0.5 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Alajärvelle kaavaillaan biotalousterminaalia

Etelä-Pohjanmaan liiton JTF-haku kuntien ja kuntayhtymien toteuttamille, yritysten toimintaedellytyksiä tukeville, perusrakenteen investointihankkeille päättyi joulukuussa 5.12.2023. Hakemusten käsittely on parhaillaan menossa ja päätöksiä on luvassa myöhemmin keväällä.

Etelä-Pohjanmaalla toteutettaville hankkeille tukimäärä on korkeintaan miljoona euroa ja määrärahaa näihin on varattuna noin 3,5 miljoonaa euroa.

MAINOS

Alajärvelle suunniteltu biotalousterminaali sijaitsee lähellä bio- ja kiertotaloustoimintaan liittyviä yrityksiä ja on maantieteellisesti sekä logistiikan kannalta hyvällä paikalla. Terminaalin sijoittumista Alajärvelle tukee se, että Alajärvi lähialueineen on ollut yksi Etelä-Pohjanmaan suurimmista turvetuotantoalueista.

Biotalousterminaali auttaa turveyrittäjien ja muiden turvesektorin toimijoiden uudelleen työllistymistä sekä antaa mahdollisuuden uuden liiketoiminnan käynnistämiseen.

Metsäkeskuksen tuottaman materiaalin perusteella Alajärvi sijaintinsa vuoksi on noussut yhdeksi vahvaksi biotalousterminaalin vaihtoehdoksi. Myös Alajärven kaupungin toteuttamassa PuuLiike-hankkeessa saatiin samansuuntainen tulos.

Bio- ja kiertotaloustuotteet ovat olleet pitkään alueen keskeisiä kehityskohteita. Biotalousterminaali mahdollistaa ja antaa hyvän pohjan kehitystyölle ja tukee sekä alueen että Alajärven kaupungin strategiaa ja tavoitteita.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Alajärven kaupungin ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n kanssa.

Alajärven kaupunki on jättänyt JTF-hakuun hakemuksen 5.12. EURA2021-järjestelmään. Hankkeen kustannusarvio on 1116500 euroa. Hankkeelle haetaan 70 prosentin tukea (781550 €). Alajärven kaupungin osuus investointihankkeessa on 334950 euroa (30 %).

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että kaupunki osallistuu hankkeeseen edellyttäen, että valtuusto myöntää lisämäärärahan kaupungin kuntarahaosuuteen.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 334950 euron lisämäärärahan investointiosaan kohtaan Kaupunginhallitus / pitkävaikutteiset menot / Bioterminaalin rakentamisen kuntarahoitusosuus.

Päätös on ehdollinen ja edellyttää Etelä-Pohjanmaan liiton myönteisen rahoituspäätöksen. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Uusikylän koulun myynti uudelleen valmisteluun

Uusikylän koulu on lakkautettu 2016, kylän oppilaille järjestetty opetus Paalijärven koululla. Koulussa ja liikuntasalissa on ollut peruslämpö.

Kaupunki on kaavaillut kiinteistön myymistä, sillä sen lämmitys- ja sähkökulut ovat tällä hetkellä noin 17000 euroa vuodessa. Liikuntasalin käyttövuoroja on ollut edeltävänä vuotena yksi viikossa. Muutoin tila on toiminut kyläläisten virkistyskäytössä siivousta vastaan. Uusikylän koulun kirjanpitoarvo on 276895 euroa lokakuun 2023 poistojen jälkeen.

Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Uusikylän koulukiinteistö rakennuksineen laitetaan myyntiin huutokaupassa parhaaseen mahdolliseen hintaan. Uusikylän kyläyhdistys ry:llä on etuosto-oikeus kiinteistöön.

Kaupunginhallituksen kokouksessa Sari Palmu esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun. Anne Matokangas, Kari Korhonen ja Antti-Kalle Levijoki kannattivat Palmun esitystä.

Tämän jälkeen asia päätettiin palauttaa valmisteluun yksimielisesti.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät