-1.6 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Tekninen lautakunta torppasi ehdotuksen talviaurattavien yksityisteiden nimeämisestä

Alajärven kaupunginhallitus velvoittaa eri hallintokuntia toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Teknisen lautakunnan Alajärven kaupungin yleisten alueiden osalta tasapainottamisohjelman mukaan säästötavoite on 65000 euroa.

Alajärven kaupunki on rahoittanut tiettyjä ympäri vuoden hoidettavia yksityisteitä ja talviaurauksen piiriin kuuluvia teitä. Ympäri vuoden hoidossa olevien yksityisteiden osuus on Alajärvellä 76 kappaletta ja 154 kilometriä, Lehtimäen alueella 21 kappaletta ja 43 kilometriä.

MAINOS

Lisäksi hakemuksesta on talviaurattu yksityisteitä, jotka ovat vähintään sata metriä pitkiä ja joissa on vakituisesti asuttu kiinteistö.

Talviaurauksen tai talviaurausavustuksen piiriin on kuulunut Alajärvellä noin sata kilometriä ja Lehtimäen alueella noin 20 kilometriä.

Järvi-Pohjanmaan tekninen toimi on selvittänyt Alajärven kaupungille tarpeelliset talviaurausavustuksen piiriin kuuluvat tiet.

Perusteena on käytetty seuraavia kriteerejä: Avustettava tieosuus on yksityistie, joka ei kuulu kaupungin rahoittamiin ympäri vuoden hoidettaviin yksityisteihin tai se on kaupungin rahoituksella ympäri vuoden hoidettavan yksityistien sivuhaara, jota kaupunki ei kuitenkaan ympärivuotista hoitoa varten rahoita ja koulukuljetus noutaa tieltä yhden tai useamman oppilaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen koululaiskuljetusstrategian mukaisesti määritellyissä tilanteissa tai tien varrella on vakituisesti asuva perusturvan kotiin toimitettavien palveluiden piiriin kuuluva asiakas, jonka kiinteistön kohdalta ulospääsytie on vähintään sata metriä pitkä.

Lokakuussa saatujen tietojen perusteella talviauratuista yksityisteistä annetut kriteerit täyttää Alajärvellä noin 11 kilometriä ja Lehtimäen alueella noin neljä kilometriä tietä.

Tehdyn esityksen mukaan talviaurauksia kriteerit täyttävillä teillä ei suoriteta enää automaattisesti, vaan kriteerit täyttävät tiekunnat/kiinteistöt voisivat hakea avustusta erillisellä lomakkeella. Avustus myönnettäisiin vain sille osalle tietä, jolla perusturva tai koululaiskuljetus kiertää.

Avustusta olisi haettava vuosittain ja hakemuksen liitteenä olisi todennettava kriteerien täyttyminen.

Talven 2014–2015 talviauraukset suoritettaisiin ilman hakuprosessia niille 15 kilometrille, joista on kerätty tiedot lokakuussa 2014. Hakuaika talven 2015–2016 talviaurauksia varten suoritettaisiin heinä-elokuussa 2015.

Talviaurausavustus esitettiin myönnettäväksi rahana tai kaupungin tuottamana aurauspalveluna. Rahallisen avustuksen määrä olisi 150 euroa kilometriltä.

Tekninen lautakunta kävi kokouksessaan keskustelua esityksestä. Tomi Uusipaikka esitti, ettei esitettyä toteuteta, koska näillä näkymin säästötavoitteeseen ei tulla todennäköisesti pääsemään ja esitetty järjestely on vaikeasti toteutettavissa. Kaarina Paalijärvi kannatti Uusipaikan esitystä.

Uusipakan esityksen kannalle päätyi kuusi teknisen lautakunnan jäsentä (Harju, Uusipaikka, Ojajärvi, Kangastie, Paalijärvi, Lehto) ja annettiin yksi tyhjä ääni (Mattila). Kolme lautakunnan jäsentä oli esityksen hyväksymisen kannalla. Näin Uusipaikan esitys voitti ja lautakunta ei hyväksynyt esitystä.

Tekninen johtaja Jouni Hänninen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät