Menkijärven metsästysseuralla takana 50 vuotta riistanhoitotyötä

Harri Kankaanpää, Asko Orava ja Kari Haapa-aho saivat vastaanottaa Riistanhoitoyhdistyksen ansiomerkit, vierellä seuran puheenjohtaja Jarmo Seppälä (vas.).
Mainos[adrotate banner="3"]

Menkijärven metsästysseura perustettiin 50 vuotta sitten, 1.7.1973. Perustajajäseniä oli tuolloin 17 henkilöä,  nyt seuran jäsenmäärä on 150. Lähes kaikki jäsenet ovat metsästäviä.

Riistarikkaita metsästysmaita seuralla on käytössään noin 5400 hehtaaria ja sen alueella esimerkiksi hirvivahingot ovat ongelma, koska rannikon hirvet saapuvat sinne talvilaitumille aiheuttaen tuhoja taimikoille.

MAINOS

Alueella on myös metsäpeuroja ja niiden jäljessä susia, mikä onkin seuran puheenjohtaja Jarmo Seppälän kanssa haaste tulevaisuudelle, sillä jos susikanta jatkaa vahvistumistaan, on koirien päästäminen metsään yhä suurempi riski.

Menkijärven metsästysseuran puheenjohtaja Jarmo Seppälä kiitti seuran jäsenistöä aktiivisesta osallistumisesta kökkätöihin.

Seuran 50-vuotisjuhlassa Menkijärven kylätalolla saatiin nauttia kyläyhdistyksen naisten keittämästä maittavasta hirvisopasta. Seura on kiitollinen tästä korvaamattoman suuresta avusta!

Juhlan alussa puheenjohtaja Seppälä kiitti kaikkia seuran jäseniä ja vuosikymmenten aikana etenkin talkoisiin osallistuneita, sillä niiden avulla on saatu rakennettua niin 1981 valmistunut metsästysmaja ja vanha lahtivajakin, kuin sen jälkeen laavu, nuotiopaikkoja ja useita ruokinta-automaatteja.

Lisäksi kökkäväki raivasi aikanaan sähkölinjoja hankkien näin rahoitusta seuran toiminnalle ja uusi lahtivaja rakennettiin 2019.

– Kun seurassa on mukana monenlaista ammattimiestä, niin hankalammatkin hommat onnistuvat, Seppälä kiittää.

Siinä missä moni metsästysseura edelleen tuskailee ukottumisen kanssa, on Menkijärven metsästysseura saanut viimevuosina mukaan toimintaan myös nuoria jäseniä sekä naisia. Hirviporukassakin on mukana jo kolme naista ja naisten kiinnostus metsästykseen tuntuisi edelleen olevan kasvussa.

Seuran jäsenillä on käytössään myös hyviä koiria, hirviporukalla niitä on tällä hetkellä seitsemän, jotka kaikki toimivat tehtävissään hyvin.

Maanomistaja Jarmo Taini luovutti juhlivalle metsästysseuralle upean taulun kiitoksena hirvikannan hoidosta riistarikkaalla alueella.

Seura järjestää vuosittain myös koetoimintaa, tällekin vuodelle on vielä hirvikokeita luvassa.

Juhlassa jaettiin ansioituneille jäsenille riistanhoitoyhdistyksen ansiomerkkejä, jotka saivat vastaanottaa Kari Haapa-aho, Harri Kankaanpää ja Asko Orava.

Myös juhliva seura sai useita muistamisia, kun maanomistaja Jorma Taini luovutti seuralle taulun kiitoksena siitä, että seura on tehnyt riistahoitotyötä ja hoitanut hirvikantaa. Tämä muistaminen lämmitti seuran jäseniä erityisesti!

Lisäksi seuraa muistivat niin Riistanhoitoyhdistys kuin muutamat naapuriseuratkin.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliNuorisokuvat ja Leevi Harju palkittiin
Seuraava artikkeliReipas ylijäämä Kuortaneelle