Pyörätien jatko Pynttäristä Levijoelle pohdinnan alla Alajärvellä

Pynttärin ja Levijoen välille kaivattaisiin pyörätietä. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen.
Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunki sai keväällä 2022 kuntalaisaloitteen kuntalaisaloitepalvelun kautta koskien toivetta saada kevyenliikenteen pyörätielle jatkoa Pynttäristä päättyen Levijoen kylään saakka.

Aloitteen mukaan pyörätie olisi välttämätön, koska etenkin kesäisin kulkee ryhmissä sekä yksittäisin pyöräilijöitä suuriakin määriä vilkasliikenteisellä ajoradalla ja vaaratilanteita sattuu. Turvallisuussyistä olisi välttämätöntä rakentaa jatkoa pyörätielle, joka tällä hetkellä päättyy Alajärven keskustasta Pynttäriin.

MAINOS

Soinintie 7120 pyöräteineen on Alajärven keskustasta päin tultaessa Tuuluutintien risteyksestä eteenpäin valtion omistuksessa ja hallinnassa olevaa tiestöä. Mikäli KVL-väylälle halutaan jatkoa Pynttäristä Levijoen kylään saakka, tulee siitä neuvotella ensisijaisesti ELY-keskuksen kanssa.

Tekninen toimi on lähestynyt asiasta ELY-keskusta. ELY-keskuksen vastaus on, että heillä ei ole mahdollisuutta osallistua hankkeeseen tai sen suunnitteluun.

Mikäli kaupunki kuitenkin haluaa käynnistää tiesuunnittelun kevyenliikenteenväylän rakentamiseksi, tulee siitä laatia suunnittelusopimus ELY-keskuksen kanssa, kaikki kustannukset suunnittelusta tulevat kaupungille. Vastaus asiaan on saatu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpitoyksiön päälliköltä Janne Ponsimaalta.

Pynttäristä Levijoelle tulee matkaa noin 4.8 kilometriä. Suunnittelun kustannukset tiesuunnitelmalla, maaperätutkimuksilla ja rakennussuunnitelmalla arvioidaan olevan luokassa 30000 euroa. Itse pyörätien rakentamisen 4,8 kilometrin arvioidaan maksavan noin 1,1- 1,4 miljoonaa. Rakentamiskustannusta on vaikea arvioida tarkasti ilman suunnitelmia ja maaperätutkimuksia ja mahdollisesti hyödynnettäviä maamassoja.

Kustannusvertailuna esimerkiksi Alajärven kaupungin Koskenvarren tielle vuonna 2020 rakentama 1,3 kilometriä kvl-väylää maksoi 390000 euroa.

Kaupunginvaltuusto päättää investoinneista vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tiesuunnitelman laatiminen vaatii määrärahaa ja asia on syytä käsitellä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuusto totesi kokouksessaan aloitteen käsittelyn näin ollen olevan edelleen kesken.

Henkilövaihdoksia luottamustoimissa

Valtuusto totesi Antti Kotilaisen luottamustoimen kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneeksi paikkakunnalta muuton vuoksi.

Aino-Maija Ojala on pyytänyt eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja elinvoimalautakunnan jäsenyydestä 1.9. alkaen tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi.

Hänen tilalleen elinvoimalautakuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi ajalle 1.9.2023–31.5.2025 Mika Ala-Mattinen ja hänen tilalleen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Hänninen.  Ojalan tilalle sivistyslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi ajalle 1.9.2023–31.5.2025 Lea Peltokangas.

Esko Rintamäki on pyytänyt eroa elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä, koska hän on tullut valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Valtuusto valitsi elinvoimalautakuntaan Rintamäen tilalle varsinaiseksi jäseneksi ja elinvoimalautakunnan puheenjohtajaksi ajalle 1.9.2023–31.5.2025 Martti Mäkitalon.

Ari Matintupa on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä toistuvien jääviysongelmien vuoksi lähipiiriin kuuluvan henkilön työtehtävien muutoksesta johtuen. Valtuusto valitsi tarkastuslautakuntaan Matintuvan tilalle uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ajalle 1.9.2023–31.5.2025 Markus Latvalan.

Valtuusto hyväksyi Järviseudun päivitetyn kotouttamisohjelman vuosille 2023–2026.

Aloitteita

Kokouksen lopussa Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ja kokoomuksen valtuustoryhmä tekivät valtuustoaloitteen vanhempien ja huoltajien oikeudesta saada tietoa koulun järjestämästä opetuksesta Alajärven peruskouluissa.

Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti aloitteen, jonka mukaan mm. koulun on annettava tieto koteihin koulun ulkopuolisen tahon oppilaille antamasta opetuksesta, järjestettävä tarvittaessa vaihtoehtoinen tapa opetuksen sisältöjen oppimiseen ja tehtävä opetussuunnitelmien toteuttamistapaa entistä läpinäkyvämmäksi.

Kuisma Kujala ja keskustan valtuustoryhmä tekivät aloitteen, jossa esitetään, että Valkealammen matkailu- ja ulkoilualueen toimintaan lisätään ns. matkaparkki majoitustoiminta.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliJännitys tiivistyy Superissa
Seuraava artikkeliIkioma kokoaa ikäihmiset Lehtimäellä juttelun ja yhdessäolon ympärille