0.4 C
Alajärvi
tiistai 27.2.2024
MAINOS

Hyvinvoinnissa ilonaiheita ja petrattavaa

Vimpelin kunnanvaltuuston esityslistalla oli vuoden toisessa kokouksessaan muiden muassa laajan hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman hyväksyminen. Kunnanhallitukselle esitettäviä kysymyksiä tai valtuutettujen aloitteita ei tässä kokouksessa ollut.

Kunnanvaltuuston kokousten ajasta ja paikasta ilmoitetaan tänä vuonna kunnan verkkosivuilla. Kevään ja syksyn kokousaikatauluista tiedotetaan koteihin jaettavassa kuntatiedotteessa. Kokouskutsu voidaan julkaista myös Torstai-lehdessä ja Järviseudun Sanomissa kokousaikataulun mukaisista kokouksista.

MAINOS

Hyvinvointia monelta kantilta

Vapaa-aikasihteeri Ari Takala esitteli valtuutetuille vuodet 2021–2025 käsittävän laajan hyvinvointikertomuksen. Se on terveydenhuoltolain mukainen kuntajohtamisen työväline, joka toimii kunnan strategiatyön, toiminnan ja talouden ja talouden suunnittelun sekä poliittisen päätöksenteon yhtenä perustana.

Kertomuksessa on käyty läpi muiden muassa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen sekä kunnan talouteen ja elinvoimaan liittyviä näkökohtia. Laajan hyvinvointikertomuksen tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi kuntalaisten hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Vimpelin verrokkikuntina laajassa hyvinvointikertomuksessa ovat Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Perho, Soini ja Veteli. 70-sivuisessa asiakirjassa eri osa-alueita peilataan myös ikäryhmittäin: lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret aikuiset, työikäiset sekä ikäihmiset.

Kertomuksesta ilmenee muiden muassa, että seitsemästä kunnasta Vimpelissä on eniten yhden hengen talouksia – 39,4 prosenttia kaikista asuntokunnista. Vimpelissä on vahva työllisyystilanne, mutta lähtömuuttajien määrä on hieman kasvanut.

Kuntien välisessä nettomuutossa Vimpeli on suurin häviäjä seitsemän kunnan joukossa. Kunnanjohtaja Sam Leijonanmielen mukaan tulomuuttajien määrän kasvun tiellä on asuntopula.

– Kysyntää on yksiöistä, kaksioista ja kolmioista. Näköpiirissä on uudisrakentamista. Järviseudun sairaalaan saneerataan kahdeksan yksiötä lukion kansainvälisten opiskelijoiden ja Järviseudun ammatti-instituutin opiskelijoiden tarpeisiin. Avoimet työpaikat täyttyvät, mutta henkilöt käyvät muualta töissä, hän huomioi.

Muut asiat -pykälässä tekninen johtaja Jarno Pulkkinen kertoi kunnan keskustaan nousevan kirjaston ja nuorisotilan nykytilasta. Hanke on parhaillaan kilpailutuksessa ja tarjouksia odotellaan viikolla kymmenen. Pulkkinen esitteli kirjaston ja nuorisotilan pohjapiirrosta ja 3D-mallia. Kunta on varannut hankkeen toteuttamiseen 1,5 miljoonaa euroa.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät