-0.3 C
Alajärvi
perjantai 12.4.2024
MAINOS

Alajärvellä puhuttiin hankinnoista

Alajärven kaupungin hankintainfossa alustajana kuultiin hankinta-asiantuntija Satu Grekinia PTC Services Oy:ltä.

Grekin käsitteli puheenvuorossaan teemoja muun muassa siitä, miten saadaan lisää hyviä tarjouksia kunnan hankintoihin sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksista ja esteistä hankintojen suhteen.

MAINOS

– Hankintalain tarkoituksena ei ole hankaloittaa elämää, vaan aikaansaada kilpailua, Grekin painotti.

– Monesti yrittäjä toteaa, että jos hän kuulee hankinnasta vasta kun se julkaistaan Hilmassa, hän on jo myöhässä. Näin voi ollakin isoissa ja monimutkaisissa hankinnoissa, joihin tarjouksen tekeminen vaatii paljon valmistelua.

Tilaisuuden avasi projektipäällikkö Elina Rantalahti JPYP:ltä ja alustajana kuultiin hankinta-asiantuntija Satu Grekinia PTC Services Oy:ltä.

Grekin kehotti yrittäjiä seuraamaan myös tarjouspalvelu.fi -sivustoa, josta löytyy hankintayksiköittäin aakkosjärjestyksessä paljon erilaisia hankintoja, jopa kynnysrajan alittavia.

Mistä sitten saataisiin lisää hyviä tarjouksia kilpailutuksiin? Usein hankinnat ovat liian suuria pienille yrittäjille. Joko niitä ei pystytä toteuttamaan, tai ei haluta keskittyä vain yhteen tilaajaan. Myös aikataulut voivat olla liian tiukkoja.

– Syitä olla jättämättä tarjousta on useita. Sitä voi olla ajan vähyys, muodolliset vaatimukset tai vaikkapa tarjouspyynnön sisältö, joka joskus on määritelty pilkuntarkasti, joskus ei.

Usein hankintaa tekevä valittaa sitä, että tarjouksia tulee liian vähän. Kilpailua ei synny, jos tarjouksia saadaan vain yksi tai kaksi ja lähes 60 prosenttiin kaikista kilpailutuksista tulee vain kaksi tarjoajaa. – Orpon hallitus on esittämässä, että jos tarjouksia tulee vain yksi, on kilpailutus uusittava, Grekin kertoo.

Kun paikalliset ja pk- yritykset pohtivat tarjoamista, esteinä on usein tiedonsaanti, hallinnolliset rasitteet tarjoamisessa ja tiukat soveltuvuusvaatimukset ja sopimusehdot sekä sopimusten koko. Usein hankintaa tekevä kuitenkin haluaisi paikallisia ja pk-yrityksiä mukaan kilpailuun.

Hankintaa tekevän tulee tarjouspyyntöä tehdessään päättää, miten laatu huomioidaan. Se voidaan huomioida joko tarjoajan vähimmäis- tai soveltuvuusvaatimuksena tai laatuvertailussa pisteyttävänä tekijänä.

Jos hankkeen budjetti on tiedossa, se kannattaa Grekinin mukaan mainita hankintailmoituksessa.

– Vähimmäisvaatimukset vähentävät kilpailua, kun taas vertailupisteet nostavat hintaa. Silloin kun hinta-laatusuhde ratkaisee, kokenut tarjoaja tietää, että laatupisteitä lisäämällä on varaa ottaa vähemmän hintapisteitä.

Tilaisuudessa kuultiin myös ajankohtaista tietoa kaupungin tulevista hankinnoista teknisen johtajan Jouni Hännisen toimesta.

Tilaisuuden avasi projektipäällikkö Elina Rantalahti JPYP:ltä, joka rohkaisi yrittäjiä käyttämään JPYP:n maksuttomia palveluja.

Tuula Jokiahosinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät