0.4 C
Alajärvi
tiistai 27.2.2024
MAINOS

Kylien maakunta pilotoi tulevaisuutta

Etelä-Pohjanmaa on maakunta, joka elää vahvasti kylissä. Elinkeinorakenteen muutos ja palvelujen keskittäminen ovat kasvattaneet tarvetta kylien uudistumiseen niin, että ne voivat sopeuttaa toimintaansa ja keksiä uusia toimintamalleja muuttuvissa olosuhteissa. Ketterät kylät kehittyvät.

Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät ovat hakeneet Ely-keskuksesta Älykäs kylä -yhteistyöhanketta, jolla pilotoidaan kylien tulevaisuutta kolmessa teemassa.

MAINOS

Energiakylät – Kylä voi tavoitella omavaraisuutta ja kestävyyttä esimerkiksi energiakartoitusten ja uusiutuvan energian kautta. Kylä voi kartoittaa ja hyödyntää uusiutuvan energian mahdollisuuksia, vähentää jätettä, vahvistaa kiertotaloutta ja kierrätystä, suosia paikallista tuotantoa ja testata uusia energiateknologioita. Kylä voi myös suunnitella kestävän kulutuksen koulutuksia ja yhteisöprojekteja.

Digitaalisten palvelujen kylät – Digitaalisuus tuo maailman jokaiseen kotiin. Kylä voi kehittää omia digitaalisia palvelujaan, hyödyntää terveys- ja hyvinvointipalveluja sähköisesti tai luoda yhteisöllisiä digitaalisia alustoja. Kylä voi myös edistää asukkaiden digitaalista osaamista ja yhdistää sitä arjen sujuvuuteen.

Imagokylät – Luodaan kylistä tarinoita, jotka kutsuvat ja inspiroivat. Kylä voi luoda vahvan brändin ja identiteetin, joka tekee kylästä houkuttelevan. Kylä voi muotoilla visuaalista identiteettiä, toteuttaa markkinointikampanjoita, järjestää yhteisöllisiä tapahtumia ja vahvistaa digitaalista näkyvyyttä.

Jokaiseen teemaan otetaan kuusi kylää tai kyläryhmää pilotoimaan uusia toimintamalleja. Ideoita viedään eteenpäin alan asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat esittelevät teemoja ja kylien mahdollisuuksia hankkeen avaustilaisuudessa ystävänpäivänä Seinäjoella.

Aiempien Kylille-hankkeiden avulla on tehty koko maakunnan kattavaa työtä kesäkuusta 2015 lähtien viime vuoden loppuun saakka. Kolmen hankkeen jatkumon rahoitus on saatu Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta Maaseuturahastosta.

Kylille-hankkeilla on lisätty maaseudun asukkaiden osaamista, hyvinvointia ja turvallisuutta. Lisäksi on edistetty kiertotaloutta ja pyritty saamaan kylien kaikki vahvuudet hyötykäyttöön.

Ylimaakunnallista toimintaa

Yhteistyötä on tehty laajalla rintamalla esimerkiksi kyläsuunnittelun, kumppanuuspöytien ja yhteisten tiedotuskampanjoiden merkeissä.

Kumppanuus on olennainen osa hankkeiden toimintaa. Esimerkiksi turvallisuusasioissa on muodostunut pelastuslaitoksen, SPR:n ja Vapepan kanssa yhteistyörakenne, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Samoin kylien ja kuntien yhteistyötä edistetään jatkossakin.

– Kylille-hankkeiden toimenpiteitä on tehty yli 200 kylällä, ja samanlaista aktiivisuutta odotetaan myös Tulevaisuuden kylä -hankkeen merkeissä, toivovat Leader-ryhmien kyläasiantuntijat Tuija Takamäki, Jaana Sippola, Anne Palohuhta ja Päivi Kultalahti.

Tulevaisuuden kylä -hankkeen avaustilaisuus pidetään ystävänpäivänä keskiviikkona 14.2.2024 Elinkeinotalolla, osoite Huhtalantie 2, Seinäjoki. Tilaisuus alkaa kello 17.30 ruokailulla. Tilaisuudessa esitellään hankkeen teemat ja kuullaan asiantuntijoiden alustukset. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ruokatarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumisia viimeistään 4.2. Lisätiedot ja ilmoittautumislomake löytyvät sivulta kylille.net. Ilmoittautua voi myös kyläasiantuntijoille tai osoitteessa bit.ly/TK2024.

Etelä-Pohjanmaalla palvelee neljä Leader-ryhmää, jotka rahoittavat yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kehittämistä: Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja. Tulevaisuuden kylä -hankkeeseen ovat tervetulleita myös isokyröläiset kylät Leader Yhyreksen alueelta.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät