0.8 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

Kuusiolinna Terveys käynnistää muutosneuvottelut uudelleen

Kuusiolinna Terveys Oy tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Hyvinvointialueen päätöksellä ennenaikaisesti jo vuonna 2025 päättyvä palvelusopimus vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin. Tästä syystä yhtiö käynnistää muutosneuvottelut.

Edelliset muutosneuvottelut käynnistettiin marraskuussa ja niiden tiedotettiin päättyneen joulukuun loppupuolella.

MAINOS

– Tavoitteenamme on varmistaa, että alueen asukkaat saavat hyvinvointialueen palvelustrategian mukaisia yhdenvertaisia palveluita myös Kuusiolinnan tuottamana. Toimenpiteet, joihin päädyttiin viime vuoden lopulla käydyissä muutosneuvotteluissa, eivät riitä korjaamaan palvelusopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuvia vaikutuksia yhtiöön.

– Tämän vuoksi meidän on harkittava edelleen toiminnan sopeuttamista vastaamaan muuttuneita olosuhteita palvelusopimuskauden loppuaikana, Kuusiolinna Terveyden toimitusjohtaja Seppo Kariniemi kertoo.

Muutokset liiketoiminnassa johtaisivat mahdollisesti siihen, että tarjolla oleva työ tulisi tuotannollisista ja taloudellisista syistä vähenemään olennaisesti ja pysyvästi Kuusiolinna Terveyden toimipisteissä.

Tästä syystä yhtiö käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on yhtiön koko henkilöstö, noin 1150 henkeä, lukuun ottamatta Kuusiolinna Terveys Oy:n hallinnon tukipalveluiden henkilöstöä.

Alustavan arvion mukaan yhtiöstä voi neuvottelujen tuloksena vähentyä noin 190 henkilötyövuotta. Lisäksi suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa laajemmin myös muihin työsuhteen ehtojen, kuten työssäkäyntialueiden, muutoksiin.

Kyse on alustavista arvioista ja lopulliset neuvottelujen jälkeen päätettävät toimenpiteet voivat kohdistua joko suppeampaan tai laajempaan joukkoon. Arviota täsmennetään mahdollisuuksien mukaan neuvottelujen kuluessa.

– Muutosneuvotteluiden aikana teemme töitä sen eteen, että asiat käsitellään hyvässä yhteistyössä ja niihin löydetään parhaat mahdolliset ratkaisut. Neuvotteluista huolimatta keskitymme perustyöhömme eli palvelemaan asiakkaitamme laadukkaasti ja vaikuttavasti, Kariniemi kertoo.

Kuusiolinna Terveys on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Pihlajalinnan yhteisyritys. Se on tuottanut Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueilla sosiaali- ja terveyspalvelut vuodesta 2016.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue päätti purkaa lokakuun lopussa tehdyllä päätöksellä Kuusiolinna Terveyden ulkoistussopimuksen jo vuoden 2025 loppuun.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät