3.1 C
Alajärvi
sunnuntai 26.5.2024
MAINOS

Alajärven valtuusto hyväksyi budjettiylitykset ja nosti aloitteissa esille tärkeitä teemoja

Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan sivistyslautakunnan Alajärven kaupungin osalta esittämän talousarvion ylityksen 602532 euroa. Alajärven osalta lisätalousarvion 2023 suurimmat ylitykset tulivat esi- ja perusopetuksesta 249522 euroa ja varhaiskasvatuksesta 309108 euroa. Musiikkiopisto ylittyi 17385 euroa.

Esi- ja perusopetuksessa ylitykset johtuivat henkilöstökuluista, inflaatiosta ja alibudjetoinnista. Varhaiskasvatuksessa ylitykset johtuivat henkilöstökuluista, alibudjetoinnista, inflaatiosta ja ICT-kuluista. Musiikkiopiston ylitys johtui usean vuoden investointivajeesta. Kesällä 2023 henkilöstölle maksettiin 467 euron kertakorvausta, jota ei ollut budjetoitu talousarvioon.

MAINOS

Hyväksyttiin teknisen lautakunnan talousarviopoikkeamat ja teknisen tilapalvelun sivistyspuolelle kohdistuvat ylitykset vuodelta 2023.

Tilapalveluiden käyttötalouden kokonaisylitys oli vuonna 2023 yhteensä 509694 euroa. Suurimmat ylitykset tulivat Vanhainkoti Wilhelmiina 111471 euroa, Kaupungintalo  83116 euroa, Hallinto / Tila- ja vuokrauspalvelut 81144 euroa, Terveyskeskus 56 891 euroa, Keskusvarasto 39168 euroa, Lehtimäen virastorakennus 28207 euroa, Hoiskon koulu 26641, Alarinteen työosasto 24897 euroa, Paloasema  20976 euroa, Taimelan koulu 17326 euroa, Mäntymäen päiväkoti 16673 euroa, Koulumäen päiväkoti  16424 euroa, Alajärven kirjasto 15124 euroa.

Suurimmat alitukset olivat Sairaalantie 28 työpaja 84023 euroa, Koulukeskus 29348 euroa, Taimelantorni 12177 euroa ja Sateenkaari 11009 euroa.

Ympäristöterveyshuollon ostopalveluiden kokonaisylitys oli vuonna 2023 yhteensä 20006 euroa. Ravitsemuspalveluiden kokonaisylitys oli vuonna 2023 yhteensä 23088 euroa. Määrärahan ylittyminen johtui arvioitua suuremmista elintarvikkeiden hinnankorotuksista. Lisäksi koneiden ja laitteiden korjaukseen varattu summa ylittyi.

Puhdistuspalveluiden kokonaisylitys oli vuonna 2023 yhteensä 47134 euroa. Määrärahan ylittyminen johtui henkilöstökulujen kasvusta ja inflaatiosta.

Tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Jenni Kuisti ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Matti Korkea-aho.

Heikki Honko valittiin kaupunginhallitukseen varsinaiseksi jäseneksi, Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäseneksi, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseneksi ja Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokoukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Sari Palmu ja varajäseneksi Kauko Ukonmäki ja varsinaiseksi jäseneksi Jari Hämeenniemi ja varajäseneksi Pirjo Kantokoski.

Valtuusto myönsi lisämäärärahana 29097 euron avustukseen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:lle korkeakoulujen aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen. Rahoitus maksetaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:lle vuosittain erissä seuraavan viiden vuoden aikana.

Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hakemuksessa mainittu muu rahoitus toteutuu ja että alueen kunnat tekevät vastaavat päätökset avustuksesta. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Muutettiin elämänlaaturahaston sääntöjä niin, että elinvoimalautakunta päättää elämänlaaturahaston avustuksista ja elämänlaaturahaston haku on kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Myönnettiin investointiosaan kustannuspaikalle Paavolan koulun peruskorjaus 150000 euron  lisämääräraha vuoden 2024 talousarvioon. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Lisämääräraha tarvitaan, koska vuosien 2025 ja 2026 Alajärven kaupungin taloussuunnitelmissa on uuden Paavolan koulun rakentaminen. Hankkeeseen ei oltu varattu suunnittelurahaa vuoden 2024 talousarviossa.

Kaupunginhallitus on settanut Alajärven nuorisovaltuuston toimikaudelle 2024, Valtuusto merkitsi tiedokseen, että nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksissa toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja Mimosa Mäkelä.

Vuoden 2024 investointiosaan kohtaan peruskorjausmenot / Hedsam X järjestelmä myönnettiin 40000 euron lisämääräraha.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Rakennusliike Val-Ka Oy:n suorittamaan Alajärven uuden eläinlääkäritalon RS-urakan. Valtuusto myönsi 200000 euroa lisämäärärahan eläinlääkäritalon uudisrakentamiseen.

Tekninen lautakunta on valinnut uuden tekojääkontin toimittajaksi Suomen Tekojää Oy:n. Hankkeen toteuttamiseksi vuoden 2024 investointiosaan valtuusto varasi 80500 euron lisämäärärahan.

Aloitteita

Kokouksen lopussa kuultiin aloitteita valtuutetuilta.

Terho Mäkelä ja keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen Myllykankaan koulun leikkialueen kuntoon saattamisesta. Aloitteessa todetaan, että Myllykankaan koulun leikkialueet ja välineet on saatettava kuntoon. Myös varastossa oleva leikkikatos on asennettava paikalleen.

Jenni Kuisti ja vihreä valtuustoryhmä, Jukka Pekka Matintupa ja Alajärven sosiaalidemokraatit ja kymmenen muuta valtuutettua teki aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämiseksi Alajärvellä nykyisen mallin mukaisesti toisen asteen tutkinnon suorittamisen loppuun asti tai sen kalenterivuoden loppuun asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

Jukka Pekka Finnilä ja Alajärven kokoomuksen valtuustoryhmä, Alajärven perussuomalaisten valtuustoryhmä, Alajärven kristillisten valtuustoryhmä, Alajärven sosiaalidemokraatit ja vihreä valtuustoryhmä teki aloitteen Koskenvarren kevyen liikenteen väylästä.

Aloitteessa halutaan, että kaupunki valmistelee vuoden 2025 talousarvioon ja päätöksentekoa varten Koskenvarren kevyen liikenteen väylän (1,3 km), kevyen liikenteen sillan sekä katuvalojen 25 prosentin kuntarahoitusosuuden.

Jukka Kangastie ilmoitti perussuomalaisten valtuustoryhmän järjestäytymisen: puheenjohtaja Jukka Kangastie, varapuheenjohtaja Heikki Honko, sihteeri Anne Matokangas ja jäsenet Jari Hämeenniemi, Orvo Kantonen, Markus Latvala ja Pasi Siirilä.

Jukka Joensuu esitti kysymyksen, mitä asioita on käsitelty Järvi-Pohjanmaan liikennetyöryhmässä, jossa jäseninä on kaupungin viranhaltijoita.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät