Alajärvellä äänestettiin veroista

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunginvaltuusto äänesti kokouksessaan kaupunginhallituksen esityksestä, että Alajärven kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2024 on 9,1 prosenttia.

Valtuustossa Pentti Joensuu esitti kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin tuloprosentti vuodelle 2024 on 9,0.

MAINOS

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta äänesti 24 valtuutettua ja Kokoomuksen valtuustoryhmän esityksen, että tuloveroprosenttia alennetaan yhdeksään prosenttiin, puolesta annettiin yhdeksän ääntä. Tuloveroprosentti vuodelle 2024 on näin olleen 9,1 prosenttia.

Kiinteistöveroprosenttien osalta valtuusto päätti, että vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet 1,30 prosenttia, tuottoarvio 399000 euroa, yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset 0,93 prosenttia, tuottoarvio 865000 euroa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 prosenttia, tuottoarvio 1056000 euroa, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 prosenttia, tuottoarvio 287000 euroa, rakentamattoman rakennuspaikan 3,00 prosenttia, tuottoarvio 37000 euroa, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00,  tuottoarvio 0 sekä voimalaitokset 3,10 prosenttia, tuottoarvio 900000 euroa perustuen verottajan ennakkoarvioon.

Kiinteistöveron tuottoarvio on yhteensä 3544000 euroa.

Kiinteistöveron osalta on huomioitavaa, että pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Esitetty toimenpide edellyttäisi maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten 1,30–2,00 prosenttia.

Mikäli tämä kiinteistöverolain muutos tulee voimaan 1.1.2024 ja sovellettavaksi vuoden 2024 verotuksessa, maapohjan kiinteistöveroprosentiksi päätettiin määrätä 1,30.

Kaupunginhallitus saattoi valtuustolle tiedoksi sivistystoimenjohtaja Esa Kauniston irtisanoutumisilmoituksen. Virkasuhde päättyy 22.11.2023.

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen lausunnon toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomus antoi aihetta. Näitä asioita olivat muun muassa lainamäärän seuranta, strategian vastuutahojen päivittäminen, sijaisjärjestelyt, omistajaohjauksen raportoinnin kehittäminen sekä talouden seuranta ja lisämäärärahojen hakeminen.

Kympin työllisyysalueen järjestämissuunnitelma ja perussopimus hyväksyttiin.  TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025 alkaen. Kymmenen Etelä-Pohjanmaan itäisen alueen kuntaa (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli ja Ähtäri) ovat aiesopimuksen myötä päättäneet muodostaa yhteisen työllisyysalueen.

Alue on maantieteellisesti yhtenäinen ja alueen työvoima on yli 28000. Organisoitumismuoto tulee olemaan tarkoitusta varten perustettava kuntayhtymä. Tavoitteena on rakentaa vaikuttava alueellinen työllisyyden hoidon kokonaisuus, jonka perustana on lähipalvelu.

Valtuusto merkitsi tiedokseen sivistyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan tulosraportit ajalta 1.1.-30.6.2023.

Alajärven kaupungin nykyisen tilintarkastusyhteisön toimikausi on vuosille 2021–2023 ja optiokausi 2024–2026. Valtuusto päätti kokouksessaan, että nykyisen sopimuksen mukaiset optiovuodet vuosille 2024–2026 otetaan käyttöön ja että tarkastuspäivien määrää ja hintaa tarkistetaan vastaamaan nykyistä organisaatiorakennetta.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliLehtimäen Rannankylällä puhaltavat uudet tuulet – riski toiminnan hiipumisesta toi kylään uutta virtaa
Seuraava artikkeliTaksiyrittäjä Hannu Linnanmäki hankkii polttomoottoriauton enää vain pakon edessä