-0.3 C
Alajärvi
perjantai 12.4.2024
MAINOS

Lappajärven yhteiskoululle arvostuksesta kertova Kouluruokadiplomi

Kouluruuastaan kiitosta saanut Lappajärven yhteiskoulu on saanut Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämän Kouluruokadiplomin.

Sivistysjohtaja Tarja Puron mukaan Lappajärven yhteiskoululle myönnetty Kouluruokadiplomi tuo esille sitä arvostusta, mikä oppilailla, koulun henkilökunnalla ja kunnalla organisaationa on kouluruokaa kohtaan. Diplomi kertoo keittiöhenkilökunnalle hyvin tehdystä työstä.

MAINOS

Lappajärven yhteiskoulu sijoittui noin kymmenen parhaan joukkoon oppilaille ja opiskelijoille suunnatussa, vuonna 2021 julkaistun Kouluterveyskyselyn kouluruokaa koskevassa osiossa. Viime vuonna julkaistussa kyselyssä sijoitus kohentui laadultaan ja maittavuudeltaan koko maan kolmanneksi parhaaksi.

Lappajärven hyvinvointivaliokunta linjasi jo vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella, että Kouluruokadiplomia haetaan. Diplomin hakemista varten perustettiin viime vuonna pysyvä ruokailutoimikunta, joka kävi läpi diplomiin liittyvää kriteeristöä. Toimikunnassa on mukana kaksi yhteiskoulun oppilasta, kaksi Lappajärven Geolukion opiskelijaa, ruokapalveluiden emäntä ja kaksi henkilöstön jäsentä sekä yhteiskoulun ja lukion rehtorit.

Tiukka kriteeristö

Kouluruokadiplomi on kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta.

Tunnustuksen tavoitteena on kohottaa kouluruokailun arvostusta ja nostaa se näkyväksi osaksi koko koulun yhteistä toimintaa. Hakijana toimivat koulu ja kouluruokailusta vastaava palveluntuottaja. Diplomi on voimassa kolme vuotta sen suorittamisesta.

Tarja Puro kertoo, että hakuvaiheessa on tiukka kriteeristö. Lappajärvellä tehtiin ennen varsinaista hakua kouluruokailun käytänteisiin liittyviä täsmennyksiä, jotta diplomi oli mahdollista saada. Kriteeristö sisältää 45 kysymystä kouluruokailun eri osa-alueista. Vähintään 39 kysymykseen on voitava vastata ”kyllä”.

– Hakuvaiheessa kysytään esimerkiksi talouteen, ruuan laatuun ja kasvatuksellisuuteen liittyviä asioita. Meillä oli hyvä käytänteitä jo ennen yhteiskoulun ja lukion väistötilaan siirtymistä. Palautimme sen käytännön, että kaikki seiskaluokkalaiset tekevät muutaman harjoittelupäivän keittiöllä. Päätimme myös, että ruokapalveluhenkilöstö käy tietyille alakoulun ikäryhmille esittelemässä keittiön toimintaa.

Kouluruokadiplomin on tähän mennessä saanut 26 eteläpohjalaista koulua. Näiden joukossa ovat muiden muassa Taimelan koulu Lehtimäeltä, Myllykankaan koulu Alajärveltä ja Vimpelin yhteiskoulu.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät