Paikalliset palvelut kiinnostavat vapaa-ajan asukkaita

Eteläpohjalaismökeillä vietetään paljon aikaa. Tutkimuksen mukaan vapaa-ajan asunnoilla yövyttiin keskimäärin 61 kertaa. Joka neljännellä mökillä on tehty etätöitä.
Mainos[adrotate banner="3"]

Mökkeilyä ja matkailua 2022 – Vapaa-ajan asukkaiden palvelujen käyttö Etelä-Pohjanmaalla -tutkimuksen tulokset on julkaistu. Tutkimus valottaa muun muassa, kuinka paljon vapaa-ajan asuntoja käytetään ja millaisia palveluita sekä miten paljon rahaa vapaa-ajan asukkaat käyttävät asunnon sijaintipaikkakunnalla ja lähialueella. SeAMKin toteuttaman tutkimuksen on rahoittanut Töysän Säästöpankkisäätiön tutkimusrahasto.

Tutkimuksen tulokset perustuvat pääosin kahteen alkuvuodesta 2023 kerättyyn aineistoon. Vapaa-ajan asukkaille suunnattiin kirjekysely ja Etelä-Pohjanmaan kuntien edustajille verkkokysely. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty vertailuaineistona vuonna 2013 toteutetun vastaavan tutkimuksen tuloksia ja Tilastokeskuksen tietokantojen tietoja. Vapaa-ajan asukkaiden tutkimusta varten hankittiin Digi- ja väestötietovirastosta 1 500 tutkimuksen kohderyhmään kuuluvan vapaa-ajan asukkaan yhteystiedot. Kyselyn aineisto kerättiin kirjekyselyllä tammi-helmikuussa 2023. Vastauksia saatiin 580 kappaletta, vastausprosentin ollessa 39. Samaan aikaan toteutettuun kuntakyselyyn vastasivat kaikkien 18 Etelä-Pohjanmaan kunnan edustajat.

MAINOS

Vapaa-ajan asunnolla viihdytään

Tulokset osoittavat, että tutkimuksen kohderyhmästä vapaa-ajan asunnon Etelä-Pohjanmaalla omistavista, mutta vakituisesti toisessa kunnassa asuvista valtaosa asuu kolmen maakunnan alueella. Noin 44 prosenttia vastanneista asuu Etelä-Pohjanmaalla, 14 prosenttia Pohjanmaalla ja 17 prosenttia Uudellamaalla. Kohtuullisen lähellä, alle tunnin matkan päässä vapaa-ajan asunnolta, asuu noin 43 prosenttia vastaajista.

Vapaa-ajan asuntojen omistajuus on keskittynyt pääosin vanhemmalle väestönosalle. Noin joka kymmenennen vapaa-ajan asunnon omistaja on alle 40-vuotias. Myös vapaa-ajan asuntojen käyttäjät olivat enemmän vanhempien kuin nuorempien ikäluokkien edustajia. Tosin nuorempia mökkien käyttäjiä oli moninkertainen määrä siihen verrattuna siihen, kuinka moni heistä oli omistaja.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevilla vapaa-ajan asunnoilla yövyttiin tutkimuksen mukaan keskimäärin 61 kertaa.

Tutkimuksen kohteena olevilla vapaa-ajan asunnoilla vietettiin melko paljon aikaa. Viime vuonna näillä vapaa-ajan asunnoilla yövyttiin keskimäärin 61 kertaa ja tehtiin 14 päiväkäyntiä. Vapaa-ajan asunnon käyttö on jonkin verran lisääntynyt vuodesta 2013. Toisaalta vapaa-ajan asuntojen käyttö painottuu edelleen vahvasti kesäkuukausiin, yli puolet yöpymisistä ja päiväkäynneistä tapahtuu kesä-elokuun aikana.

Vastaajista 21 prosenttia arvioi vapaa-ajan asunnollaan olevan hyvät valmiudet etätyön tekemiseen ja 41 prosentilla kohtalaiset valmiudet. Noin joka neljännellä mökillä oli tehty etätöitä.

Mökille suunnatut palvelut käytössä

Useimmiten vapaa-ajan asukkaat olivat ostaneet mökkiläisille tarjotuista palveluista lumien aurauspalvelua (35 prosenttia vastanneista), pieniä korjaus- ja kunnostustöitä (16 prosenttia) sekä puiden kaato- ja pilkkomispalvelua (17 prosenttia). Vapaa-ajan asukkaat ovat kiinnostuneita jatkossa ostamaan enemmän palveluita kuin mitä ovat tähän saakka käyttäneet.

Tutkimuksen vastaajista kaksi kolmasosaa kertoo, että ollessaan vapaa-ajan asunnolla, he haluavat oleilla ja puuhastella siellä, eivätkä kaipaa ulkopuolisia aktiviteetteja. Tästä huolimatta vastaajat ovat melko aktiivisia tapahtumien osallistujia ja mökkialueiden palveluiden käyttäjiä.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat vapaa-ajan asukkaat kertoivat oman taloutensa käyttäneen rahaa viimeksi kuluneen vuoden 2022 aikana vapaa-ajan asunnon sijaintipaikkakunnalla tai sen lähialueella keskimäärin noin 3 150 euroa. Tästä summasta käytettiin eniten uudisrakentamiseen ja korjauksiin (keskimäärin noin 1 200 euroa) ja päivittäistavaroihin (noin 960 euroa). Rahan käyttö oli kasvanut jonkun verran vuodesta 2014, jolloin vapaa-ajan asukkaat käyttivät rahaa keskimäärin 2 350 euroa per talous. Rahan käyttö oli kasvanut vajaassa 10 vuodessa noin 34 prosenttia.

Lähes puolet vastaajista aikoo panostaa vapaa-ajan asuntoonsa tekemällä siellä joko pieniä tai isompia remontteja.

Kunnilta arvostusta

Puolet kunnista arvioi vapaa-ajan asukkaiden olevan erittäin merkittäviä ja neljännes melko merkittäviä kuntien elinvoimalle. Noin 70 prosenttia tutkimuksen kohteena olleista kunnista oli huomioinut vapaa-ajan asukkaat kunnan strategiassa tai kehittämissuunnitelmassa.

Tehty tutkimus antaa hyvän kuvan Etelä-Pohjanmaalla vapaa-ajan asunnon omistavien, mutta vakituisesti muualla kuin mökin sijaintipaikkakunnalla asuvien mökkeilystä ja palveluiden käytöstä vapaa-ajan asunnon lähialueella. Vapaa-ajan asukkaat ovat merkittäviä palveluiden käyttäjiä ja mökkien sijaintikuntien elinvoiman lisääjiä. Noin kymmenen vuoden aikana mökkeily on myös piristynyt, ja mökkeilijöiden kasvaneet palveluiden tarpeet luovat lisää mahdollisuuksia näitä palveluita tuottaville yrityksille.

MAINOS
Edellinen artikkeliTartuntavyöhyke lakkautetaan
Seuraava artikkeliAurinkosähkö kiinnostaa maatiloilla – hyvä suunnittelu, asennus ja kunnossapito takaavat turvallisuuden