0.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Työtilaisuuksia tuulivoimahankkeesta

Alajärven Suolasalmenharjulle suunnitteilla oleva tuulipuisto hyödyttäisi toteutuessaan monia alueen yrityksiä.

Työtilaisuuksia olisi tarjolla niin puustonkorjuussa, maanrakennuksessa, majoituksessa, ravintolapalveluissa ja siivouksessa. Hanke hyödyttäisi myös esimerkiksi paikallisia rautakauppoja ja koneiden ja laitteiden korjauspalveluita sekä esimerkiksi elintarvike- ja majoitusliikkeitä.

MAINOS

Suolasalmenharju sijaitsee ja kuutisen kilometriä Möksystä pohjoiseen. Pohjan Voiman tarkoituksena on rakentaa alueelle yhdeksän voimalaa, joiden kokonaisteho on noin 63–90 megawattia, vuosituotannon arvioidun tehon ollessa 200:n ja 300 gigawattitunnin välimaastossa, riippuen voimalamäärästä ja tuotantokyvystä.

Pohjan Voiman edustajat esittelivät paikallisille yrittäjille mahdollisuuksia, joita tuulivoimatyömaa toisi tullessaan. Samalla yrittäjiltä tiedusteltiin, että millaisia palveluita hankkeelle olisi paikallisesti tarjolla.

Yrittäjille suunnatun tilaisuuden jälkeen järjestettiin yleisötilaisuus, jossa käytiin läpi koko ympäristövaikutusten arviointi ja hanketta koskeva kaavamateriaali. Tämän jälkeen oli kysymysten ja keskustelun vuoro. Tilaisuuksiin osallistui kolmisenkymmentä kiinnostunutta. Osa seurasi yleisötilaisuutta etänä.

Lupaprosessi etenee

Suolasalmenharjun tuulivoimahankkeen luvitusprosessi on ylittänyt puolivälin. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja se on julkisesti nähtävillä mielipiteiden jättämistä varten.

Myös hankkeen kaavaluonnos on nähtävillä. Hankkeen kaavakartasta tehdään seuraava versio kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden jättämien kommenttien perusteella.

Alueen tuulenmittaukset käynnistyivät tänä vuonna ja niitä jatketaan ensi vuoteen. Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2025, kunhan rakennuslupa ja muut luvat ovat saaneet lainvoiman.  Voimaloiden asennus olisi vuorossa 2026–2027. Paikallisen infran rakentamisen arvellaan kestävän hankkeen koosta riippuen vuodesta kahteen.

Monenlaisia työmahdollisuuksia

Suolasalmenharjun tuulipuistohankkeesta vastaavan Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto kertoo yhtiön tahtovan työllistää ja tuoda mahdollisimman paljon työtä paikallisesti.

– Yritämme auttaa paikallisia yrittäjiä kertomalla, että millaisia tarpeita tähän hankkeeseen liittyy. Toisaalta haluamme myös tietää, että millaista osaamista, palveluja ja ratkaisuja olisi paikallisesti tarjolla.

Mäkipelto miettii, että auttamalla ja osaltaan opettamalla paikallisia yrittäjiä palveluita pystytään tarjoamaan myös muihin tuulivoimahankkeisiin.

Projektijohtaja Anssi Koski painotti Alajärven valtuustosalissa järjestetyssä tilaisuudessa pienille yrityksille ja koneurakoitsijoille tärkeää paikallistuntemusta.

– Heidän ei tarvitse olla viikkokunnassa töissä omalla kotiseudullaan vaan voivat tehdä pidempää päivää tai pidempää työviikkoa tarvittaessa.

Puunkorjuu- ja maansiirtotöissä tarvitaan esimerkiksi motoja, lähiajokoneita, louhinta- ja murskauskalustoa sekä erikokoisia kaivinkoneita. Kosken mukaan Suolasalmenharjun kokoisessa projektissa tarvitaan 10–15 dumpperia, pyöräkuormaajia sekä esimerkiksi aurauskalustoa ja ajoneuvonostureita.

Yrittäjille tarkoitetussa tilaisuudessa vaihdettiin kokemusta ja oppia ja kuultiin myös paikallisten yrittäjien kokemuksista heidän oltuaan mukana jossakin toisessa tuulivoimahankkeessa. Tilaisuudessa tuli myös puheeksi, että olisi yrittäjien etu, jos he järjestäytyisivät erilaisten yrittäjäjärjestöjen tai muiden edusmiesten kautta ja kokoaisivat alueellisesti ja ennakkoon tietoa siitä, että millaisia yrityksiä ja palveluita olisi saatavilla.

Työllistävää vaikutusta

infran rakentamisen aikana työllistävä vaikutus on noin 40–60 henkilötyövuotta suoraan hankkeen työmaalla. Voimala-asennusten ja käyttöönoton aikana Suolasalmenharjulla työllistetään noin 25–35 henkilötyövuoden edestä.

Yhteensä hanke työllistää 65–95 henkilötyövuoden verran. Kerrannaisvaikutukset ovat 100–150 henkilötyövuotta ja käsittävät niin tavarantoimituksia kuin paikallisia palveluitakin.

Itse sähköntuotannon aikana työllistymismahdollisuuksia on rakennettujen alueiden ja teiden kunnossapidossa.

– Hankealueen sähköasema, sisäinen kaapeliverkko ja tietoliikenneyhteydet työllistävät alan alueellisia kunnossapitoyhtiöitä ja osaajia. Jokaisessa hankkeessa täytyy olla sähkönkäytön johtajuus jollakin taholla. Tarvitaan myös 24/7-palvelu, johon valitaan jokin urakoitsija sähköalalta – tietenkin mieluiten mahdollisimman paikallinen ja joka on mahdollisimman nopeasti käytettävissä tarvittaessa, valottaa Anssi Koski erilaisia palvelutarpeita.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät