25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Alajärven uuden kirkkoherran valinnassa esitetään käytettäväksi välillistä vaalitapaa

Kirkkoherra Ari Auranen on irtisanoutunut virastaan siirtyäkseen 1.9. Seinäjoen seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on kysynyt Alajärven seurakunnan kirkkovaltuustolta, haluaako se kirkkoherran viran täytettäväksi, haluaako se virantäyttöprosessissa vaalitavaksi välittömän vai välillisen vaalin, millaisia virantäytössä huomioon otettavia erityisiä tarpeita se katsoo liittyvän kirkkoherran virkaan sekä mikä on kirkkoherran viran palkan euromääräinen perustaso.

MAINOS

Alajärven kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan vastata tuomiokapitulille, että kirkkoherran virka on syytä julistaa haettavaksi.

Kirkkovaltuusto kävi vilkasta keskustelua vaalitavasta, jonka aikana Antti-Kalle Levijoki esitti välitöntä vaalitapaa kirkkoneuvoston esittämän välillisen vaalitavan sijasta ja esitystä kannatti Torsti Orajärvi.

Keskustelun lopuksi puheenjohtaja totesi, että käyty pitkä ja ansiokas keskustelu asiasta ja että kummassakin vaalitavassa demokratia toteutuu. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja suoritettiin nimenhuutoäänestys.

Neuvoston esitystä kannatti 19 jäsentä ja Levijoen seitsemän jäsentä. Näin ollen tuomiokapitulille esitettään, että käytetään välillistä vaalitapaa. Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet. Välittömässä vaalissa taas äänioikeutettuja olisivat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia.

Perustelunta välilliselle vaalitavalle tuomiokapitulille ilmoitetaan, että seurakunnalla on tuore kirkkovaltuusto, jolla on kattava näkemys uuden seurakunnan tarpeista ja siitä millaista kirkkoherraa haetaan ja tarvitaan.

Perustelujen mukaan kirkkoherran valitseminen välillisellä vaalilla ei estä seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistua tilaisuuksiin, joita järjestetään ehdokkaitten kuulemiseksi ja esittelemiseksi. Kirkkovaltuusto edustaa riittävän hyvin seurakuntaa valtuuston jäsenien ikä- ja sukupuolijakauman sekä ammatillisen ja alueellisen jakauman perusteella.

Perusteluissa todetaan edelleen, että äänestysprosentti kirkollisissa vaaleissa oli 21,6 ja siten valtuuston jäsenet nauttivat seurakuntalaisten luottamusta. Kirkkovaltuutetut kohtaavat Alajärvellä, Vimpelissä, Lappajärvellä ja Lehtimäellä seurakuntalaisia ja kuuntelevat heidän mielipiteitään.

Välittömän vaalin järjestäminen on raskas ja pitkäkestoinen juuri liitosten kautta perustetulle seurakunnalle. Välillisellä vaalilla voidaan säästää aikaa ja kustannuksia.

Edelleen perusteluissa katsotaan, että kirkkovaltuutetut ovat tietoisia siitä mitä ammatillisia vaatimuksia kirkkoherranviran hoitaminen seurakunnassa vaatii. Kirkkovaltuuston järjestämässä työhaastattelussa voidaan arvioida hakijan soveltuvuus yhdistyneen Alajärven seurakunnan hengelliseksi, hallinnolliseksi ja työyhteisön johtajaksi, vertailla hakijoiden vahvuuksia ja tehdä valinta sen perusteella.

Muissa vastauksissa tuomiokapitulin kysymyksiin kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan kirkkoherran viran vaatimiksi erityistarpeiksi tuomiokapitulille ilmoitetaan muun muassa Jumalan sanan rohkea esillä pitäminen ja hengellisen johtamisen taito sekä pitäytyminen kirkon opissa ja säädöksissä. Kirkkoherran viran palkan euromääräinen perustaso seuraa K30 palkkaryhmää.

Muissa pykäläkohdissa seurakunnan talouspäällikön virkanimi päätettiin muuttaa talousjohtajan viraksi, koska seurakunnan rakennemuutos on vaikuttanut talouspäällikön toimenkuvan vastuun laajentumiseen ja alaisten määrän kasvuun.

Seurakunnan tuloveroprosentiksi vuonna 2024 päätettiin 1,70 prosenttia.

Kirkkovaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi talousarvion toteumavertailun ajalta 1.1. – 30.6. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 51,7 (toimintatuotot 44,4, toimintakulut 50,6). Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi kuuden kuukauden aikana 50 prosenttia.

Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 48. Kirkollisveroja kertyi kesäkuun loppuun mennessä 1752576 euroa (toteutuma 57,5 %). Vuosikatteen toteutuma on 99,7 prosenttia. Tilikauden tulos näyttää kesäkuun lopussa ylijäämää 351773,55 euroa, mutta tästä puuttuvat vielä alkuvuoden suunnitelman mukaiset poistot.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät