Tehostetun palveluasumisen suorahankintasopimuksista neuvotellaan

Mainos[adrotate banner="3"]

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta päätti lokakuussa 2013 kilpailutuksen valmistelusta tehostetun palveluasumisen suhteen. Kilpailutus toteutettiin puitejärjestelynä kesällä 2014. Vanhustyön johtaja Marita Ylilahti kertoo että syy, miksi kilpailutukseen päädyttiin, johtui sekä hankintalaista että asukkaiden eriarvoisesta asemasta suhteessa asiakasmaksuihin.

Muun muassa ateriat ja vuokrat olivat asiakkaille erisuuruisia riippuen siitä, missä hoivakodissa asiakas asui. Asiakkailta perittävien maksujen eriarvoisuus johti siihen, että kunta joutui poistamaan asukkailta kunnalle kuuluvia asiakasmaksuja ja maksamaan asukkaiden ateriamaksuja. Lisäksi kaikilla palveluntuottajilla ei ollut kirjallista sopimusta eikä yhteisiä kriteerejä palvelujen laadusta.

MAINOS

Kilpailutuksen tarjouspyynnössä esitettiin yli sata eri laatukriteeriä, jotka palveluntarjoajan tuli täyttää, jotta tuli hyväksytyksi kilpailuun. Tällä tavalla pyrittiin saamaan kaikki tuottajat samalle viivalle.

Palveluntarjoajilta edellytettiin samoja ateriamaksuja, vuokria ja hoivaan ja hoitoon liittyviä kriteerejä. Sen jälkeen, kun nämä vaatimukset tuli täytettyä, kysyttiin mihin hintaan yritys tai yhdistys antaa tämän palvelun. Laatukriteerien täyttymisen jälkeen hinta ratkaisi. Valituiksi tulivat kolme tuottajaa Helmikartano Oy, Mäntytuuli Oy sekä Attendo / Villa Toukola.

Koska nykyisten tuottajien hinnat olivat korkeammat, putosivat he puitejärjestelyn piiristä. Näihin hoivakoteihin ei voi enää vuoden alusta sijoittaa uusia asukkaita. Nykyisten hoivakotien asukkaille pidettiin kuulemistilaisuus, jossa he saivat lausua mielipiteensä, haluavatko muuttaa pois nykyisestä hoivakodista vai jäävätkö edelleen asumaan ja millä perusteilla.

Ylilahden mukaan perusteluiksi esitettiin mm. pitkään asuminen hoivakodissa ja henkilökunnan tuttuus. Kuulemisen perusteella todettiin, että koska suurin osa haluaa jatkaa asumistaan nykyisessä hoivakodissa, tulee kaupungin tehdä suorahankinnat nykyisten yrittäjien ja yhdistyksen kanssa.

Hankintalain mukaan suorahankintaa voidaan käyttää yksittäisissä tapauksissa sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa, jos palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Ylilahti kertoo, että neuvotteluja on käyty useampaan otteeseen ja ne jatkuvat edelleen. Perusturvalautakunnan tekemä suorahankintapäätös, jossa lautakunta päätti suorahankintahinnaksi 88,29 euroa vuorokaudessa asukasta kohden, nostaa kaupungin kuluja vuositasolla vajaat 300000 euroa, jos asukasmäärä pysyy samana.
Hinta perustuu kolmen tarjouskilpailun voittaneen paikkamäärillä painotettuun keskiarvoon.

Palveluntarjoajien esittämä hinta nostaa kuluja yhteensä vuositasolla vajaat 700000 euroa. Neuvotteluissa pyritään pääsemään sopuun piakkoin.

Viranhaltijapäätökset tehdään sopimusneuvottelujen jälkeen. Asukkailta ja omaisilta, jotka ovat ilmoittaneet siirtyvänsä toiseen hoivakotiin, tarkistetaan ennen päätöksen tekoa, onko toive vielä voimassa. Asukkaita ei siis olla siirtämässä vastoin tahtoa toiseen hoivayksikköön. Yhdenkään vanhuksen ei tarvitse olla huolissaan asumisestaan tai hoivastaan, sillä kunnalla on järjestämisvastuu ja velvoite huolehtia asukkaista kilpailutuksesta huolimatta.

Puitesopimukseen valittiin vain kolme tuottajaa, sillä vuoteen 2020 mennessä Alajärven kaupungin tavoitteena on vähentää ympärivuorokautista hoivaa STM:n suositusten mukaisesti 73 hoivapaikalla. Pääasiallisesti palvelut tuotetaan jatkossa omana tuotantona Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella, jolloin ostopalveluna hankittava palvelu vähenee noin 30−40 paikkaan. Yhteistoiminta-alueella on tällä hetkellä 260 ympärivuorokautisen hoivan paikkaa, kun suositus on 166 paikkaa.

Kaupinkartanon hoiva- ja hoitopalvelu suunnitellaan siirrettäväksi perusturvan tuottamaksi viimeistään vuoden 2016 alusta.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliJärvi-Pohjanmaan perusturvan uudet internetsivut on avattu
Seuraava artikkeliLääkäri ja hoitaja -työparityöskentely käyttöön Järvi-Pohjanmaalla