0.4 C
Alajärvi
tiistai 27.2.2024
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut päätökseen – lomautuksia ja etujen vähentämistä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Päätöskokous järjestettiin 30.1.

Neuvotteluiden käynnistyessä yt-menettelylle asetettu säästötavoite oli vähintään 3–5 miljoonaa euroa.

MAINOS

Yhteistoimintaneuvotteluihin ovat osallistuneet henkilöstöä edustavat järjestöt sekä työnantajan edustajat. Neuvottelut on käyty realistisessa hengessä.

Työnantaja on laatinut yt-neuvottelujen pohjalta esityksen tarvittavista toimenpiteistä vuodelle 2024. Esitys viedään käsiteltäväksi aluehallituksen 5.2. järjestettävään kokoukseen.

Aluehallitukselle esitetään muun muassa henkilöstön lomautuksia. Mikäli lomautuksiin päädytään, ne toteutetaan potilas-, asiakas- ja työturvallisuus huomioiden. Lomautukset painottuisivat hallinto-, asiantuntija- ja tukitehtäviin sekä kiireettömään, ajanvaraukselliseen toimintaan.

– Tarvitsemme nyt nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä, sillä palvelurakenteen muuttaminen tuo säästöjä vasta viiveellä, hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen toteaa.

Lisäksi aluehallitukselle esitetään määräaikaisuuksiin, eläköitymisiin ja irtisanomisiin liittyviä toimenpiteitä sekä koulutusmäärärahoihin kohdistuvia leikkauksia. Esityksenä on myös Edenred-henkilöstöetuudesta luopuminen vuoden 2024 ajaksi.

Luonnos lomautussuunnitelmasta

Hallitukselle esitetään lomautussuunnitelmaa, jonka mukaan 14 päivää lomautusta koskisi hyvinvointialueen johtoryhmää, hallinto- ja strategiapalveluiden johtoryhmää ja kehityspalveluja.

Seitsemän päivää lomautusta (viisi työpäivää) koskisi palvelualuejohtajia (henkilöt, jotka eivät tee asiakas- ja potilastyötä), palveluyksikköjohtajia (henkilöt, jotka eivät tee asiakas- ja potilastyötä), palvelualueylihoitajia, hoitotyön päällikköjä, päällikkötason tehtävissä toimivia ja erikseen kohdennettuja asiantuntijoita, henkilöstöpalveluja, lukuun ottamatta palkkapalvelua, ICT suunnittelijoita, hallintosihteereitä, sihteerejä (ei osastonsihteerit), valvontaa ja tekniikkaa ja rakentamista.

Kolmen päivän lomautus koskisi palvelualuejohtajia (henkilöt, jotka tekevät asiakas- ja potilastyötä), palveluyksikköjohtajia (henkilöt, jotka tekevät asiakas- ja potilastyötä) ja koko muuta henkilöstöä, pois lukien ulkopuolelta rahoitetut hankkeet ja luottamusasemassa olevat henkilöt.

Lomautukset voidaan toteuttaa myös työajan lyhennyksinä. Lomautukset toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Lomautuksen ulkopuolella alustavasti olevat yksiköt ovat: asumispalveluyksiköt, 24/7 palvelut pois lukien digitaaliset palvelut, lastensuojelulaitokset, ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen, kotihoito, valmiudessa oleva pelastushenkilöstö, sosiaali- ja kriisipäivystys, vuodeosastot, synnytys, tehostettu hoito, palliatiivinen hoito, kotisairaala, leikkaus- ja anestesiapalveluyksikkö ja dialyysiyksikkö.

Lomautukset toteutetaan potilas- ja työturvallisuus huomioiden. Kiireettömien palveluiden saatavuus heikkenee osittain.

Henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet

Määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden täyttämättä jättäminen arvioidaan säästävän 340000 euroa (leikataan vuoden 2024 talousarviosta). Eläköitymiset, joita ei täytetä, tuottavat arviolta 320000 euron säästön (leikataan vuoden 2024 talousarviosta).

Irtisanomiset tietohallinnossa tuovat arviolta 240000 euron säästön (leikataan vuoden 2024 talousarviosta).

Liikunta- ja kulttuurisetelit (Edenred) luovutaan vuoden 2024 ajaksi ja säästö on arviolta 1,4 miljoonaa euroa (leikataan vuoden 2024 talousarviosta). Muuten toimitaan merkkipäiväohjeen mukaisesti.

Koulutusmäärärahaleikkauksissa omaehtoisen koulutuksen ehtoja on kiristetty ja säästö on arviolta 800000 euroa (leikataan vuoden 2024 talousarviosta).

Säästöt ovat yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa, pois lukien lomautuksista saatavat säästöt. Tarkemmat arviot lomautuksen kustannusvaikutuksista tuodaan aluehallituksen kokoukseen. Yhteistoimintaprosessin aikana on löydetty myös toiminnallisia säästöjä, jota ei ole huomioitu UTV-ohjelmassa ja jotka tullaan ottamaan huomioon muutostalousarviossa.

Hyvinvointialuejohtajan esitys on, että aluehallitus hyväksyy yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta toimenpiteet vuodelle 2024 ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan ja toimialuejohtajat toimeenpanemaan aluehallituksen päätöksen siltä osin, kun tätä ei ole jo delegoitu olemassa olevalla ohjeistuksella.

Säästöohjelman edetessä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatiota ja johtamisjärjestelmiä tullaan tarkastelemaan, mikä tulee vaikuttamaan esihenkilöiden työnkuviin ja mahdollisesti vähentää esihenkilötehtäviä ja valtuuttaa henkilöstöjohtajan tarvittaessa käynnistämään toimialuekohtaiset yt-menettelyt prosessin edetessä sekä valtuuttaa henkilöstöjohtajan antamaan tarkempia ohjeita lomautuksen soveltamisen osalta.

Todetaan, että hallinnon lomautukset tulevat vaikuttamaan asioiden valmisteluun sekä utv-ohjelman mukaisten toimenpiteiden edistämiseen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät