0.4 C
Alajärvi
tiistai 27.2.2024
MAINOS

Osakehuoneiston myyntituotosta kiista Alajärven valtuustossa

Alajärven kaupunginvaltuuston kokouksessa päätös Lehtimäellä sijaitsevan osakehuoneiston myynnistä poiki puhetta, äänestyksen ja eriäviä mielipiteitä.

Kyse on Lehtimäen kunnan vuonna 2004 testamentilla saamasta osakehuoneistosta.

MAINOS

Asuntoa on käytetty vanhusten asumisen tukemiseen.

Huoneiston sijainti ei parhaalla mahdollisella tavalla tue ikäihmisten asumista, eikä esteettömyys ole järkevästi toteutettavissa.

Kaupunginhallitus esitti viime syksynä valtuustolle, että kyseinen osakehuoneisto laitettaisiin myyntiin. Tuotto myynnistä kohdennettaisiin Lehtimäen ikäihmisten tukemiseen. Tuolloin valtuusto palautti asian uudelleen valmisteluun saatteella, että valmistelussa tulee huomioida, että tuotto myynnistä kohdennetaan lyhentämättömänä Wilhelmiinan asumispalveluyksikölle.

Kun asia palautui takaisin kaupunginhallitukselle, se päätti esittää valtuustolle, että tuotto myynnistä kohdennetaan Lehtimäen palvelukoti Wilhelmiinaan. Luovuttajan viimeinen tahto kohdistui Wilhelmiinan hyväksi.

Hallituksessa Kuisma Kujala esitti, että asuinhuoneiston myynnistä saatava tuotto kohdennetaan Lehtimäen ikäihmisten tukemiseen ja että elinvoimalautakunta päättää tuen myöntämisestä ja kohteesta. Kujalan esitys raukesi kannattamattomana ja hän jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Maanantaina valtuuston kokouksessa Kujala esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että asuinhuoneiston myynnistä saatava tuotto kohdennetaan Lehtimäen ikäihmisten tukemiseen ja että elinvoimalautakunta päättää tuen myöntämisestä ja kohteesta.

Suoritetussa äänestyksessä äänet menivät tasan 17-17. Puheenjohtaja äänesti Kujalan esityksen mukaisesti.

Äänestyksen jälkeen kokouksessa pidettiin tauko, jonka jälkeen Pentti Joensuu esitti kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisten, vihreiden ja sosiaalidemokraattien valtuustoryhmien puolesta epäluottamuksen kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.

Valtuuston puheenjohtaja Antti Joensuu totesi valtuuston hyväksyneen keskustan valtuustoryhmän esityksen.

Raimo Vistbacka esitti päätökseen eriävän mielipiteen sillä perusteella, että testamentin tarkoitusta ei ole noudatettu ja pyysi kaupunginhallitusta kiinnittämään asiaan huomiota, kun kaupunginhallitus päättää päätöksen täytäntöönpanosta.

Kaikki kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisten, vihreiden ja sosiaalidemokraattien valtuustoryhmien edustajat yhtyivät Vistbackan eriävään mielipiteeseen.

Bioterminaalille ja valokuidulle kuntarahoitusosuudet

Valtuusto myönsi 334950 euron lisämäärärahan bioterminaalin rakentamisen kuntarahoitusosuudeksi. Päätös on ehdollinen ja edellyttää Etelä-Pohjanmaan liiton myönteisen rahoituspäätöksen.

Alajärvelle suunniteltu biotalousterminaali sijaitsee lähellä bio- ja kiertotaloustoimintaan liittyviä yrityksiä ja on maantieteellisesti sekä logistiikan kannalta hyvällä paikalla. Terminaalin sijoittumista Alajärvelle tukee se, että Alajärvi lähialueineen on ollut yksi Etelä-Pohjanmaan suurimmista turvetuotantoalueista.

Biotalousterminaali auttaa turveyrittäjien ja muiden turvesektorin toimijoiden uudelleen työllistymistä sekä antaa mahdollisuuden uuden liiketoiminnan käynnistämiseen.

Valtuusto myönsi lisämäärärahana kuntarahoitusosuuden Menkijärvi-Uusikylä- ja Kaartunen-Möksy-valokuituverkkohankkeisiin Menkijärvi-Uusikylä-hanke enintään 45300 ja Kaartunen-Möksy-hanke enintään 33300 euroa, yhteensä 78600 euroa.

Hyväksyttiin Alajärven Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus. Kaavoituksen tarkoituksena on laajentaa Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavaa ja muuttaa pienessä määrin voimassa olevaa kaavaa muuttuneiden maankäyttötarpeiden takia.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät