-7.9 C
Alajärvi
lauantai 02.12.2023
MAINOS
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia on valmistunut

Etelä-Pohjanmaa − Jotakin parempaa – Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia vuosille 2015–2020 on valmistunut, ja vuoden kestänyt valmisteluprosessi on saatu päätökseen.

– Strategiatyönprosessi on ollut hyvin osallistava ja sitä on tehty innostuneella mielellä. Maakunnan kulttuuritoimijoilta on haettu ideoita ja kehittämisajatuksia työpajoissa ja internet-kyselyllä, toteaa kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja. – Luonnosvaiheessa strategiasta pyydettiin kunnilta lausunnot, ja se oli kommentoitavana kulttuurilautakunnassa, maakuntahallituksessa, maakunnan yhteistyöryhmässä ja internetissä.

MAINOS

Kulttuuristrategian perustana on kuvaus Etelä-Pohjanmaan kulttuurin toimintaympäristöstä ja kulttuuri-identiteetistä. Eteläpohjalaisen kulttuurin kivijalka on identiteetissä, johon kuuluvat ittelisyys, yritteliäisyys, positiivinen kateus ja kilpailuhenkisyys, perinteiden kunnioittaminen, ylpeys maakunnasta ja kotiseudusta sekä yhteisöllisyys eli kökkähenki.

Visio kertoo maakunnan yhteisen tavoitteen ja toivotun kulttuurialan tulevaisuudenkuvan vuonna 2020. – Vuonna 2020 haluamme olla meitä ittiä ja muuta maailmaa innostava kulttuurimaakunta, jatkaa Marjatta Eväsoja. – Haluamme olla vetovoimainen, asukkaita, matkailijoita ja yrityksiä innostava kulttuurimaakunta sekä entistäkin kansainvälisempi. Ei riitä, että kiinnostamme muita: tärkeintä ovat tyytyväiset yritykset ja asukkaat, jotka valitsevat maakunnan pysyväksi olinpaikakseen.

Strategiassa on tuotu esille myös kaikessa kehittämisessä huomioitavat megatrendit: digitaalisuus, väestörakenteen muutos, ekologisuus, design, lifestyle ja paikallisuus. – Esimerkiksi paikallisuuden arvostaminen on nousussa globaalin rinnalle. Kaiken toiminnan perustana ja kivijalkana on oman alueen erityisosaaminen ja sen kehittäminen. Modernille matkailijalle juuri alueen erityisyys on kiinnostavinta, kertoo strategiaprosessia vetänyt Tiina Lindberg Vapaa pudotus OY:sta.

Kehittämisen kulmakivet vuosille 2015–2020 kertovat, mihin asioihin erityisesti panostetaan alueen kulttuurin edistämisessä ja kehittämisessä seuraavien vuosien aikana. Kulmakivet perustuvat nykyisiin vahvuuksiin ja tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin. Kehittämisen kulmakiviä on strategiassa neljä: yhteistyö, hyvinvointi, liiketoiminta ja kansainvälisyys.

Strategian mukaan maakuntaan tarvitaan lisäarvoa tuottavaa yhteistyötä, uusia toiminnallisia verkostoja ja innovatiivisia toimintamalleja. Kulttuuri on asia, joka kuuluu kaikille. Kulttuuri myös edistää hyvinvointia ja terveyttä. Kulttuuristrategian avulla edistetään kulttuurin saavutettavuutta ja viedään kulttuuria sinne, missä ihmiset ovat.

Tavoitteena strategiassa on uusin innovatiivisin menetelmin ja mallein edistää niin luovien alojen yrittäjyyttä kuin kulttuurialan ammattilaisuutta.

Ammattilaistoiminta ruokkii harrastajakenttää, ja ilman harrastajia ei synny ammattilaisia tai yrittäjiä. Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen täytyy saada aktiiviseksi. Tavoitteena on kehittää kulttuurimatkailua, tehostaa kulttuurin tuontia ja vientiä sekä lisätä alueen vetovoimaa kulttuurin avulla.

Kulttuuristrategian toimeenpanemiseksi Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää alkuvuodesta eri puolilla maakuntaa yhteistyössä kuntien kanssa tilaisuuksia, joissa esitellään uutta strategiaa, mietitään yhdessä toimenpiteitä toteutukselle ja kerrotaan rahoitusmahdollisuuksista.

– Etelä-Pohjanmaan liitto haastaa kaikki maakunnan kulttuuritoimijat mukaan kulttuurin kehittämistyöhön yhteisen hyvän aikaansaamiseksi, kutsuu Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Ilmari Ylä-Autio.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät