0.4 C
Alajärvi
tiistai 27.2.2024
MAINOS

Soinissa vahvistetaan erämatkailua ja yhdessä tekemisen henkeä kahden uuden hankkeen voimin

Vuoden alussa Soinissa on aloitettu ” Erämatkailusta elinvoimaa Kuusiokuntiin” ja ”Tehhää yhessä” -hankkeet. Molemmat ovat Kuudestaan ry:n Leader -hankkeita, joiden hallinnoijana on Soinin kunta ja projektikoordinaattorina toimii Jaana Pöllänen.

Erämatkailusta elinvoimaa Kuusiokuntiin Soinissa ja lähialueella on viimeisen vuoden aikana tehty merkittävää työtä metsästys- ja luontomatkailun kehittämisen saralla. Alueella on koottu uusi erämatkailun yhteistyöverkosto, tiivistetty yhteistyötä, tuotteistettu luonto- ja metsästysmatkailutuotteita ja luotu oma uusi tuotekokonaisuus nimeltään Erämaanlumo.

MAINOS

Soinin vesien virkistyskäytön kehittämishankkeen toimenpiteiden yhteydessä tunnistetiin tarve kalastusmatkailun kehittämiselle alkaen kalastusmahdollisuuksien paremmasta kartoittamisesta ja kalastuslupamyynnin selkeämmästä tiedottamisesta. Alueella nähdään tarvetta myös nuorille suunnatulle erätoiminnalle.

Eränkäynnin perinne ja luontoelämykset ovat tärkeä osa alueen paikallisia vahvuuksia. Hanke tukee paitsi alueen matkailua ja elinvoimaa, myös luontoyhteyden ja metsästysperinteen säilyttämistä..

Toimijoita Ähtäristä, Alavudelta ja Kuortaneelta haetaan mukaan erämatkailuverkostoon, jotta saadaan entistä monipuolisempi palvelutarjonta asiakkaiden ulottuville. Esimerkiksi Ähtärinjärven hyödyntäminen kalastus- ja matkailukohteena on tavoitteena niin Ähtärin kuin Soininkin suunnasta.

Luontomatkailun kehittämisen positiiviset vaikutukset kohdistuvat paikallisiin asukkaisiin. Matkailu työllistää paikallisia ja mahdolliset tulot saadaan jäämään kohteeseen.

Tehhää yhessä!

Erämatkailuhankkeen rinnalla kulkee ”Tehhää yhessä” -hanke, jonka tavoitteena on etsiä keinoja ylläpitää vahva ja monipuolinen yhdistystoiminta Soinissa elävänä ja tukea sitä kautta asukkaiden viihtyvyyttä, lisäten tältä osin Soinin houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä alueen pito- ja elinvoimaa.

Soinin vahvuuksia on aina ollut yhteisöllisyys ja vahva ”kökkähenki”. Kyläyhteisöllä ja yhdistyksillä on iso merkitys siihen, onko kylissä ja koko kunnassa pitovoimaa nykyisille asukkaille ja koetaanko Soini ystävällisenä, houkuttelevana asuinympäristönä myös uusille asukkaille.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan yhdistykset, jotka haluavat lähteä mukaan hankkeeseen ja selvitetään niiden vahvuudet, haasteet ja heikkoudet, toimijat ja suunnitelmat sekä toiveet.

Toisessa vaiheessa lähdetään hakemaan haasteisiin ratkaisuja asiantuntijavetoisissa työpajoissa. Työpajojen sisältöä räätälöidään yhdistysten osaamistarpeiden pohjalta.

Useissa yhdistyksissä on tällä hetkellä käynnissä sukupolven vaihdos. Hankkeen avulla autetaan yhdistyksiä etsimään keinoja nuorten aktivoimiseksi yhdistystoimintaan. Pyritään löytämään nuorille mielekkäitä tapoja osallistua ja tuntea olevansa tärkeä osa yhteisöä.

Samoin lasten ja nuorten vanhempien saaminen mukaan yhdistysten toimintaan on tärkeää. Yksi tärkeä aktivoinnin kohderyhmä ovat eläkeikää lähestyvät ja juuri eläköityneet, joilla on riski jäädä ylipäänsä toiminnan ulkopuolelle jäätyään pois työelämästä.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena haetaan toimintaan mukaan myös niitä, jotka eivät ole valmiita sitoutumaan heti vastuutehtäviin, mutta voisivat tarjota työpanostaan talkootyöhön sopivassa määrin.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät