Järvien pinnannousu hiipumassa

default

Kuortaneenjärven pinta saavuttanee korkeimman tasonsa tänään keskiviikkona. Kuortaneenjärven vedenpinnan korkeus pysyi tiistain ja keskiviikon välisen yön samalla tasolla eli nousu näyttäisi loppuvan.

Kuortaneenjärven korkein vedenkorkeus jäänee noin 20 cm matalammaksi kuin vuoden 1984 korkein havainto.

MAINOS

Alajärven ja Halsuanjärven pinnat saavuttivat huippunsa tiistaina ja kääntyivät laskusuuntaan. Lappajärven vedenkorkeus on reilut 10 senttiä ylempänä kuin kesäajan säännöstelyn tavoitevyöhykkeen yläraja.

Lappajärven vedenpinta nousi viimeisen vuorokauden aikana viisi senttiä. Lappajärven vedenpinnan ennustetaan nousevan vielä noin 10 senttiä. Tekojärvien pinnat ovat nousseet niin korkealle, että juoksutukset niistä on aloitettu tai aloitetaan lähipäivinä.

Kyrönjoen vedenpinnan noustua viime viikon keskiviikkona Ilmajoella tulvarajalle suljettiin Kyrönjoen yläosan pumppaamot ja tulvaveden juoksuttaminen yläosan pengerrysalueille aloitettiin.

Lauantaina iltapäivällä tulvaluukut voitiin sulkea ja vesien takaisinpumppaus jokeen aloitettiin vähitellen. Pengerrysalueille johdettiin noin 12.5 milj. m3 vettä ja tulvajärvien pinta-alaksi muodostui arviolta yhteensä noin 1 600 ha.

Edellisen kerran vettä johdettiin pengerretyille alueille Kyrönjoella keväällä 2018. Huhtikuussa 2013 Kyrönjoen pengerrysalueiden tulvajärvien pinta-ala oli suurimmillaan lähes 3000 hehtaaria ja veden kokonaismäärä noin 25 miljoonaa kuutiota.

Lokakuussa 2012 puolestaan veden alle jäi Rintalan, Tieksin ja Halkosaaren pengerrysalueilla noin 2000 ha peltoa. Vuonna 1984 Kyrönjoen tulvajärvi ulottui laajimmillaan Ilmajoen keskusta-asutuksen tuntumasta Ylistaron koskiin saakka. Veden peitossa oli tuolloin yli 7000 ha alue. Tieksin ja Rintalan pengerrysalueet eivät olleet vielä vuonna 1984 käytössä.

ELY-keskus lopettaa tänään ympärivuorokautisen tulvapuhelinpäivystyksen.

MAINOS
Exit mobile version