakari Hatakka Tukesin Sähkölaitteistot-ryhmästä kehottaa kuluttajia olemaan ostamatta tällaisia laitteita, koska niitä ei saa käyttää Suomessa.

MAINOS

– Pistotulppaliitännän käyttö aurinkosähköjärjestelmissä on suomalaisen asennusstandardin turvallisuusvaatimusten ja sähköturvallisuuslain vastaista.

Vaara vaanii

Turvallisuusvaatimusten vastainen sähköasennus tai sähkölaitteen käyttö voi pahimmillaan aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaraa asukkaalle itselleen, kiinteistössä tai jakeluverkossa sähkötöitä tekevälle henkilölle ja pelastuslaitosammattiselle.

Kiinteistöjen sähköverkot on mitoitettu ja rakennettu niin, että sähkö syötetään yleisestä sähkönjakeluverkosta jakokeskukselta sähköpiireille, ryhmäjohdoille ja edelleen mm. pistorasioille ylivirtasuojien, sulakkeiden suojaamana. Jos piiriä syötetään suojalaitteen ohi esimerkiksi pistorasiasta, ei turvallisuuden kannalta olennainen ylivirtasuojaus toimi suunnitellusti, ja johto ja piiri saattavat ylikuormittua.

Yhteys jakeluverkkoyhtiöön

Jos aurinkosähköjärjestelmää ollaan liittämässä kiinteistön sähköverkkoon, tulee olla yhteydessä alueen jakeluverkkoyhtiöön.

Aurinkosähköjärjestelmä pitää pystyä erottamaan yleisestä jakeluverkosta. Erotuslaitteen on oltava jatkuvasti yleisen jakeluverkon haltijan käytettävissä. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmästä pitää ilmoittaa varoitusmerkillä, jotta varmistetaan kiinteistössä sähköverkkoa huoltavien ja pelastusalan ammattilaisten turvallisuus.

Syy siihen, miksi sähköturvallisuuslain ja suomalaisen asennusstandardin turvavaatimuksen vastaisia laitteita on myynnissä johtuu siitä, että viranomaiset eivät tarkasta tai hyväksy sähkölaitteita, ennen kuin ne tulevat markkinoille. Tukesista kerrotaan, että valmistajat ja maahantuojat vastaavat siitä, että tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Ruotsissa viranomaiset ovat kieltäneet joitain vastaavia tuotteita. Suomessa Tukes ei ole tutkinut tuotteiden vaatimustenmukaisuutta, koska pistorasian kautta kytkettäviä aurinkopaneeleita ei saa Suomessa käyttää. Myynnissä on monenlaisia laitteistoja, ja osan niistä voi ottaa käyttöön myös muuten kuin pistotulpan kautta – eli niin, että sähköalan ammattilainen tekee asennuksen, joka täyttää kaikki sähköverkkoon liitettävää aurinkosähköjärjestelmää koskevat vaatimukset.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät