-11.3 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Luonnonsuojeluohjelmien toteutus on loppusuoralla

Valtioneuvoston hyväksymien luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston toteuttaminen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella on loppusuoralla.

Toteuttaminen tarkoittaa, että suojelutavoitteita vastaava suojelu saatetaan voimaan, yleensä joko perustamalla yksityismaan luonnonsuojelualue tai hankkimalla alue valtion omistukseen. Toteuttaminen on ELY-keskusten vastuulla toimialueittain.

Suojeluohjelma- ja Natura 2000 -kohteita Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on yhteensä noin 150 kappaletta ja niihin kuuluu noin 89000 hehtaaria maa-alueita sekä lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvia vesialueita. Näistä on toteuttamatta noin 2000 hehtaaria eli kaksi prosenttia.

MAINOS

Luonnonsuojelun toteutuksen loppuvaiheessa ei-vapaaehtoiset keinot korostuvat, koska jäljellä ovat ne alueet joiden suojelusta ei ole päästy sopimukseen.

Tavoitteena on käydä neuvottelut loppuun vielä vuoden 2014 aikana ja ryhtyä valmistelemaan suojelun toteutusta lainsäädännön mahdollistamin keinoin ilman maanomistajan suostumusta niillä alueilla, joilla suojelusta ei ole voitu sopia.

Lunastuksen sijaan lainsäädäntö mahdollistaa osalla alueista yksityismaan luonnonsuojelualueen perustamisen ilman maanomistajan suostumusta. Lähtökohtana on aina valita vähiten maanomistajan oikeuksiin puuttuva keino, jolla suojelutavoitteet voidaan toteuttaa.

Lunastusluvan antaa ympäristöministeriö, jonka päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yksityisen suojelualueen perustamispäätöksen tekee ELY-keskus, ja päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen.

Lunastus tapahtuu täyttä korvausta vastaan. Myös yksityismaan suojelualueen perustamisesta aiheutuva merkityksellinen haitta tulee maanomistajan niin vaatiessa korvata.

Luonnonsuojelulaki edellyttää neuvottelemista maanomistajien kanssa, mikäli se on mahdollista ilman huomattavia vaikeuksia. Yleensä sopimukseen päästään. Tähän mennessä ei-vapaaehtoisin keinoin on suojeltu runsaat 5000 hehtaaria eli noin kuusi prosenttia alueista.

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella lunastus tai luonnonsuojelualueen perustaminen ilman suostumusta on vireillä yhteensä noin 1200 hehtaarin osalta ja 28 eri alueella.

Lunastusprosessi eri vaiheineen kestää vähintään noin kaksi vuotta ja tänä aikana on edelleen mahdollista sopia alueen suojelusta.

Tietyissä tilanteissa neuvotteleminen maanomistajan kanssa ei ole mahdollista ilman huomattavia vaikeuksia ja luonnonsuojelulaki mahdollistaa etenemisen suoraan lunastukseen tai luonnonsuojelualueen perustamiseen ilman maanomistajan suostumusta.

Kyse voi olla omistukseltaan epäselvistä tai laajojen kuolinpesien omistamista tiloista tai yhteisalueista, joiden osakaskunta on järjestäytymätön. Näissäkin tilanteissa on mahdollista edetä neuvotteluteitse, jos maanomistajat niin toivovat ja ovat aloitteellisia asiassa. Järjestäytymättömän yhteisalueen osakas voi esimerkiksi pyytää Maanmittauslaitosta järjestämään kokouksen asian käsittelemiseksi.

Kuulemiselle varattuun aikaan on mahdollista saada pyynnöstä lisäaikaa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät