MAINOS

Bioterminaalin suunnittelu Soinissa käynnistyy – yrittäjien kannattaa olla hereillä nyt!

JPYP:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa ja Soinin kunnan tekninen johtaja Risto Rinne kertovat bioterminaalin suunnittelun EJ-Lämmön takana olevalle metsäalueelle käynnistyvän vielä tänä kesänä. Rakentaminen ajoittuu ensi vuoteen ja valmista tulee olla kesäkuussa 2026.

Soinin kunnassa on suunniteltu reilun vuoden ajan bioterminaalia, jolle on nyt saatu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hanketukea 651000 euroa, 70 prosenttia kustannuksista.

Kokonaisbudjetti hankkeella on noin 930000 euroa ja valmista tulee olla vuoden 2026 kesäkuussa.

MAINOS

Bioterminaalin sijoituspaikkana on hakemuksissa käytetty ykkösvaihtoehtoa, johon suunnittelukin nyt on käynnistymässä. Kyseessä on EJ-Lämmön takaa teollisuusalueelta löytyvä, kunnan omistuksessa oleva noin neljän hehtaarin kokoinen metsäpalsta.

Alue linkittyy Lintuharjuntiehen, jonka jatkosta on valmiit suunnitelmat olemassa kohti Karstulantietä, mutta tältä osin rahoitus vielä puuttuu.

Soinin kunnan tekninen johtaja Risto Rinne kertoo, että bioterminaali-hanke on avoin alan yrittäjille, niin jo toiminnassa oleville kuin uusillekin. Alueelle tulee metsästä saapuvien sivujakeiden jatkojalostusta, millä osaltaan tuetaan turpeen käytön vähentämistä esimerkiksi lämpölaitoksissa.

Kiinnostuneiden yrittäjien kannattaakin olla nyt pikaisesti yhteydessä joko Rinteeseen tai JPYP:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopaan, joka on ollut hankkeessa mukana alusta alkaen.

Yhteydenottojen kautta päästään yrittäjien kanssa tekemään sopimuksia ja suunnittelemaan alue yrittäjien tarpeiden mukaiseksi. Yrittäjät tulevat alueelle vuokralle.

Bioterminaaliin halutaan koota alan yrittäjiä kattavasti niin haketuksen kuin materiaalin tuonnin ja hakkeen kuljetuksenkin osalta.

Tällä hetkellä bioterminaalin paikalla on metsää, mutta puusto tullaan poistamaan ja alue asfaltoidaan, jotta haketus saadaan puhtaaksi. Alue myös aidataan ja sinne tulee tarvittavat hulevesijärjestelmät. Paikalle rakennetaan rekkojen punnitusasema, joita ei ihan lähiseuduilta muuten löydy.

Vastaavia ei lähiseuduilla

Alanko-Luopa ja Rinne kertovat, että hyvä mukaan tulevien, energiajakeita jatkojalostavien ja hyödyntävien yrittäjien määrä voisi olla 4-5, mutta paljon riippuu yrityksistä, joten lopullista määrää ei ennakkoon voida sanoa. Myös kuljetusyrittäjät ovat tärkeä osa toimintaa.

Kiinnostuneita yrityksiä on jo ollutkin, joten hanketta valmistellaan luottavaisin mielin.

Vastaavia bioterminaaleja ei lähiseuduilta ennestään löydy ja Soini on saanut tällaiseen hankkeen alueella rahoituksen ensimmäisenä. Energiajakeita alueelle tuotaneenkin tulevaisuudessa noin sadan kilometrin säteeltä Soinia ja haketta Soinista kuljetetaan käyttäjilleen todennäköisetsi noin 150 kilometrin säteelle.

Tälläkin hetkellä alueelta viedään paljon haketta etenkin Keski-Suomeen ja Jyväskylään, jossa kysyntä on suurta. Lämpölaitokset yleensäkin haluavat saada valmista haketta säännöllisesti toimitettuna, sillä niillä on harvoin mahdollista hakettaa energiajakeita itse.

Tuula JokiahoMAINOS
Exit mobile version