MAINOS

Turpeen korvaamista biopohjaisilla materiaaleilla tutkitaan Järviseudun ammatti-instituutissa

Kasvualusta-asiantuntija Roosa Rantalainen siirtämässä jääsalaatin taimia vertikaaliviljelykonttiin. Kuva: Elina Iivari.

Etelä-Pohjanmaalla etsitään ja tutkitaan uusia vaihtoehtoja turpeelle kasvualustamateriaalina. Turpeen käytön vähentäminen vaikuttaa laajasti alueen ruokaketjuun, joten uusille kasvualustamateriaaleille on tarvetta.

Järviseudun ammatti-instituutin Kurejoen toimipisteessä on aloitettu kasvualustakokeet, joissa jääsalaattia kasvatetaan erilaisilla biopohjaisilla kasvualustamateriaaliseoksilla. Tavoitteena on löytää uusia kotimaisia, ympäristöystävällisiä ja taloudellisia vaihtoehtoja turpeen korvaajiksi.

MAINOS

Uusien kasvualustamateriaalien tulee olla ympäristöystävällisiä, toimivia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Aikaisempaa tutkittua tietoa löytyy esimerkiksi rahkasammaleen hyödyntämisestä kasvualustamateriaalina.

– On tarvetta selvittää, miten erilaiset biopohjaiset materiaalit sopivat kasvualustoiksi. Tutkimme muun muassa mädätysjäännöksiä ja niiden sopivuutta kasvualustoiksi. Turpeenkorvikkeiden toimivuuden ja taloudellisuuden lisäksi niiden saatavuus on myös olennainen tekijä, Turvevapaa ruokaketju -hankkeen projektipäällikkö Johanna Kivioja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK) kertoo.

Kasvualustakokeet Kurejoella

Järviseudun ammatti-instituutin (JAMI) Kurejoen toimipisteessä on käynnistetty ensimmäiset kasvualustakokeet erilaisilla materiaaleilla. Koekasvina käytetään jääsalaattia, joka on myynnillisesti merkittävä ruukkuviljelykasvi Suomessa.

Hannele Yli-Mannila ja Roosa Rantalainen tekivät alkutestejä jääsalaatin taimille kasvihuonevaiheen päätteeksi. Kuva: Elina Iivari.

Luonnonvarakeskus on jo aikaisemmin tutkinut jääsalaatin viljelyä, joten nyt käynnistyneissä kokeissa saadaan jatkumoa koetoiminnalle ja kerrytettyä lisää tärkeää tietoa.

Ensimmäisessä kokeessa tutkitaan neljää erilaista kasvualustaseosta, joissa on käytetty muun muassa sammalta, puukuitua, mädätysjäännöstä, ruokohelpeä ja järviruokoa. Myöhemmin on tarkoitus testata lisää uusia materiaaleja, kuten esimerkiksi erilaisia kompostoituja korsimateriaaleja.

– Kurejoella on hyvät puitteet ja vahvaa puutarha-alan osaamista, mikä mahdollistaa arvokkaan käytännön tutkimuksen toteuttamisen. Hanketta toteuttaa SeAMKin ja JAMIn lisäksi Luonnonvarakeskus, joka on muun muassa tehnyt suunnitelman kasvualustakokeisiin. Hanketoteuttajien yhteistyö ja asiantuntijuus mahdollistavat hienosti nyt tehtävät kasvualustakokeet, Kivioja kiittelee.

Ensimmäinen kasvualustakoe aloitettiin toukokuun puolivälissä kylvämällä jääsalaatin siemenet kasvihuoneessa. Taimet siirrettiin kolmannella kasvatusviikolla vertikaaliviljelykonttiin, jossa niille taataan mahdollisimman tasaiset kasvuolosuhteet. Taimivaiheen päätteeksi osalle salaateista tehtiin alkutestit.

– Salaatinsiemenet lähtivät itämään hyvin ja päällisissä kasvustoissa ei toistaiseksi ole ollut havaittavissa juurikaan eroja. Kaikissa taimissa on myös hyvät juuret, riippumatta käytetystä kasvualustamateriaalista, kertoo Järviseudun ammatti-instituutin (JAMI) puutarhuri Hannele Yli-Mannila.

– Koe jatkuu vertikaaliviljelykontissa noin kolmen viikon ajan, kunnes salaatit saavuttavat reilun 100 gramman painon. Tämän jälkeen salaatit punnitaan, niiden ulkonäkö arvioidaan, tutkitaan juuristot ja otetaan uudet puristenestenäytteet. Myös mahdolliset raskasmetallipitoisuudet tutkitaan, Seinäjoen ammattikorkeakoulun kasvualusta-asiantuntija Roosa Rantalainen kertoo

Kokeen päättyessä eri kasvualustamateriaalit arvioidaan ja tehdään saatujen tulosten perusteella johtopäätökset, mikä niistä on paras vaihtoehto.

– Tulevaisuuden turpeettomien vaihtoehtojen käytännön testaaminen on tärkeää. Uusien kasvualustamateriaalien tutkiminen ja löytäminen on merkittävä asia koko ruokaketjulle, ei vain Etelä-Pohjanmaalla vaan myös valtakunnallisesti, Kivioja sanoo.

MAINOS
Exit mobile version