0.4 C
Alajärvi
tiistai 27.2.2024
MAINOS

Vesistöjen virkistyskäyttö -hanke päätökseen Soinissa

Soinin vesistöjen virkistyskäyttö -hanke polkaistiin käyntiin kesäkuun 2023 lopulla. Hanke oli Kuudestaan ry Leader hanke, jota hallinnoi Soinin kunta ja hankekoordinaattorina toimi Jaana Pöllänen.

Hankkeessa selvitettiin, miten Soinin järvien ja Kuninkaanjoen virkistyskäyttöä voisi lisätä kuntalaisten, “kesäsoinilaisten” ja muiden vierailijoiden/matkailijoiden osalta.

MAINOS

Hankkeessa järjestettiin neljä työpajaa, joissa selvitettiin Torasjärven, Iiroonjärven, Hankajärven, Lauttosen ja Kuninkaanjoen nykytilanne ja näiden alueiden pysyvien asukkaiden sekä loma-asukkaiden tarpeet ja toiveet ranta-alueiden kehittämiselle.

Näihin ensimmäisiin työpajoihin osallistui yhteensä reilut viisikymmentä asiasta kiinnostunutta kuntalaista ja kesäsoinilaista. Työpajojen saldona saatiin erittäin hyvää keskustelua niin uimarannoista kuin järvien kunnostakin.

Torasjärvellä toiveina olivat tien kunnossapidon ja rantaan kulun parantaminen, laiturin siirtäminen niin, että pikkulasten uimaan pääsy parantuisi, hiekan lisääminen uimarannalle, yleinen rannan raivaus ja uuden nuotiopaikan (kota/laavu) rakentaminen rannalle palaneen tilalle.

Järven rehevöityminen huolestutti myös monia ja mökkiläisiltä tuli toive kaislojen niitosta. Ei ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon uimarannalla on käyttäjiä ja kylällä ei ole tällä hetkellä aktiivista kyläyhdistystä, joka voisi ottaa vetovastuun uimarannan kunnostushankkeesta, joten asia jää vielä hautumaan.

Parviaisen kyläyhdistyksen puuhanaiset- ja miehet olivat hyvin aktiivisesti mukana Iiroonjärveä koskevassa työpajassa. Keskustelussa keskeiseksi asiaksi nousi uimarannan alueen omistus, sillä UPM Kymmene omistaa maa-alueen, eikä alueesta ollut olemassa mitään voimassa olevaa kirjallista vuokra- tai käyttösopimusta.

Uimarannan todettiin olevan erittäin huonossa kunnossa ja epäsiisti. Laiturin vieressä olevat betoniaskelmat ja -liuska pitää poistaa ja kunnostaa tilalle hiekkaranta, vanha pukukoppi ja puucee on purettava kokonaan ja tilalle rakennettava uudet, aluetta raivattava runsaasta aluskasvillisuudesta ja risukoista; toiveena oli myös laavun ja ruokailupaikan tekeminen rantaan.

Hankkeen tuloksena Iiroonjärven uimarantatontti on saatu ostettua UPM Kymmeneltä ja aluetta voidaan alkaa kehittämään. Parviaisen kyläyhdistyksellä on ollut tahtotila uimarannan kehittämiseen jo aikaisemminkin ja tonttia oli yritetty vuokrata/ostaa, mutta asiassa ei oltu päästy eteenpäin.

Nyt kyläyhdistys on vuokrannut maan kunnalta ja hakee alueelle Leader investointihanketta Kuudestaan ry:ltä. Aluetaito Oy:n Kaisa Porre teki hankkeen puitteissa uimarannalle maisemasuunnitelman, jota oli käyty läpi yhdessä kyläläisten kanssa.

Torasjärvellä toiveina olivat tien kunnossapidon ja rantaan kulun parantaminen.

Uimarannan kunnostus vaikuttaa suuresti niin kyläläisten kuin ohikulkijoidenkin viihtyvyyteen ja Parviaisen kylän ja koko kunnan imagoon. Rannalle on helppo ohikulkijoidenkin pysähtyä eväitä syömään ja uimaan, ja kunnostettuna uimaranta toimii myös kyläläisten vapaa-ajanvietto- ja kokoontumispaikkana.

Rannalle saadaan myös Soinin ensimmäinen virallinen veneen vesillelaskupaikka, joka palvelee samalla pelastuslaitosta.

Hankajärven työpaja pidettiin Hankarannan kioskilla ja paikalla oli reilu parikymmentä osallistujaa. Keskustelu painottui melko pitkälti vesiensuojeluun ja Hankajärven vesiensuojeluyhdistys kertoi toiminnastaan ja esitteli uutta tulevaa hankettaan.

Myös Limajärven ja Punsan vedenkorkeudet kiinnostivat paikalla olleita. Toiveita uimarannan virkistyskäytön parantamiseen tuli muutama eli kauniiden istutusten laittaminen alueelle ja onkimislaiturin rakentaminen nuotiopaikan lähelle.

Uimaranta, laituri, pukukoppi ja käymälä sinällään ovat aivan hyvässä kunnossa. Hankajärven uimarannan ylläpidosta Soinin kunta ja Hankarannan yrittäjät huolehtivat yhteistyössä.

Lauttosen ja Kuninkaanjoen työpaja pidettiin viimeisenä ja koulujen alkamisesta huolimatta paikalle saapui muutama kesäsoinilainenkin kertomaan toiveitaan Lauttosen suhteen. Uimarantaa on kunnostettu Saurun Seudun maa- ja kotitalousseuran hankkeen toimesta kymmenkunta vuotta sitten, mutta hiekkaranta on nurmettunut, uimarannalla kasvaa kaislaa ja rantaa pitkin kulkeva kävelytie on kasvanut umpeen.

Rantaan toivottiin retkipaikkaa nuotioineen, pöytineen ja penkkeineen, lapsille leikkivälineitä, uimarannan ja “rantabulevardin” kunnostusta, lisää kuntoiluvälineitä, pyörille telinettä ja alueelle enemmän roskakoreja. Pukukoppi kaipaa pientä kunnostusta.

Uimakoulujen aikaan suuremmilla liikennemäärillä uimarannan pienemmän, muutaman auton parkkipaikan koettiin olevan melko vaarallinen. Kesäsoinilaisten toiveena oli järven ruoppaaminen ja roskakalastus sekä vuokraveneiden saaminen uimarannalle ja läheisen tenniskentän hyödyntäminen alueen toimintaan.

Hankkeen puitteissa Lauttosen uimarannalle tilattiin ProAgrian MKN maisemasuunnittelupalvelujen Marika Turpeiselta maisemasuunnitelma, jonka valmisteluun osallistuivat myös Saurun Seudun maa- ja kotitalousseura sekä kyläläiset.

Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan erillisiä investointihankkeita, joiden avulla alueen virkistyskäyttöä lisätään esimerkiksi rakentamalla nuotiopaikkoja, laavuja, onkipaikkoja, veneenlaskupaikkoja ja laitureita.

Erityisenä tavoitteena oli hakea parhaat käytännöt kunkin kohdealueen osalta ja sitouttaa alueen asukkaat ja kyläyhdistykset yhteiseen kehittämistavoitteeseen.

Tavoite täyttyikin osin, sillä Iiroonjärven uimarannan suunnitelmat ovat jo pitkällä ja Parviaisen kyläyhdistys on hakemassa Leader investointihanketta Kuudestaan ry:ltä suunnitelmien toteuttamiseen.

Hankajärven uimaranta on toimiva kokonaisuus ja sen hoitamisesta jatkossakin neuvotellaan alueella toimivan Hankaranta Mökit yrittäjien kanssa. Torasjärven uimarannan ja rantaan johtavan polun kunnostamiseksi sekä Lauttosen uimarannan kohentamiseksi ja alueen nostattamiseksi koko kylän viihtyisäksi ja toimivaksi kesäolohuoneeksi toivotaan vielä löytyvän yhteistyötahot, joille haettaisiin Kuudestaan ry:ltä omat investointihankkeensa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät